Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2009 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 2006 - 2008 Höpitaux Universitaires Henri Mondor / Tıp / Üroloji / Uzman
 • 2004 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji
 • 1992 - 1998 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 - 2017 Höpitaux Universitaires Henri Mondor / European Urology Schlarship Programme / Üroonkoloji / Araştırmacı
 • 2013 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Anabilim Dalı / Staj Koordinatörü
 • 2010 Beth Israel Medical Center, Endoruloji ve Robotik Cerrahi Kliniği / Staj / Klinik Gözlem
 • 2010 The Hospital at Westlake Medical Center / Robotik Üroloji Kliniği / Staj
 • 2009 Acıbadem Sağlık Grubu
ÜYELİKLER
 • Minimal İnvaziv Üroloji Derneği
 • Türk Ürononkoloji Derneği
 • Endourological Society
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Hydroxyuracil Incision Activity Varies According to the Histological Grade of Non-muscle-invasive Bladder Cancer The Bulletin of Urooncology, 20, 45-48., Doi: 10.4274/uob.galenos.2021.2021-1- 8 (Kontrol No: 7132191) KESKİN MEHMET SELÇUK, ANTMEN FATMA MERVE, SOMUNCU BERNA, SAĞLICAN YEŞİM, DOĞANCA TUNKUT, ÖBEK CAN, İNCE ÜMİT, KURAL ALİ RIZA, MÜFTÜOĞLU MELTEM
 • Bacillus Calmette- Guerin Increases Base Excision Repair in Bladder Cancer Cells. Journal of Urological Surgery, 8(1), 8-12., Doi: 10.4274/jus.galenos.2020.0013 (Kontrol No: 7132171) KESKİN MEHMET SELÇUK, SOMUNCU BERNA, MÜFTÜOĞLU MELTEM
 • Non-muscle invasive bladder cancer tissues have increased base excision repair capacity. DAVID, İNCE ÜMİT, KURAL ALİ RIZA, MÜFTÜOĞLU MELTEM 2020 Scientific Reports, 10(1), 16371-16371., Doi: 10.1038/s41598-020-73370-z (Yayın No: 7131642) SOMUNCU BERNA, KESKİN MEHMET SELÇUK, ANTMEN FATMA MERVE, SAĞLI CAN YEŞİM, EKMEKÇİOĞLU AYŞEGÜL, ERTÜZÜN TUĞÇE, TUNA MUSTAFA BİLAL, ÖBEK CAN, WILSON
 • Off-Clamp Robot-Assisted Partial Nephrectomy: Is There Something More to Achieve Optimal Trifecta Outcomes? Journal of Endourology, 35(8), 1153-1157., Doi: 10.1089/end.2020.0747 (Yayın No: 7190398) TUNA MUSTAFA BİLAL, DOĞANCA TUNKUT, TÜFEK İLTER, ARGUN ÖMER BURAK, KESKİN MEHMET SELÇUK, ÖBEK CAN, KURAL ALİ RIZA
 • A prospective comparative analysis of robot-assisted vs open simple prostatectomy for benign prostatic hyperplasia. BJU International, 123(2), 313-317., Doi: 10.1111/bju.14531 (Yayın No: 7131641) PANAGIOTIS MOURMOURIS, KESKİN MEHMET SELÇUK, SKOLARIKOS ANDREAS, ARGUN ÖMER BURAK, KARAGIANNIS ANDREAS, TÜFEK İLTER, ÖBEK CAN, KURAL ALİ RIZA
 • Intra- surgical total and re-constructible pathological prostate examination for safer margins and nerve preservation (Istanbul preserve). Annals of D35-39., Doi: 10.1016/j.anndiagpath.2017.11.010 (Yayın No:7131639) ÖBEK CAN, SAĞLICAN YEŞİM, İNCE ÜMİT, ARGUN ÖMER BURAK, TUNA MUSTAFA BİLAL, DOĞANCA TUNKUT, TÜFEK İLTER, KESKİN MEHMET SELÇUK, KURAL ALİ RIZA
 • Robot-Assisted Partial Nephrectomy for T1b Tumors: Strict Trifecta Outcomes. JSLS : Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, 21(1), 201600113, Doi: 10.4293/JSLS.2016.00113 (Yayın No: 7131635) TÜFEK İLTER, PANAGIOTIS MOURMOURIS, DOĞANCA TUNKUT, ÖBEK CAN, ARGUN ÖMER BURAK, TUNA MUSTAFA BİLAL, KESKİN MEHMET SELÇUK, KURAL ALİ RIZA
 • Radical Nephroureterectomy Without Patient or Port Repositioning Using the Da Vinci Xi Robotic System: Initial Experience. Urology, 92, 136-139., Doi: 10.1016/j.urology.2016.02.047 (Yayın No: 7131628) ARGUN ÖMER BURAK, PANAGIOTIS MOURMOURIS, TÜFEK İLTER, TUNA MUSTAFA BİLAL, KESKİN MEHMET SELÇUK, ÖBEK CAN, KURAL ALİ RIZA
 • Presentation and prognosis of female acute urinary retention: Analysis of an unusual clinical condition in outpatients UROLOGY ANNALS , cilt.8, sa.4, ss.444-448, 2016 DOI 10.4103/0974-7796.192111 Ozveren B. , Keskin S.
 • Robot-Assisted Bladder Diverticulectomy with Concurrent Management of Bladder Outlet Obstruction. Urologia Internationalis, 96(4), 432-437., Doi:10.1159/000443799 (Yayın No:7131627) 2016 TÜFEK İLTER, PANAGIOTIS MOURMOURIS, ARGUN ÖMER BURAK, ÖBEK CAN, KESKİN MEHMET SELÇUK, AKPINAR HALUK, ATUĞ FATİH, KURAL ALİ RIZA
 • Minimizing Ports During Robotic Partial Nephrectomy JSLS : Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, 20(2), 201600019, Doi: 10.4293/JSLS.2016.00019 (Yayın No: 7131620) ARGUN ÖMER BURAK, PANAGIOTIS MOURMOURIS, TÜFEK İLTER, ÖBEK CAN, TUNA MUSTAFA BİLAL, KESKİN MEHMET SELÇUK, KURAL ALİ RIZA
 • The incidence and sequela of lymphocele formation after robot-assisted extended pelvic lymph node dissection BJU international , cilt.118, sa.1, ss.127-31, 2016 DOI 10.1111/bju.13425 Keskin M. S. , Argun Ö. B. , Obek C., Tufek İ. , Tuna M. B. , Mourmouris P., et al.
 • Can the Outcome of Autoaugmentation Omentocystoplasty Be Improved? Urodynamic, Histological, and Collagen Content Evaluation in Sheep Model Puan NEUROUROLOGY AND URODYNAMICS , cilt.30, sa.7, ss.1371-1375, 2011 DOI 10.1002/nau.21010 BURGU B., Keskin S. , ORHAN D., Ozgencil E., Senel O., Aydogdu O., et al.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI