Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2010 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji
 • 2006 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 2001 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2020 GelişimÜniversitesi / Memorial Şişli Hastanesi / Gastroenteroloji / Prof. Dr.
 • 2014 Memorial Şişli Hastanesi / Gastroenteroloji / Doç. Dr.
 • 2011 - 2014 Memorial Şişli Hastanesi / Gastroenteroloji / Uzman Dr.
 • 2007 - 2010 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Gastroentereoloji / Araştırma Görevlisi / Uzman Dr.
 • 2001 - 2006 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • İnflamatuar Barsak Hastalıkları Derneği
 • ECCO (European Crohn''s and Colitis Organisation)
 • Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği
 • Türk Gastroenteroloji Derneği (İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Türk Karaciğer Vakfı
BİLİMSEL YAYINLAR
 • No association between the functional cannabinoid receptor type 2 Q63R variants and inflammatory bowel disease in Turkish subiects Türk J Gastroenterol (ISI),Cilt 25,639- 43pp, 2014 Yonal O, Eren F, Yılmaz Y, Atuğ Ö, Över HEL
 • Primary malignant melanoma of the esophagus. Case Reports in Gastroenterology (ISI), Cilt 7, 272-6 pp., 2013 Yonal O, ibrişim D, Songur Y, Cakaloglu Y, Tuncer K, Kirimlioglu H, Ozdil S.
 • Effects of sitagliptin in diabetic patients with nonalcoholic steatohepatitis Açta Gastroenterologica Belgica (ISI). Cilt 75,240-4 pp.,2012 Yilmaz Y, Yonal O, Deyneli O, Celikel CA, Kalayci C, Duman DG.
 • Should maintenance therapy be performed in ulcerative proctitis? How long should it be continued? Turkish Journal of Gas t roentero 1 ogy (ISf f Ci 11 23, 21-4 pp., 2012 Yönal O, Hatemi G, Kaymakoğlu S.
 • Do anti-TNF agents and combination treatment increase pöstoperative complication risk? Turkish Journal of GastroenterologyflSD. Cilt 23, 25-9 pp., 2012 Yönal O, Hatemi G, Hamzaoğlu Ö.
 • Serum galectin-3 levels in patients with nonalcoholic fatty liver disease Clinical Biochemistry (ISI), Cilt 44, 955-8 pp.,2011 Yilmaz Y, Eren F, Kurt R, Yonal O, Polat Z, Senates E, Bacha M, Imeryuz N
 • Serum levels of soluble receptor for advanced glycation endproducts (sRAGE) are higher in ulcerative colitis and correlate with disease activity Journal of Crohn?s and Colitis aSF). Cilt 5,402-6 pp.,2011 Yilmaz Y, Yonal O, Eren F, Atug O, Över Hamzaoglu H
 • Circulating vaspin levels and epicardial adipose tissue thickness are associated with impaired coronary flow reserve in patients with nonalcoholic fatty liver disease Atherosclerosis(ISI), Cilt 217,125-9 pp.,2011 Yilmaz Y, Kurt R, Gurdal A, Alahdab YO, Yonal O, Senates E, Polat N, Eren F, Imeryuz N, Oflaz H.
 • Serum progranulin as an independent marker of liver fıbrosis in patients with biopsy-proven nonalcoholic fatty liver disease Disease Markers (ISI), Cilt 31, 205-10 pp., 2011 Yilmaz Y, Eren F, Yonal O, Polat Z, Bacha M, Kurt R, Ozturk O, Avsar E.
 • Noninvasive assessment of liver fıbrosis with the aspartate transaminase to platelet ratio index (APRI): Usefulness in patients with chronic liver liver disease. Hepatitis Monthlv (ISIT Cilt 11, 103-6 pp.,2011 Yilmaz Y, Yonal O, Kurt R, Bayrak M, Aktas B, Ozdogan O

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI