YENİ NORMAL SÜREÇTEKİ UYGULAMALARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1997 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1986 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2008 - 2009 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2008 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2007 - 2008 Kadıköy Şifa Hastanesi Ataşehir Tıp Merkezi
 • 1997 - 2008 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği / Uzman ve Başasistan
 • 1997 - 2007 Part-time Muayenehane Hekimliği
 • 1992 - 1997 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1990 - 1992 Küçükyalı Ana Çocuk Sağlığı / Pratisyen Hekim
 • 1989 - 1990 Kanlıca Ana Çocuk Sağlığı / Pratisyen Hekim
 • 1986 - 1989 Vezirkörü Devlet Hastanesi / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • Türk Pediatri Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • 1995-2001 yılları arasında tiiberküloz tanısı ile izledigimiz olgularm degerlendirilmesi. RN Eğ ve Araş Hast Tıp Dergisi 46(1): 18-19, 2006 Sibel Aka, Çağatay Nuhoğlu, Oya Yücel, Asuman Kıral, Ömer Ceran.
 • Akut bronşiyolitli infantlarda nebülize salbutanlol ve salbutamaol+flutikazon propiyonat sonrası kan potasyum, glukoz ve CPK -MB degişiklikleri. HN Eg veAraş Hast Tıp Dergisi 45(4):204-206, 2005 Sami Yazar, Sibel Aka, Zeynep Atay, Çagatay Nuhogolu, Ömer Ceran.
 • Akut broşiyolit olgularında Otitis Medianın prevalansı ve klinik seyir üzerine etkisinin araştırılması HN Eğ ve Araş Hast Tıp Dergisi 45(1): 10-13, 2005 Sibel Aka, Arzu Demirel, Burcu Uyanık, Ömer Ceran.
 • The raIationship of tonsillar hyperplasia and asthma in a group of asthmatic children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 68(6):775-8, 2004. Omer Ceran, Sibel Aka, Devrim Oztemel, Burcu Uyanik, Tamay Ozkozaci.
 • Role of early EEG and neuroimaging in determination of prognosis in children with complex febrile seizure. Pediatr Int. 46(4):463-7, 2004 Yucel Oya, Aka Sibel, Yazicioglu Levent and Ceram Omer.
 • Steroide duyarlı primer nefrotik sendromlu çocuklarda remisyon donemindeki hiperlipidemi ile sık relaps ilişkisi. Pediatri Bulteni 10(1):19-25, 2003 Esra Onal Sonmez, Sibel AKA, Fatma Kaya Narter, Serpil Yavrucu, Ahmet Özgüner.
 • Dogum ağırlığı ve dogum şeklinin çocuklarda astim bronşiale gelişimi üzerine atkısının araştırılması. HN Eg ve Araş Hast Tıp Dergisi 43(1):3-5, 2003 Sibel Aka, Oya Yucel, Mehmet Akın, Çagatay Nuhoglu, Kürşat Bora Çarman, Asuman Kıral, Ömer Ceran.
 • 1999-2001 yıllarında takip edilen menenjit olgularının degerlendirilmesi. RN Eğ ve Arş Hast TIp Dergisi 42(3):18-24, 2002 Tamay Özkozacı, Oya Yucel, Ece Ülker, Mehmet Akın, Sibel Aka, Asuman Kıral, Ömer Ceran.
 • Eritroblastozis fetalisli yenidoğanda hemoliz komplikasyonu olarak ortaya çıkan safra tıkacı sendromu:Olgu sunumu. Hipokrat Dergisi 11(6):119-120, 2002 Serpil Yavrucu, Sibel Aka, Şemsa Göğcü, K.Bora Çarman, Ahmet Özgüner.
 • Febril konvülziyon ve epileptik konvülziyonlarda aile öyküsü. Kartal Eğ ve Arş Hast Tıp Dergisi 13(3):153-155, 2002 Çağatay Nuhoğlu, Sibel Aka, Aysu Türkmen, Nihal Karatoprak, Ahmet Özgüner.
 • Enterik ateş tanısı ile izledigimiz olgularımızın retrospektif incelenmesi. Türk Pediatri Arşivi 36:79-83, 2001 Sibel Aka, Asuman Kıral, Müjgan Sümer, Serpil Yavrucu, Nihal Karatoprak, Ahmet Özgüner.
 • İki yaşın altındaki çocuklarda agır bakteriyal enfeksiyonu degerlendirmede gözlem ölçümlerinin giivenilirliği. Klinik Gelişim 14:21-24, 2001 Sibel Aka, Sena Biiyukçopur, Müjgan Sümer, Çağatay Nuhoğlu, Nihal Karatoprak, Serpil Yavrucu, Ahmet Özgüner.
 • Dört yaşında ağır deformiteleri olan jüvenil romatoid artrit olgusu. Klinik Gelişim 14:65-67, 2001 Sibel Aka, Müjgan Slimer, Çağatay Nuhoglu, Serpil Yavrucu, Ahmet Özgüner.
 • Büyüme gelişme geriligi ile başvuran iki infantil ürolitiasis olgusu. Ege Pediatri Bülteni 8(4):213-216, 2001 Sibel Aka, Aysu Türkmen, Serpil Yavrucu, Nihal Karatoprak, Ahmet Özgüner.
 • Antiepileptik ilaç kullanan çocuklarda serum kalsiyum düzeyleri. PTT Hast Tıp Dergisi 22(3):154-156, 2000 Sibel Aka, Dilara Erverdi, Şemsa Göğcü, Abdullah Demirkol, Serpil Yavrucu, Ahmet Özgüner.
YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55