Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1984 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 1980 Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1976 - 1978 Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi 5 ay araştırma asistanı / 5 ay Klinik Öğrenci
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Ataşehir Hastanesi
 • 2010 Muayenehane Hekimi
 • 1998 - 2010 Uludag Uni. Tip Fak. Ort. Ve Trav. AD Prof Dr
 • 2006 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1993 - 1998 Uludağ Üniversitesi Tip Fak. Ort. Ve Trav. AD Doc Dr
 • 1988 - 1993 Uludag Üniversitesi Tıp Fakültesi Ort. Ve Trav. AD Yrd Doc Dr
 • 1991 - 1992 Minnesota Omurga Merkezi USA
 • 1986 - 1988 Kesan Devlet Hastanesi Uz Dr
 • 1985 - 1986 Samsun Askeri Hastanesi Uz. Dr
 • 1980 - 1984 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD.
ÜYELİKLER
 • President of Spine Expert Group (2010)
 • AO International Trustee (2015-2019)
 • AOSpine, International Education Comm. Member (2010-2013)
 • AOSpine Europe, Education Advisor 2013-Present
 • Scoliosis Research Society (1996-2008)
 • Chairperson of AOSpine Turkey (2007-2010)
 • AOSpine, International Core Curriculum Comm. Member (2010-2013)
 • AOSpine, Europa Education (Ortho) Chairperson (2010-2013)
 • Spine Society of Europe (1996-2008)
 • Turkish Spine Surgery Society 1991, (Board member, 1999, President of Educational Comittee 2003, President of Turkish Spine Society)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Titanium mesh cage placement after corpectomy. Does the anatomical localization have an effect on stability? A biomechanical comparison of three different cage localizations.A finite element analysis January 2023.Brain and Spine Tuna Pehlivanoglu B. Gokcen Tuğrul Ergün Cagatay
 • The neurologic deficit risk of three different kinds of spinal osteotomies and preoperative management April 2023 Journal of Turkish Spinal Surgery Gökhan Kürşat Kara Kayhan Turan Yalkin Camurcu Ufuk Aydinli
 • Open-pore titanium grid cage versus standard full titanium cage for interbody fusion: An experimental study using an instrumented model in sheep regarding radiographic, biomechanical and histologic outcomes January 2023 Brain and Spine Tuna Pehlivanoglu B. Gokcen K. Kara Cagatay Ozturk
 • Traditional training versus virtual reality and haptic enabled simulation training for posterior cervical screw placement April 2022 Journal of Turkish Spinal Surgery Gökhan Kürşat Kara Kayhan Turan Yalkin Camurcu Ufuk Aydinli
 • The effects of patient related factors on hidden and total blood loss in single-level open transforaminal lumbar interbody fusion surgery July 2022 acta orthopaedica et traumatologica turcica Gokhan Kursat Kara Huseyin Kavak Bahadir Gokcen Ufuk Aydinli
 • Mid-term clinical outcomes of surgically treated malignant sacrum tumors October 2021 Journal of Turkish Spinal Surgery Kayhan Turan Yunus Uysal Yusuf Onur Kızılay Ufuk Aydinli
 • Results of Posterior Vertebral Column Resection: Surgical Modification of Suk Technique December 2017 Global Spine Journal Ufuk Aydinli Kursat Kara Muren Mutlu Osman Yaray
 • Analysis of Segmental Mobility Following a Novel Posterior Apical Short-Segment Correction for Adolescent Idiopathic Scoliosis October 2016 Spine Pooria Hosseini Colin Nnadi Lubos Rehak Behrooz Akbarnia
 • Modification in Surgical Technique for Posterior Vertebral Column Resection May 2015 Global Spine Journal Ufuk Aydinli Muren Mutlu Osman Yaray
 • Iliosacral fixation after type-1 hemipelvectomy : A novel technique June 2012 Acta Orthopaedica Belgica Ufuk Aydinli Burak Akesen Ulviye Yalçinkaya Rasim Serifoğlu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?