Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2006 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 1998 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2016 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2010 - 2016 İstanbul Memorial Hizmet Hastanesi, uzman hekim
 • 2006 - 2009 Etimesgut Asker Hastanesi, uzman hekim
ÜYELİKLER
 • Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
 • American Academy of Orthopaedic Surgeons
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 • Artroplasti Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Effectiveness of platelet-rich plasma in the treatment of moderate knee osteoarthritis: a randomized prospective study. Journal of Physical Therapy Science, 27(12), 3863-3867., Doi: 10.1589/jpts.27.3863 Kavadar Gülis,Tekdöş Demircioğlu Demet,Çelik Memet Yusuf,Emre Tuluhan Yunus
 • ASA III osteoporotic fracture in 62 patients treated with vertebroplasty under local anesthesia. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, 26(1), 47-52., Doi: Emre Tuluhan Yunus,Gökçen Bahadır,Atbaşı Zafer,Enercan Meriç,Öztürk Çağatay
 • Relationship Between Restless Leg Syndrome and Quality of Life in Uremic Patients. The Journal of The Turkish Society of Algology, 27(2), 73-78., Doi: 10.5505/agri.2015.19327 Tekdöş Demircioğlu Demet,Emre Tuluhan Yunus
 • The effect of neuromuscular electrical stimulation on functional status and quality of life after knee arthroplasty: a randomized controlled study. Journal of Physical Therapy Science, 27(8), 2501-2506., Doi: 10.1589/jpts.27.2501 Tekdöş Demircioğlu Demet,Paker Nurdan,Ünal Erbil Elif,Bugdaycı Derya,Emre Tuluhan Yunus
 • The relationship between vitamin D status, physical activity and insulin resistance in overweight and obese subjects Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 15 Kavadar Gülis,Tekdöş Demircioğlu Demet,Özgönenel Levent,Emre Tuluhan Yunus
 • Factors affecting the outcome of osteochondral autografting (mosaicplasty) in articular cartilage defects of the knee joint: retrospective analysis of 152 cases Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 133(4), 531-536., Atıf Sayısı: 1, Doi: Emre Tuluhan Yunus,Ege Tolga,Köse Özkan,Tekdöş Demircioğlu Demet,Seyhan Bahadır, Macit Uzun
 • Mosaicplasty for the Treatment of the Osteochondral Lesion in the Femoral Head. Bulletin of the NYU Hospital for Joint Diseases, 70(4), 288-290.(Vaka Takdimi), Emre Tuluhan Yunus,Çift Hakan Turan,Seyhan Bahadır,Ceylan Erman,Uzun Macit
 • Open Mosaicplasty in Osteochondral Lesions of the Talus: A Prospective Study. The Journal of Foot and Ankle Surgery, 51(5), 556-560., Atıf Sayısı: 7, Doi: Emre Tuluhan Yunus, Ege Tolga, Çift Hakan Turan, Demircioğlu Demet Tekdöş, Seyhan Bahadır, Uzun Macit
 • Midterm results of biologic fixation or mosaicplasty and drilling in osteochondritis dissecans. Indian Journal of Orthopaedics, 45(5), 445-449., Doi: 10.4103/0019-5413.83137 Emre Tuluhan Yunus,Çift Hakan Turan,Seyhan Bahadır,Ceylan Erman,Uzun Macit
 • Surgical treatment with kyphoplasty of the osteoprotic spinal fractures The Journal of Turkish Spinal Surgery, 24(4), 315-324 Emre Tuluhan Yunus,Ege Tolga,Öztürk Çağatay,Çift Hakan Turan,Oğuz Erbil,Şehirlioğlu Ali

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?