Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Tıpta Uzmanlık Kurulu Algoloji
 • 1991 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • 1978 - 1984 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2004 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1997 - 2003 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 1984 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / Anezteziyoloji ve Reanimasyon ve Algoloji Bölümü
ÜYELİKLER
 • ESRA (Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği)
 • IASP (Uluslararası Ağrı Araştırmaları Topluluğu)
 • Dünya Ağrı Enstitüsü (WIP)
 • Türk Algoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Artroskopik Cerrahi Plasebo ile Magnezyum, Levobupivakain ve Lornoksikam İçi Eklem Uygulama Etkisinin Karşılaştırılması. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011 6 Nisan Koltka K, Koknel-Talu G, Asik M, Ozyalcin S.
 • Radiological Imaging for Regional Anesthesia and Pain Management. . Ed. PP Raj, L lou, S Erdine, PS Staats, S Waldman.Churchill Livingstone, 2008. S.Özyalçın, Pelvic Pain.
 • Rejyonal Anestezi. S.Özyalçın, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2005
 • Ağrının sırları. Ed. S. Özyalçın, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2005
 • The effect of venlafaxine on ongoing and experimentally induced pain in neuropathic pain patients: a double blind, placebo controlled study. Yucel A, Ozyalcin S, Koknel Talu G, Kiziltan E, Yucel B, Andersen OK, Arendt-Nielsen L, Disci R; Eur J Pain. 2005 Aug;9(4):407-16. Epub 2004 Nov 13
 • Percutaneous lumber nucleoplasty. Erdine S, Ozyalcin NS, Cimen A; Agri. 2005 Apr;17(2):17-22. Turkish
 • The efficacy and safety of venlafaxine in the prophylaxis of migraine . Ozyalcin SN, Talu GK,,Kiziltan E, Yucel B, Ertas M, Disci R; Headache. 2005 Feb;45(2):144-52
 • Minimal invasive treatment modalities for geriatric pain management. Ozyalcin NS;2004 Apr;16(2):26-36
 • Regional anesthesia and analgesia applications in children and infants-II. Ozyalcin NS, Menda F; Agri.2004 Jan;16(1):29-34, 37-42
 • Effect of pre-emptive ketamine on sensory changes and postoperative pain after thoracotomy: comparison of epidural and intramuscular routes. Ozyalcin NS, Yucel A, Camlica H, Dereli N, Andersen OK, Arendt-Nielsen L; Br J Anaesth. 2004 Sep;93(3):356-61. Epub 2004 Jul 9
 • Duyu Değişiklikleri ve Torakotomi Sonrası Postoperatif Ağrı Önleyici Ketamin Etkisi: Epidural ve Kas İçi Yollarının karşılaştırılması. BrJ Anaesth, Eylül; 93:3: 356-61, 2004 of Anesteziyoloji NS Özyalçın, Yücel A., Çamlıca H., Dereli N, Andersen OK., Arendt-Nielsen L.
 • Türkiye''de Genç Nüfus Arasında Frekans ve Bel Ağrısı ile İlişkili Faktörler. Spine 2004, Temmuz 15: 29 (14): 1567-72 Çakmak A., Yücel B., NS Özyalçın.
 • The frequency and associated factors of low back pain among a younger population in Turkey Cakmak A, Yucel B, Ozyalcn SN, Bayraktar B, Ural HI, Duruoz MT, Genc A. ; Spine. 2004 Jul 15;29(14):1567-72
 • Çölyak Pleksus Etkisi ve Gövde ve Kuyrukta Bulunan Pankreas Kanseri Ağrısı Splanknik Sinir Blokajları. . Eur J Pain, 8 Aralık (6): 539-45, 2004 NS Özyalçın, Talu GK, Camlica H, Erdine S.
 • Nörolitik Bloklar ve Nörolitik Ajanlar. S.Özyalçın, Ağrı Sendromları ve Tedavileri, Ed: S. Erdine, sf: 594-600, 2000
 • Yaşlılar ve Ağrı. S.Özyalçın, Ağrı Sendromları ve Tedavileri, Ed: S. Erdine, sf.436-449, 2000
 • Ağrı Sendromları ve Tedavileri. Ed: S. Erdine, sf: 82-90, 2000

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI