Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2000 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji
 • 1994 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1988 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2019 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 - 2019 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı
 • 2016 - 2019 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hast. Anabilim Dalı kurucusu ve Başkanı
 • 2013 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 2013 - 2019 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Koordinatörü
 • 2011 - 2012 Şişli Memorial Hastanesi Kemik İliği Nakli Ünitesi kurucusu ve Direktörü / Doçent
 • 2010 - 2013 Şişli Memorial Hastanesi Kemik İliği Nakli Ünitesi Direktörü
 • 2010 WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve UN (Birleşmiş Milletler) Hekimi
 • 2008 - 2017 Amerikan Hastanesi Terapötik Aferez Sorumlu Hekimi
 • 2008 V.K.V. Amerikan Hastanesi Hematoloji Bölümü / Doçent
 • 2006 - 2008 Marmara Üniversitesi / İç Hastalıkları / Hematoloji / Doçent
 • 2004 - 2005 Hematopetic Stem Cell Transplantation Program / Department of Medicine / Feinberg School of Medicine / Northwestern University / Misafir Öğretim Üyesi
 • 2001 - 2006 Marmara Üniversitesi / İç Hastalıkları / Hematoloji / Yardımcı Doç.
 • 1998 - 2001 Marmara Üniversitesi / İç Hastalıkları / Hematoloji / Uzman Dr.
 • 1997 - 2000 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları / Hematoloji / Dr.Ar.Gör.
 • 1994 - 1997 Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Sağlık Eğitim Merkezi / Uzman Dr.
 • 1989 - 1994 İç Hastalıkları Tıp Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi / Dr.Ar.Gör.
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Kanser Savaşçıları Derneği
 • European Hematology Association
 • American Society of Hematology
 • European Bone Marrow Transplantation Registry
 • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
 • Türk Hematoloji Derneği
 • MDS Foundation
 • Türk İmmünoloji Derneği
 • Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği
 • Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Derneği
 • Türk Tromboz ve Hemostaz Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Implementation of an antimicrobial stewardship program for patients with febrile neutropenia American journal of infection control, 46(4), 420-424 ( 2018 ) Madran, B., Keske, Ş., Tokça, G., Dönmez, E., Ferhanoğlu, B., Çetiner, M., ... & Ergönül, Ö
 • Rituximab desensitization in three patients with severe rituximab allergy . Curr Probl Cancer. 2017 Sep- Oct;41(5): 349-354 Öztürk E, Özyiğit LP, Öztürk AB, Akay MO, Çetiner M, Ferhanoğlu B.
 • Use of fluorodeoxyglucose positron emission tomography for diagnosis of bleomycin-induced pneumonitis in Hodgkin lymphoma Leuk Lymphoma. 2017 May;58(5):1114-1122 Falay O, Öztürk E, Bölükbaşı Y, Gümüş T, Örnek S, Özbalak M, Çetiner M, Demirkol O, Ferhanoğlu B.
 • Iron deficiency and anemia in heart failure Turk Kardiyol Dern Ars. 2017 Mar;45(Suppl 2):1-38 Çavuşoğlu Y, Altay H, Çetiner M, Güvenç TS, Temizhan A, Ural D, Yeşilbursa D, Yıldırım N, Yılmaz MB.
 • Comparison of International Prognostic Index and NCCN-IPI in 324 patients with de novo diffuse large B-cell lymphoma: a multi-center retrospective analysis Leuk Lymphoma. 2016 May;57(5):1211-4. Öztürk E, Özbalak M, Berk S, Erdoğan I, Avşar E, Dolgun A, Çetiner M, Mandel NM, Yalnız FF, Elverdi T, Salihoğlu A, Eşkazan AE, Ar MC, Öngören Ş,
 • Novel Masters of Erythropoiesis: Hypoxia Inducible Factors and Recent Advances in Anemia of Renal Disease Blood Purif. 2016 Jun 18;42(2):160-167. Solak Y, Cetiner M, Siriopol D, Tarim K, Afsar B, Covic A, Kanbay M.
 • Complete Remission of Burkitt Lymphoma After Surgical Excision: A Case Report Indian J Hematol Blood Transfus. 2016 Jun;32(Suppl 1):178-80 Bekoz HS, Kantarcioglu B, Tecimer T, Uskent N, Cetiner M, Ferhanoglu B, Sargin D.
 • GnRH agonist leuprolide acetate does not confer any protection against ovarian damage induced by chemotherapy and radiation in vitro Hum Reprod. 2015 Dec;30(12):2912-25 Bildik G, Akin N, Senbabaoglu F, Sahin GN, Karahuseyinoglu S, Ince U, Taskiran C, Selek U, Yakin K, Guzel Y, Ayhan C, Alper E, Cetiner M, Balaban B,
 • Diagnostic contribution of (18) F-FDG-PET/CT in fever of unknown origin Int J Infect Dis. 2014; 19; 53-8 Tokmak H, Ergönul O, Demirkol O, Cetiner M, Ferhanoglu B.
 • Nonleukemic ureteral granulocytic sarcoma presenting with unilateral urinary obstruction and Hematuria. Case Rep Urol. 2013 2013;2013:861232. doi: 10.1155/2013/861232. Epub 2013 Aug 19. Acar O, Esen T, Tecimer T, Cetiner M, Peker O, Musaoğlu A.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55