Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Ağrı Tedavisi Nedir?

Ağrı tedavisi diğer adıyla Algoloji , tıp alanına görece yeni girmiş bir branştır. Pek çok tıbbi durumun yol açabileceği ağrının multidisipliner yaklaşımlarla (farklı branş hekimlerinin ortak noktada birleşerek bir hastayı tedavi etmeye çalışması) tanısı, tedavisi veya yönetimi konusunda yardımcı olmaktadır.

Ağrı Kliniğine başvuran hastaların burada muayenesinin ardından tanıya yönelik incelemeleri yapılır, hastalar ağrının kaynağı hakkında bilgilendirilir ve tedavi seçenekleri belirlenip tedavilerine başlanır.

Hangi Hastalar Ağrı Kliniğine Başvurur?

Ağrı şikâyeti olan her hasta ağrı kiniğine başvurabilirse de sıklıkla kronik ağrısı olan, genel bir tanımlama ile 3 aydan uzun süredir ağrı yakınması olan veya çeşitli tedavilere rağmen ağrı yakınması devam eden hastalar ağrı kliniklerine başvurur.

Burası bir tedavi kliniği olmasının yanında; beyin cerrahisi , ortopedi , nöroloij , romatoloji , fizik tedavi gibi diğer branşların ilgi alanına giren hastaların da doğru adrese yönlendirildiği bir merkezdir.

Ağrı tedavisi branşının görece yeniliği nedeniyle hastalar genellikle tedavisine ulaşamadıkları yani geçmeyen ağrıları için, nihai olarak ağrı tedavisi kliniğine başvururlar. Ancak ağrı tedavisi kliniği; ağrıların tedavisinin yapıldığı klinik olarak algılanmalıdır. Ağrı tedavisi kliniğinde hekimler, diğer hekimlerle işbirliği halinde çalışmakta ve gerekli durumlarda diğer branşlara yönlendirmeler yapmaktadır. Akut ya da kronik olarak ağrısı bulunan tüm hastaların ilk başvuru noktası ağrı tedavisi kliniğidir.

Hangi Ağrılar Tedavi Edilir?

Ağrı tedavisi bölümünde, vücudun herhangi bir yerinde oluşmuş akut ve kronik ağrıların tümü tedavi edilmektedir. Ağrı tedavisi bölümüne sıklıkla tedavisi yapılan ağrılar şunlardır;

 • Kireçlenmelere bağlı (bel, boyun, kalça, diz, omuz) ağrılar,
 • Ameliyat olmayı gerektirmeyen bel ve boyun fıtıkları,
 • Birden fazla sayıda bel veya boyun fıtığı ameliyatı geçirdiği halde iyileşmeyen ağrılar,  
 • Çeşitli ilaçlarla geçmeyen kas ağrıları,
 • Sinir yaralanması, kesilmesi, diyabet, zona gibi hastalıklar nedeni ile meydana gelen sinir hasarlarına bağlı ağrılar,
 • Kanser ağrıları,
 • Ağrı kesicilere cevap vermeyen baş ağrıları,
 • Spastisite ağrıları,
 • Nedeni saptanamayan ağrılar,
 • Şiddetli yüz ağrıları,
 • Kuyruk sokumu ağrıları,
 • Yaşlılıktan kaynaklanan doku bozukluklarına bağlı ağrılar (dar kanal, kireçlenmeler, kas ağrıları, yaygın vücut ağrıları, damar bozukluklarına bağlı ağrılar vs).
Ağrı Tedavisi Nasıl Yapılıyor?

Ağrı kliniklerinde standart ağrı kesiciler ve güçlü ağrı kesici ilaçların yanı sıra küçük girişimler veya minimal invazif işlemler denilen tedavi yöntemleri de uygulanmaktadır.

Küçük girişimler denilen bu yöntemler; sıradan lokal anestezik ilaç enjeksiyonu şeklinde yapılan geçici bloklardan, ameliyathane şartlarında Radyo Frekans (RF) jeneratörleri kullanılarak iğneler aracılığı ile yapılan sinir uyarıları (pulsed RF) veya ağrı sinirlerinin yakılarak tedavisine, omur iliğe ağrı pili yerleştirilmesinden, ileri kanser hastalarında kordotomi (sakinleştirici ilaçlar altında omuriliğe RF iğnesi ile yapılan müdahale ile ağrının tamamen kesilmesi) uygulamasına kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir.

Ameliyathanede uygulanan işlemlerin hemen hepsi ultrason cihazı veya skopi denilen bir tür röntgen cihazı kullanılarak iğnenin tam olarak belli bir noktaya, görerek ve uyarı yaparak net olarak yerleştirilmesi ile yapılır. Bu şekilde diğer çevre organlar zarara verilmesinin önüne geçilirken, diğer taraftan da çok düşük miktarda ilacın tam gereken noktaya uygulanması sağlanır.

Bütün bunların yanında tetik nokta enjeksiyonları, kök hücre tedavileri de ağrı tedavisi kliniklerinde yapılan diğer tedavilerdir.

Tüm bu işlemler günübirlik işlemler şeklinde olup hastanede yatmayı gerektirmez.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba

Benzer İlgi Alanları

TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

Ağrı Tedavisi biriminde görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

Birimin Tüm İlgi Alanları

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?