Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2008 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Profesörlük
 • 2003 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Doçentlik
 • 1998 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi
 • 1994 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1985 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2001 - 2010 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri AD- Çocuk Endokrinolojisi BD
 • 1999 - 2001 Akdeniz Üniversitesi / Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
 • 1995 - 1998 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi BD
 • 1989 - 1995 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
 • 1987 - 1989 Antalya 1 no'' lu Sağlık Ocağı Hekimliği / Zorunlu Hizmet
 • 1985 - 1987 Edirne Gazimihal Sağlık Ocağı Hekimliği / Zorunlu Hizmet
ÜYELİKLER
 • Çocuk Endokrin ve Diyabet Derneği
 • Çocuk ve Adolesan Diyabet Derneği
 • Ege Çocuk Endokrin ve Diyabet Derneği
 • Uluslararası Büyüme Veri Tabanı (KIGS) Türkiye Bilimsel Kurulu Üyeliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Gonadal dysfunction and pelvic sonographic findings in females with thalassaemia major. Gynecological Endocrinology, 26(4): 307-310 (2010). Karabulut A, Balcı Y, Demirlenk S, Semiz S.
 • Pseudohypoparathyroidism type IA: A cinical case with a maternally ınherited GNAS gene mutation. JPEM,22:107-108 (2009) Semiz S, Duzcan F, Candemir M, Caner V, Thiele S, Semiz E, Hiort O.
 • Factors affecting onset of puberty in Denizli province in Turkey. TJP, 51; 49-55 (2009). Semiz S, Kurt F, Kurt DT, Zencir M, Sevinç Ö.
 • Pubertal development of Turkish Children. JPEM, 21: 951-962 (2008). Semiz S, Kurt F, Kurt DT, Zencir M, Sevinç Ö.
 • Congenital lymphedema, bronchiectasis and seizure: a new syndrome or an ıntermediate form of Yellow Nail and Hennekam Syndromes? East Afr Med J, 85:145-9 (2008). Semiz S, Dağdeviren E, Ergin H, Kılıç İ, Kıraç S, Cinbiş M, Semiz E.
 • May CRP and homocysteine be cardiovascular risk factors in obese children and adolescents? Pediatr Int, 4; 419-23 (2008). Semiz S, Rota S, Özdemir Ö, Özdemir A, Kaptanoğlu B.
 • Two cases of Cushing''s Syndrome due to overuse of topical steroid in the diaper area. Pediatr Dermatol 25; 544-547 (2008). Semiz S, Balcı YI, Ergin Ş, Candemir M, Polat A.
 • Body fat distribution in childhood obesity: Association with metabolic risk factors. Indian Pediatr, 45: 457-62 (2008). Semiz S, Ozgoren E, Sabir N. Semiz E.
 • Detection of Y chromosomal material in patients with a 45,X karyotype by PCR method. Tohoku J Exp Med, 211: 243-9 (2007). Semerci CN, Satiroglu-Tufan NL, Turan S, Bereket A, Tuysuz B, Yilmaz E, Kayserili H, Karaman B, Semiz S, Duzcan F, Bagci H.
 • Metabolic syndrome in childhood obesity. Indian Pediatr, 44: 657-62 (2007) Serap S, Mevlut B, Inanc C, Ender S.
 • Comparison of ultrasonographic and anthropometric methods to assess body fat in childhood obesity. Int J Obes (Lond), 31: 53-8 (2007). Semiz S, Ozgoren E, Sabir N.
 • A patient with thyroid hemiagenesis and Klinefelter Syndrome. Endocrinologist, 14: 119-120 (2004). Altunbas H, Gunay, G; Balcı MK, Semiz S, Bircan I, Karayalçın U.
 • Persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy: case report. East Afr Med J., 79, 554-556 (2002). Semiz S, Bircan İ, Akçurin S, Mıhçı E, Melikoğlu M, Karagüzel G, Kılıçaslan B, Karpuzoğlu G.
 • Pseudohypoaldosteronism type 1 and respiratory distress syndrome. JPEM, 15, 1557-1561 (2002). Akçay A, Yavuz T, Semiz S, Bundak R, Demirdöven M.
 • Temporary multiple cranial nerve palsies in a patient with type 1 diabetes mellitus. Diabetes & Metabolism, 28, 413-416 (2002). Semiz S, Fişenk F, Akçurin S, Bircan İ.
 • Correlation between age, body size and thyroid volume in an endemic area. J Endocrinol Invest, 24, 559-563 (2001). Semiz S, Şenol U, Bircan O, Gümüşlü S, Bilmen S, Bircan I.
 • Thyroid hormone profile in goitrous children in an endemic goiter area. JPEM, 14, 171-176 (2001). Semiz S, Şenol U, Bircan O, Gümüşlü S, Korgun DK, Akçurin S, Bircan İ.
 • Complete deficiency of growth hormone, thyrotropin and prolactin in two siblings: A new Pit-1 mutation. JEG, 2, 61-67 (2001). Bircan I, Semiz S, Cogan JD, Hedges LK.
 • Summer camps for diabetic children: An experience in Antalya, Turkey. Acta Diabetol, 37, 197-200 (2000). Semiz S, Bilgin ÜÖ, Bundak R, Bircan İ.
 • Thyroid gland volume and urinary iodine excretion in children 6-11 years old in endemic area. JPEM, 13, 245-251 (2000). Semiz S, Şenol U, Bircan O, Gümüşlü S, Akçurin S, Bircan I.
 • The relationship between birth weight and levels of insulin, insulin-like growth factor I and II, insulin-like growth factor binding protein-3. Acta Paediatr, 88 (suppl 428), 139 (Selected Abstract) (1999). Semiz S, Tunga M, Oygür N, Akçurin S, Bircan İ.
 • Renal functional reserve in insulin dependent diabetic children. Acta Paediatr Jpn (Pediatrics International), 40, 341-344 (1998). Semiz S, Bircan İ, Yılmaz GG, Karayalçın B, Güven AG.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?