Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2009 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 2003 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2024 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 - 2024 Mayıs Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Dekan
 • 2016 - 2021 Özel Acıbadem Eskişehir Hastanesi / Doçent Doktor
 • 2014 - 2016 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi / Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı
 • 2012 - 2014 Mardin Kamu Hastaneler Birliği / Tıbbi Hizmetler Başkanı
 • 2009 - 2014 Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2011 - 2012 Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi / Başhekim
 • 2003 - 2009 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği / Araştırma Görevlisi
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The effects of dust storms on quality of life of allergic patients with or without asthma. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2016 Jan-Feb;26(1):19-27. doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.56254. Soy FK, Yazıcı H, Kulduk E, Dündar R, Gülen ŞT, Doğan S, Can İH.
 • Temperature rises in the round window caused by various light sources during insertion of rigid endoscopes: an experimental animal study. Clin Otolaryngol. 2016 Feb;41(1):44-50. doi: 10.1111/coa.12468 Dundar R, Bulut H, Yükkaldiran A, Güler OK, Demirtaş Y, Iynen I, Bozkuş F, Soy FK.
 • Uncinatotomy: Performing Endoscopic Sinus Surgery Without an Uncinectomy The Journal of Craniofacial Surgery, 26(1), 52-54., Doi: 10.1097/SCS.0000000000001179, (Kontrol No: 1427131). SCI Yazıcı Hasmet, Fatih Kemal Soy, Erkan Kulduk, Dogan Sedat, Dundar Rıza, Ilknur Haberal Can
 • A new approach for cerumenolytic treatment in children: In vivo and in vitro study Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015 Jul;79(7):1096-100. doi: 10.1016/j.ijporl.2015.04.039. Epub 2015 May 6 Soy FK, Ozbay C, Kulduk E, Dundar R, Yazıcı H, Sakarya EU.
 • Tympanoplasty Type 1 İn The Treatment Of Patients With Sclerotic Mastoid: Anatomical And Functional Results ournal Of Medical Updates, 4(3), 94-98., Doi: 10.2399/Jmu. 2014003003, (Kontrol No: 1430383). Diğer Endexler Dundar Rıza,Soy Fatıh Kemal,Kulduk Erkan,Özbay Can,Özkul Yılmaz,Yükkaldıran Ahmet
 • The Pectoralis Myofascial Flap İn Laryngeal Surgery. ournal Of Medical Updates, 4(3), 113-116., Doi: 10.2399/Jmu.2014003006, (Kontrol No: 1430277). Diğer Endexler Özkul Yılmaz,Songu Murat,Arslanoglu Seçıl,Dundar Rıza,Uçar Mehmet,Pınar Ercan, Önal Kazım
 • Externalauditory Canal Stenosis Due To The Use Of Powdered Boric Acid The Journal Of Craniofacial Surgery, 25(5), 1776-1778., Doi: 10.1097/Scs.0000000000000899, (Kontrol No: 1427356). SCI Dundar Rıza, Fatih Kemal Soy, Erkan Kulduk, Muluk Nuray Bayar, Cıngı Cemal
 • Endonasal Endoscopic Excision of a Rare Tumor. The Journal of Craniofacial Surgery, 25(5), 471-473., Doi: 10.1097/SCS.0000000000001122, (Kontrol No:1427337) SCI Yazıcı Hasmet, Fatih Kemal Soy, Erkan Kulduk, Dundar Rıza, Dogan Sedat, Mustafa Kaymakçi, Bülbül Erdogan
 • A Post-Tympanoplasty Evaluation of the Factors Affecting Development of Myringosclerosis in the Graft: A Clinical Study The Journal of International Advanced Otology, 10(2), 102-106., Doi:10.5152/iao.2014.40, (Kontrol No: 1428507). SCI-E Ozbay Can,Dundar Rıza,Kulduk Erkan,Soy Kemal Fatih,Aslan Mehmet,Katilmis Huseyin
 • Histological analysis of the effects of anti-adhesive haemostatic agents on the middle ear of the guinea pig The Journal of Laryngology & Otology, 128(10), 885-891., Doi: 10.1017/S0022215114001571, (Kontrol No: 1427315). SCI-E Kulduk E, Eren E, Fk Soy, Dundar Rıza, Aslan M, MS Basoglu, Simsek F, Katilmis H

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI