Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 Tıbbi Onkoloji / Doçent Doktor
 • 2005 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji
 • 2001 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1995 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2018 Acıbadem Sağlık Grubu
ÜYELİKLER
 • Tıbbi Onkoloji Derneği
 • Anadolu Tıbbi Onkoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Which patients with advanced cancer and biliary obstruction benefit from biliary stenting most? An analysis of prognostic factors Supportive Care in Cancer, 21(4), 1131-1135., Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.1007/s00520-012-1636-z ABALI HÜSEYİN,SEZER AHMET.Oğuzkurt Levent.GUREL KAMİL,Özkan Uğur.Beşen Ali Ayberk, SÜMBÜL AHMET TANER,KÖSE FATİH,DİŞEL UMUT
 • Acute infusion reactions to chemotherapeutic drugs: A single institute experience. JOURNAL OF BALKAN UNION OF ONCOLOGY, 18(1), 261-267., Atıf Sayısı: 1, (Kontrol No: 1606723) MUALLAOGLU SADIK.DİŞEL UMUT.MERTSOYLU HÜSEYİN,BESEN ALI AYBERK,KARADENİZ CEMİLE, SÜMBÜL AHMET TANER.ABALI HÜSEYİN,ÖZYILKAN ÖZGÜR
 • Effectiveness of percutaneous metal stent placement in cholangiocarcinoma patients with midterm follow-up: Single center experience European Journal of Radiology, 81(8), 1724-1727., Atıf Sayısı: 3, Doi: 10.1016/j.ejrad.2011.04.056 KÖSE FATİH,OGUZKURT LEVENT.BESEN ALI AYBERK.SÜMBÜL AHMET TANER,SEZER AHMET, Karadeniz Cemile.DİŞEL UMUT.MERTSOYLU HÜSEYİN,ÖZYILKAN ÖZGÜR
 • A case report of bevacizumab-related osteonecrosis of the jaw: Old problem, new culprit. Oral Oncology, 48(2), 2-3., Atıf Sayısı: 13, Doi: 10.1016/j.oraloncology.2011.07.030, DİŞEL UMUT.Beşen Ali Ayberk.ÖZYILKAN ÖZGÜR.Er Efsun,CANPOLAT EMİNE TUBA
 • Secondary malignancy after imatinib therapy: eight cases and review of the literature Leukemia & Lymphoma, 53(9), 1706¬1708., Atıf Sayısı: 7, Doi: 10.3109/10428194.2012.666545 BOZKURT DUMAN BERNA.PAYDAŞ SEMRA.DİŞEL UMUT BESEN AYBERK,GÜRKAN EMEL
 • Weekly cisplatin versus standard three-weekly cisplatin in concurrent chemoradiotherapy of head and neck cancer: The Başkent University experience. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 12(5), 1185-1188., Atıf Sayısı: 1 KÖSE FATİH,BESEN ALI AYBERK.SÜMBÜL AHMET TANER,SEZER AHMET.KARADENIZ CEMİLE, DİŞEL UMUT.ALTUNDAG ÖZDEN,ÖZYILKAN ÖZGÜR
 • Hypertension Associated With Angiogoenesis Inhibitors: What Do Oncologists Really Do in Daily Routine? A Small Survey The Journal of Clinical Hypertension, 13(11), 863-863., Atıf Sayısı: 0, Doi: 10.1111 /j.1751-7176.2011.00526. DİŞEL UMUT.ABALI HÜSEYİN.SÜMBÜL AHMET TANER.ÖZYILKAN ÖZGÜR
 • Letter to the editor. Supportive Care in Cancer 18(6), 657-658., Atıf Sayısı: 0, Doi: 10.1007/s00520-010- 0842-9, KÖSE FATİH.Abali Huseyin.Ayberk Besen,DİŞEL UM UT, HAYRAN KADİR MUTLU
 • Unilateral hand-foot syndrome: an extraordinary side effect of capecitabine Cutaneous and Ocular Toxicology, 29(2), 140-142., Atıf Sayısı: 5, Doi: 10.3109/15569521003699585 DİŞEL UMUT.GURKUT OZLEM.ABALI HÜSEYİN.KALEAĞASI ŞÜKRÜ HAKAN,MERTSOYLU HÜSEYİN, ÖZYILKAN ÖZGÜR.Muhammad Wasif Saif
 • Severe Pulmonary Toxicity Associated with Fludarabine and Possible Contribution of Rituximab. Chemotherapy, 56(2), 89- 93., Atıf Sayısı: 5, Doi: 10.1159/000305255, DİŞEL UMUT.PAYDAŞ SEMRA,YAVUZ SİNAN,KARAKOÇ EMRE

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?