Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji
 • 2011 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 2006 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2018 - 2021 İstanbul Özel Neolife Tıp Merkezi
 • 2017 Isparta Özel Meddem Hastanesi
 • 2015 - 2016 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Tıbbi Onkoloji Uzmanı-Mecburi Hizmet
 • 2011 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İç Hastalıkları Uzmanı- Mecburi Hizmet
ÜYELİKLER
 • Akciğer Kanserleri Derneği
 • Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Relationship between interleukin-17A and isolated coronary ectasia. Cytokine. 2019 Mar;115:84-88. doi: 10.1016/j.cyto.2018.11.015. Epub 2018 Nov 20. UYGUN T, DEMİR B, TOSUN V, UNGAN I, KURAL A, CIFTCI R, FATULLAYEV F.
 • The expression level of fibulin-2 in the circulating RNA (ctRNA) of epithelial tumor cells of peripheral blood and tumor tissue of patients with metastatic lung cancer. Mol Biol Rep. 2019 Aug;46(4):4001-4008. doi: 10.1007/s11033-019-04846-z. Epub 2019 May 8. AVSAR M, TAMBAS M, YALNIZ Z, AKDENİZ D, TUNCER SB, KILIC S, SUKRUOGLU ERDOGAN O, CIFTCI R, DAGOGLU N, VATANSEVER S, YAZICI H.
 • Hepatitis B and C rates are significantly increased in certain solid tumors: A large retrospective study J Cancer Res Ther. 2018 Sep;14:S774-S778. doi: 10.4103/0973-1482.174544. KOCOGLU H, KARACA M, TURAL D, HOCAOĞLU E, OKUTURLAR Y, FETHULLAHOGLU Z, GUNALDI M, CIFTCI R, TUNA S, YUCIL OK, YUCE OK, OZET G, OZET A, BENEKLİ M
 • Serum vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM1) level is elevated in colorectal cancer regardless of the tumor stage International Journal of Cancer Therapy and Oncology (IJCTO), Doi: 10.14319 ÇIFTÇI RUMEYSA,TAMBAS MAKBULE,KILIÇ LEYLA,TILGEN YASASEVER CEREN,GÜRDAL NECLA, SERILMEZ MURAT,ÇELEBI KORAY,PILANCI KEZBAN NUR,DURANYILDIZ HADIYE DERYA
 • urrent adjuvant treatment modalities for gastric cancer: From history to the future World Journal of Gastrointestinal Oncology, 8(5), Doi: 10.4251/wjgo.v8.i5. 000. KILIÇ LEYLA,ORDU ÇETIN,YILDIZ IBRAHIM,SEN FATMA,KESKIN SERKAN,ÇIFTÇI RUMEYSA, PILANCI KEZBAN NUR
 • Clinical significance of serum protease-activated receptor 1 (PAR1) level in patients with breast cancer Journal of Oncological Science, Doi: 10.1016/j.jons.2016.04.003. ÇIFTÇI RUMEYSA,TAS FARUK,BILGIN ELIF,KESKIN SERKAN,YILDIZ IBRAHIM,DURANYILDIZ HADIYE DERYA,SAIP PINAR MUALLA,KARANLIK HASAN,VATANSEVER SEZAI
 • Tongue metastasis of melanoma Journal of Cancer Research and Therapeutics, 11(3), 660, Atıf Sayısı: 0, Doi: 10.4103/0973-1482.139526. TAS FARUK,KARABULUT SENEM,YEGEN GÜLÇIN,ÖNDER SEMEN,ÇIFTÇI RUMEYSA
 • Renin-angiotensin system blockers may prolong survival of metastatic non-small cell lung cancer patients receivingerlotinib Medicine, 94(22), 887, Atıf Sayısı: 0, Doi: 10.1097/MD.0000000000000887. AYDINER ADNAN,ÇIFTÇI RUMEYSA,SEN FATMA
 • Onkoloji Hastalarında Hiponatremi Sıklıgı ve Sag Kalımla Iliskisi Türk Klinik Biyokimya Dergisi, 12(1), 37-43., Doi:yok. SEN FATMA,ÇIFTÇI RUMEYSA,ERDEMLI HACI KEMAL,KOCABAS RAMAZAN,KILIÇ LEYLA,YILDIZ IBRAHIM,BOZBEY HAMZA UGUR,ZOBACI ETHEM,ZORLU MUSA
 • The Behavior of Turkish Cancer Patients in Fasting During the Holy Month of Ramadan Japanese Journal of Clinical Oncology, 44(8), 705-710., Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.1093/jjco/hyu070. TAS FARUK,KARABULUT SENEM,ÇIFTÇI RUMEYSA,YILDIZ IBRAHIM,KESKIN SERKAN,KILIÇ LEYLA, DISÇI RIAN

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?