Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 2014 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent Doktor
 • 2004 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji
 • 1994 Azerbeycan N.Nerimanov Tıp Enstitüsü
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 - 2007 T.C. Sağlık Bakanlığı Iğdır Devlet Hastanesi / Uzman Doktor
 • 1999 - 2004 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Uyku Tıbbi Derneği
 • Türk Nörofizyoloji Derneği
 • Türk Nöroloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Is there a correlation between the pineal gland calcification and migraine? Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015 Oct;19(20):3861-4. Ozlece HK, Akyuz O, ilik F, Huseyinoglu N, Aydin S, Can S, Serim VA.
 • Alterations in semen parameters in men with epilepsy treated with valproate. Iran J Neurol. 2015 Jul 6;14(3):164- Kose-Ozlece H, Ilık F, Cecen K, Huseyinoglu N, Senm A
 • Progresif ve Nadir Görülen Bir Serebrovasküler Hastalık: Derin Serebral Ven Trombozu. Turk J of Cerebrovascular Dis, 2015 Kose Ozlece H, Gok M, Huseyinoglu U, Yeksan A, Sarıkaş C, Huseyinoglu N, Ehi Y. Akut
 • A rare Clinical Presentation Due To Small Cortical Infarction: Isolated Wrist Drop Turk J of Cerebrovascular Dis 2015;21 (l):36-39. Kose Ozlece H, Hüseyinoğlu N
 • Genetic polymorphisms variants in interleukin-6 and interleukin-lbeta patients with obstructive sleep apnea syndrome in East Northern Turkey Med Glas (Zenica). 2015 Aug;12(2):216-22. doi: 10.17392/804-15 Gok I, Huseyinoglu N, ilhan D.
 • Right ventricular geometry and mechanics in patients with obstructive sleep apnea living at high altitude. Sleep Breath. 2015 Apr 19. Güvenç TS, Hüseyinoğlu N, Özben S, Kul Ş, Çetin R, Özen K, Doğan C, Balci B.
 • Coexistence of Ehlers-Danlos syndrome and multiple sclerosis Iran J Neurol. 2015 Apr 4; 14(2): 116-7. Kose Ozlece H, ilik F, Huseyinoglu N.
 • Katarakt Ameliyatında Lokal Anestezi Tekniklerinin Karşılaştırılması Glokom-Katarakt Dergisi. 2014. M Ekinci, HH Çağatay, N Hüseyinoğlu, E Ceylan, G Gökçe, H Çelik
 • Peptik ülser hastalarında sempatik sinir sisteminin elektro fizyolojik olarak değerlendirilmesi. Kafkas J Med Sci. 2014, 4(1): 15. Köse Özlece H, Hüseyinoğlu N, Anuk T, Sülü B.
 • Prevalence of epilepsy in the university students representing a young adult population with normal intelligence 10.5505/epilepsi.2014.81905 JTES 2014; 20 - 2 | Sayfalar 53 - 60 Hüseyinoğlu N, Palancı Y, Güneş N, Özlece HK.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55