Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2008 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi
 • 2001 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1988 Trabzon Anadolu Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2014 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2011 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2009 - 2011 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2002 - 2008 İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü / Asistan Doktor
 • 2007 Cookridge Hastanesi, Leeds, İngiltere / Klinik Gözlemci
ÜYELİKLER
 • Türk Onkoloji Derneği
 • Trabzon Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği
 • Trabzonlu Üniversiteliler Derneği
 • Akciğer Kanserleri Derneği
 • Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
 • ESTRO
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Assessment of multifocality and axillary nodal involvement in early-stage breast cancer patients using 18F-FDG PET/CT compared to contrast-enhanced and diffusion-weighted magnetic resonance imaging and sentinel node biopsy. Acta Radiol. 2014; pii: 0284185114539786 Nurhan Ergül, Hüseyin Kadıoğlu, Şeyma Yıldız, Serap Başkaya YÜCEL, Zuhal Güçin , Ezgi B Erdoğan , Mehmet Aydın , Mahmut Müslümanoğlu
 • Bone health in breast cancer patients: A comprehensive statement by CECOG/SAKK Intergroup. D Vrbanec, R Yildiz, Serap YÜCEL, J Zekri, B Oyan. Breast. 2014; pii: S0960-9776(14)00096-4. doi: 10.1016/j.breast.2014.05.023. T Rordorf, AA Hassan, H Azim, E Alexandru, O Er, E Gokmen, Z Güral, J Mardiak, V Minchev, F Peintinger, M Szendroi, I Takac, P Tesarova, D Vorobiof,
 • Successful treatment of triple primary tumor International Journal of Surgery Case Reports. 2013; 4 (11):1013-1016 Sıdıka Kurul, Züleyha Akgün, Esra K. Sağlam, Mert Başaran, Serap YÜCEL, Sıtkı Tuzlalı
 • Feasibility of breast conserving surgery in multifocal breast cancers. The American Journal of Surgery. 2013; Oct 7. pii: S0002-9610(13)00451-0 Hüseyin Kadıoğlu, Serap YÜCEL, Şeyma Yıldız, Süleyman Bozkurt, Yeliz E. Ersoy, Esra Sağlam, Mahmut Müslümanoğlu
 • Unusually Located Proliferating Tricholemmal Tumour: Case Report Journal Breast Health (2013); 9: 163-165 Hüseyin Kadıoğlu, Şeyma Yıldız, Serap YÜCEL, Yeliz E. Ersoy, Süleyman Bozkurt, Mahmut Müslümanoğlu
 • Skin Recurrence of a Phyllodes Tumor and Impact of Radiotherapy A Case Report and Review of the Literature; Journal of Cancer Research Updates. 2013; 2: 131-134 Serap YÜCEL, Hüseyin Kadıoğlu, Zeynep Güral, Şeyma Yıldız, Zuhal Güçin
 • An Unusual Case Caused By A Common Reason: Mondor?s Disease By Oral Contraceptives International Journal of Surgery Case Reports. 2013; 4: 855-857 Hüseyin Kadıoğlu, Şeyma Yıldız, Yeliz E. Ersoy, Serap Başkaya YÜCEL, Mahmut Müslümanoğlu
 • Autoamputation Of Breast Caused By Invasive Ductal Carcinoma Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2013; 32 (3): 199-200 Nurhan Ergül, Hüseyin Kadıoğlu, Şeyma Yıldız, Serap Başkaya YÜCEL, Mehmet Aydın
 • Primer Meme Lenfoması; Yineleyen Hastalık Mahmut Müslümanoğlu, Esra Kaytan Sağlam. Türk Onkoloji Dergisi (2012) 27: 88-92 Hüseyin Kadıoğlu, Serap YÜCEL, Zeynep Güral, Nurhan Gözübüyükoğlu, Züleyha Akgün, Şeyma Yıldız, Zuhal Gücin, Süleyman Bozkurt, Yeliz Emine Ersoy
 • Primeri Bilinmeyen Küçük Hücreli Karsinom Tanılı Hastada İris Ve Koroid Metastazı: Olgu Sunumu Türk Onkoloji Dergisi (2006) 21: 98-101 Ahmet Karadeniz, Serap BAŞKAYA, Arzu Ergen

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?