Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2019 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 2013 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2022 Acıbadem Üniversitesi, Acıbadem Atakent Hastanesi, Ortopedi Travmatoloji ve Spor Cerrahisi Departmanı, İstanbul / Türkiye
 • 2019 - 2022 Beylikdüzü Devlet Hastanesi, İstanbul / Türkiye / Ortopedi Travmatoloji Uzmanı
 • 2019 Kars Harakani Devlet Hastanesi, Kars / Türkiye / Ortopedi Travmatoloji Uzmanı
 • 2014 - 2019 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul / Türkiye / Ortopedi & Travmatoloji Asistanı
 • 2013 - 2014 Kırıkhan Devlet Hastanesi, Hatay / Türkiye / Acil Servis Pratisyen Hekimi
 • 2007 - 2013 Tıp Fakültesi (İntern Hekimlik), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir / Türkiye
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The antibiotics supplemented bone cement improved the masquelet?s induced membrane in a rat femur critical size defect model, Injury, https://doi.org/10.1016/j.injury.2022.10.027 Nezih Ziroglu, A. Koluman, B. Kaleci et al.,
 • Comparison of the early-term clinical results of ca¬pitate forage procedure and radial shortening osteotomy in Stage 3A Kienböck?s disease Jt Dis Relat Surg 2022;33(3):1-10. Sarı F, Ziroglu Nezih
 • Wrist arthritis and drug-related malignant melanoma in an ankylosing spondylitis patient: An unusual and rare case report, Joint Disease and Related Surgery Case Reports 2022, vol 1, issue 2, p: 067¬070, doi: 10.52312/jdrscr.2022.48 Nezih Ziroglu, Akay Kirat, Tansu Birinci
 • Does plate-screw density affect the functional outcomes in the treatment of proximal humerus fractures?. Proksimal humerus kırıklarının tedavisinde plak-vida yoğunluğu fonksiyonel sonuçları etkiler mi?. Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, 28(6), 824-831. https://doi.org/10.14744/tites.2021.990 Bayrak, A., Duramaz, A., Koluman, A., Kural, C., Ziroğlu, Nezih, Gözügül, K., & Peker, G.
 • THE EFFECTIVENESS OF NEUROMUSCULAR ELECTRICAL STIMULATION IN PATIENTS WITH SUBACROMIAL IMPINGEMENT SYNDROME: A RANDOMIZED CONTROLLED STUDY [published online ahead of print, 2022 Sep 12]. Am J Phys Med Rehabil. 2022;10.1097/PHM.0000000000002103. doi:10.1097/PHM.0000000000002103 Karaaslan Y, Sahbaz Y, Dogan DD, Ziroglu Nezih, Altun S, Mutlu EK.
 • Fibular fixation improves ankle functional outcomes and alignment in the intramedullary nailing of distal third tibiofibular diaphyseal fractures. European Journal of Trauma and Emergency Surgery: Official Publication of the European Trauma Society. Doi: 10.1007/s00068-022-01934-x Duramaz, A., Koluman, A. C., Bayrak, A., Ziroğlu, Nezih, Bilgili, M. G., & Kural, C.
 • Acute Colonic Pseudo-Obstruction (Ogilvie''s Syndrome) after Hip Arthroplasty. Z Orthop Unfall. 2021 Jul 14. English. doi: 10.1055/a-1527-8048. Epub ahead of print Ziroglu Nezih, Oruç SÖ
 • The Relationship Between Functional Results of Operations After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction and Sports Activities Med J West Black Sea. 2021; 5(2): 188-192. https://doi.org/10.29058/mjwbs.855676 Sarı F., Özşahin M., Ziroğlu Nezih.
 • Iliac crest autograft harvesting by mosaicplasty technique. Med J Bakirkoy 2021;17(1):94-9 doi: 10.5222/BMJ.2021.92905 Tanriverdi B, Ziroglu Nezih
 • Fixation of Posterior Malleolus is Enough for Syndesmotic Stability: Fact or Fiction? Eur Arch Med Res 2020;36(4):239-45 DOI: 10.4274/eamr.galenos.2019.98705 Baca E, Ziroğlu Nezih

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?