Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 University of Texas, MD Anderson Cancer Center Department of Gastrointestinal Medical Oncology Houston / Research in Gastrointestinal Cancer
 • 2012 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji
 • 1997 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1992 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2002 - 2009 Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
 • 1993 Minnesota Üniversitesi Minneapolis Üniversite Hastanesi
 • 1991 Londra Üniversitesi St.George''s Hastanesi
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Gastroesophageal Cancer During Pregnancy a Case Report and Review of the Literature. J Gastrointest Cancer.2018 Mar 26 doi: 10.1007/s12029-018-0093-4. [Epub ahead of print] Bozkurt M, Antonoff M, Jaramillo S, Sagebiel T, Murphy MB.
 • Esophageal Cancer (Squamous Cell) and Gastric/Gastroesophageal Junction Adenocarcinoma. In: Handbook of Targeted Cancer Therapy and Immunotherapy. Second Edition. Wolters Kluwer. 2018 Daniel D. Karp and Gerald S. Falchook. Mustafa Bozkurt.
 • The role of chemotherapy in unresectable or metastatic adenocarcinoma of the stomach and gastroesophageal junction. Minerva Chir. 2017 Aug;72(4):317-333. doi: 10.23736/S0026-4733.17.07357-6. Epub 2017 Apr 14. Bozkurt M, Amlashi FG, Blum Murphy M.
 • Fulminant abdominal gas gangrene in metastatic colon cancer. Oncology Letters . 3: 469-471, 2012 doı: 10.3892/ol.2011.485 Mustafa Bozkurt, Kerem Okutur, Kübra Aydın, Esat Namal, Akın Öztürk, Cem Balcı and Gökhan Demır
 • Locally Metastatic Mucinous Rectal Adenocarcinoma: Imaging Diagnosis With DW-MRI İn Comparison With PET-CT Oncology Letters.3: 1311-1313, 2012 doı: 10.3892/Ol.2012.663 Mustafa Bozkurt, Kerem Okutur, Kübra Aydın, Esat Namal,Akın
 • Diabetes Mellituslu Hastalarda Glisemik Kontrol Parametreleri Mevsimsel Değişkenliği Haseki Tıp Dergisi 2005(1) 37-43 Mustafa Bozkurt ve arkadaşları
 • Diyabet Polikliniğimizde izlenen hastaların genel değerlendirilmesi Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Yıl 2005,cilt 3 No 1 13-15 Kadir Kayataş,Mihriban Davutoğlu,Mustafa Bozkurt ve arkadaşları
 • Tip 2 Diabetes Mellitusta Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörü Olarak Postprandial Kan Şekeri Haseki Tıp Dergisi 2005(1) 32-36 Mustafa Bozkurt ve arkadaşları
 • D vitamini eksikliğine bağlı osteomalasi olgusu Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Yıl 2004,cilt 2 No 2, 96-97 Mihriban Davutoğlu,Can Davutoğlu,Kadir Kayataş,Zehra Boduç, Mustafa Bozkurt

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI