Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Tıpta Uzmanlık Kurulu Perinatoloji
 • 2007 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 2001 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1994 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1988 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2011 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1997 - 2011 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1995 - 1997 Çukurova Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi
 • 1994 - 1995 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
ÜYELİKLER
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği
 • Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
 • European Society of Contraception
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Accuracy of intraoperative frozen section during laparoscopic management of early endometrial cancer. European Journal Of Gynaecologıcal Oncology.2009 Volume: 30(4): 408-411 Kucera E, Vaclav H, Radovan T, et al.
 • A new device to facilitate the chorion villus sampling. J Perinat Med. 2009;37(4):425 Buyukkurt S, Evruke C, Demir C, Ozgunen FT, Kadayifci O.
 • Prenatal diagnosis of placental teratoma: a case report. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009 Oct;146(2):233-4. Epub 2009 Jul 14 Buyukkurt S, Evrüke C, Zeren H, Demir C, Ozgunen FT, Misirlioglu S.
 • Remifentanil-induced mechanical responses and membrane potential changes in human umbilical arteries. Acta Anaesthesiol Scand.2007 Feb; 51 (2):244-251 Ünlügenç H.,Emre M., Demir C.,Güler T.,Kavak S.,Isik G.
 • Cytogenetic study of recurrent miscarriages and their parents. Genetika. 2007 Apr;43(4):545-52 Tunç E, Demirhan O, Demir C, Tastemir D.
 • The relationship between pregnancy induced hypertension and congenital thrombophilia. Saudi Med J. 2006 Aug; 27 (8):1161-1166 Demir S.C., Evruke C.,Ozgunen F.T.,Kadayifci O.,Altıntas U.,Kokangul S.
 • A unilateral tubal twin pregnancy. Ann Saudi Med.2006 Jul-Aug; 26 (4):333 Urunsak I.,Kadayifci O.,Atay Y.,Demir S.,Guzel A.B.
 • The effect of tubal ligation scoring and sterilization counseling on the request for tubal reanastomosis. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2006 Sep;11 (3):215-9 Demir S.C., Cetin M.T., Kadayifci O.
 • Factors that influence morbidity and mortality in severe preeclampsia,eclampsia and hemolysis,elevated liver enzymes,and low platelet count syndrome. Saudi Med J.2006 Jul; 27 (7):1015-8 Demir S.C., Evruke C.,Ozgunen F.T.,Urunsak I.F., Candan E.,Kadayifci O.
 • Intravenous leiomyomatosis extending into the right ventricle after subtotal hysterectomy . Annals of Thoracic Surgery Jul 2004; 78 (1): 330-332 Topcuoglu MS, Yaliniz H, Poyrazoglu H, Tokcan A, Demir S.C.,Bozkurt A,Zeren H.
 • Comparison of Lipid profiles in normal and hypertensive pregnant women. . Annals of Saudi Medicine Sep-Oct 2004; 24 (5):382-385 Evruke I.C.,Demir S.C.,Urunsak I.F.,Özgünen F.T.,Kadayıfçı O

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI