Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Ağrı Tedavisi Nedir?

Acıbadem Sağlık Grubu Ağrı (Algoloji) Klinikleri’nde kronik ağrılı hastaların tanı ve tedavileri planlanır.

Ağrı Klinikleri, kronik ağrılı hastalara multidisipliner yaklaşımla teşhis ile tanı ve tedavi hizmetinin verilmesini planlar.

Ağrı Kliniğine başvuran hastaların muayenesinin ardından, ilgili bölümlerin katılımı ile tanıya yönelik incelemeler yapılır. Hastalar ağrının kaynağı hakkında bilgilendirilir ve tedavi seçenekleri belirlenip tedavilerine başlanır.

Ağrı çok yaygın bir durumdur. İnsanlar yaşlandıkça ağrı oluşumu artar ve kadınların acıyı erkeklerden daha fazla yaşama olasılığı vardır.

Ağrı türleri iki ana başlıkta toplanabilir. Bunlar akut ağrı ve kronik ağrıdır. 

Akut Ağrı:  Yaralanma veya darbe sonucu meydana gelen ağrılara denir. 

Kronik Ağrı: Uzun süredir devam eden ağrı tipleri için kullanılır.

Bu ağrılar kısa süreli ve şiddetli olabileceği gibi, sürekli olarak stabil bir şekilde de devam edebilir. Ağrı tedavisinin planlanmasında öncelikle kronik veya akut olduğu belirlenir. Sonrasında ise 

 • Ağrı kesici ilaçlar
 • Fizik tedaviler (sıcak veya soğuk tedavisi, masaj, hidroterapi ve egzersiz gibi)
 • Psikolojik terapiler 
 • Akupunktur gibi çeşitli tedavi yöntemlerinden faydalanılabilir. 

Ağrıya neden olabilen birçok faktör vardır bunlar; 

 • Yaralanmaya bağlı ağrılar
 • Baş ağrıları (migren vb. hastalıklara bağlı)
 • Kanser, artrit gibi tıbbi durumlara bağlı ağrılar
 • Fıtık ağrıları (boyun, sırt ve bacak bölgelerinde)
 • Ameliyata bağlı gelişen ağrılar

Ağrı tedavisi her hasta için farklılık gösterebilmektedir. Her ağrıya aynı tip tedavi yöntemi uygulanamaz. Bazı hastalara sadece fizik tedavi hareketleri verilirken, bazı hastalara yine ağrının nedenine bağlı olarak ilaç tedavisi veya operasyon yapılabilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 17 Temmuz 2020 Cuma Yayımlanma Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba

İlgi Alanları

 • Baş Ağrısı

  Baş ağrısı tek başına bir rahatsızlık değil ancak üstünde durulması gereken bir semptomdur. Migren tipi ve gerilim tipi baş ağrıları tedavi gerektirmektedir.


  Detaylı Bilgi
 • Buerger Hastalığı

  Buerger Hastalığı, budama hastalığı olarak bilinen ve sigara tiryakisi genç erkekleri tehdit eden periferik arter hastalığıdır.


  Detaylı Bilgi

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55