Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1994 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 1989 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1987 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yardımcı Doçent
 • 1982 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 1978 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 1987 - 2008 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Kurucusu ve Anabilim Dalı Başkanı
 • 1999 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1996 State Hospital
 • 1995 New Castle State Hospital (İngiltere)
 • 1994 Alabarna Sports Medicine Center
 • 1994 Alabama Sports Medicine Center (ABD)
 • 1993 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1993 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Spor Yüksek Okulu Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Başkanı
 • 1992 Minnesota Spine Center
 • 1992 Twin Cities Spine Center (ABD)
 • 1992 St. Josept Hospital (Almanya)
 • 1991 St. Josept Hospital
 • 1990 Cleveland Clinic (ABD)
 • 1990 Cleveland Clinic Ohio
 • 1989 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1987 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1984 - 1986 Alanya Devlet Hastanesi
 • 1982 - 1984 Merzifon Devlet Hastanesi
 • 1982 - 1984 Merzifon 100 Yataklı Hava Hastanesi
 • 1978 - 1982 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1980 Nijmegan (Hollanda)
ÜYELİKLER
 • Society Internationale Chirurgie at Orthopadie Traumatology (SICOT)
 • European Society for Surgery of Shoulder and Elbow SECEC (ESSSE)
 • European Federation of Orthopedics and Traumatology (EFORT)
 • European Spine Deformity Society (ESDS)
 • International Bone and Joint Tuberculosis Club
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
 • Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Kurucu
 • Türk Omurga Cerrahisi Derneği
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Single-row versus double-row arthroscopic rotator cuff repair in small- to medium-sized tears. Aydin N, Kocaoglu B, Guven O.
 • The use of screw at the fracture level in the treatment of thoracolumbar burst fractures. J Spinal Disord Tech. 2009 Aug;22(6):417-21. Guven O, Kocaoglu B, Bezer M, Aydin N, Nalbantoglu U.
 • Unusual migration of K-wire following fixation of clavicle fracture: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009 May;15(3):298-300. Turkish Bezer M, Aydin N, Erol B, Laçin T, Güven O.
 • No difference between knotless sutures and suture anchors in arthroscopic repair of Bankart lesions in collision athletes. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2009 Jul;17(7):844-9. Epub 2009 Apr 29 Kocaoglu B, Guven O, Nalbantoglu U, Aydin N, Haklar U.
 • Mosaicplasty technique in the treatment of osteochondral lesions of the knee. Acta Orthop Traumatol Turc. 2008 Nov-Dec;42(5):344-9. Turkish Haklar U, Tüzüner T, Kocaoğlu B, Güven O.
 • Fat Embolism Syndrome. Case Report and Review of Current Concepts. Marmara Medical Journal. 1(1):19-21.1988 Güven, O.
 • Freeman-Sheldon Syndrome. A Case Report. Marmara Medical Journal.1(2):33-35,1988 Güven, O., Başaran, M., Pamukçu A.
 • Hand-Schuller-Christian Disease A Case Report. Marmara Medical Journal.1(2):40-41,1988 Güven. O.
 • Hiperkupreminin Kemik İyileşmesi Üzerine Olan Etkisinin Histopatolojik Olarak Araştırılması. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi 13(1,2,3):139-149,1986 Güven, O.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?