Yazı İçeriği

Kalp kapakçığı kireçlenmesi

Ozaki yöntemi nasıl uygulanır?

Kalp kapakçığı ameliyatından sonra neden kan sulandırıcı kullanılır?

Kalp kapakçığı değişimi

Kapakçıktaki dikişler nedeniyle kalp yorulabilir

Niye kalp pili kullanılır?

Uzun süreli kullanım

Protez kalp kapakçığı yerine geliştirildi

Aort kapak rahatsızlıkları farklı belirtiler göstererek ortaya çıkar. Bu belirtiler arasında hızlı yorulma, göğüs ağrısı, bayılma ve nefes darlığı öne çıkar. Tabii bu belirtiler kişinin yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkiler. Sorunun ihmal edilmesi halinde ise can kaybına kadar gidebilecek sonuçlara neden olabilir. Belirtilerin baş göstermesinin ardından kalp de olumsuz etkilenir ve kalp kapakçığı ameliyatı gündeme gelir. Ameliyatın ardından kişilerin kullanılan mekanik kapaklar nedeniyle ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanmaları gerekir. Biyolojik kapaklarda ise bir süre sonra dejenerasyon sonucu, tekrar ameliyat gereksinimi oluşabilir. İşte bu problemlerden yola çıkan tıp dünyası bugüne kadar kullanılan mekanik ve biyolojik kapaklara alternatif olarak “ozaki” yöntemini geliştirdi. Bu yöntemde protez kapak yerine kişinin kalp zarından elde edilen kapak kullanılır. Bu kapakla yapılan ameliyattan sonra kan sulandırıcı ilaç kullanılmasına gerek kalmaz.


Kalp kapakçığı kireçlenmesi

Aort kapağı kalbin pompaladığı kanın tekrar kalbe geri dönmesini engelleyerek bir çeşit vana görevi üstlenir. Ancak doğumsal anomaliler, geçirilen bazı hastalıklar veya yaşlanmaya bağlı olarak kapaklarda kalsiyum birikmesi sonucu kapak darlığı ya da aort yetersizliği gelişebilir. Bunun sonucunda kalbin işleyişi bozulabilir. Bu durum, zamanla hayatı tehdit edebilecek sorunlar oluşturabileceği için kapağın değiştirilmesi gerekir. Aort kapak hastalıklarında öncelikle kapağın tamir edilmesi hedeflenir. Bu mümkün değilse kapak değiştirilir.

Ozaki yöntemi nasıl uygulanır?

Bu ameliyatlarda günümüze dek kullanılan standart yöntem, kalp kapağının biyolojik ya da mekanik protezlerle değiştirilmesi. Ozaki yönteminde ise ameliyat sırasında kişinin kendi kalp zarından, özel bir yöntemle, hastanın kendi kapağının anatomisine uygun boyutlarda bir kapak üretilir. Ardından kapak çepeçevre dikilerek aort damarına takılır. Ozaki yöntemi, bazı istisna durumlar dışında, aort kapak değişimi gerektiren tüm kişilere uygulanabilir.

Kalp kapakçığı ameliyatından sonra neden kan sulandırıcı kullanılır?

Mekanik kalp kapakçıkları her ne kadar çok dayanıklı olsalar da kanın pıhtılaşması sonucu komplikasyonlara neden olabilirler. Bu yüzden kalp kapakçığı ameliyatından sonra ömür boyu kan sulandırıcı ilaç tedavisine gereksinim duyulur. Ayrıca üç haftada bir kan tahlilleri yapılarak ilacın dozunun ayarlanması gerekir. Çünkü doz düşük olursa kapakta gelişebilen pıhtı önemli problemlere yol açabilirken, yüksek olduğunda da kanamalar gelişebilir. Hamilelikte kan sulandırıcı ilaç kullanmak bebekte ciddi anomaliler oluşmasına yol açabilir. Ozaki yönteminde aort kapağı kişinin kendi kalp zarından oluşturulduğu için kan sulandırıcı ilaç tedavisine ihtiyaç duyulmaz.

Kalp kapakçığı değişimi

Ozaki yönteminde, kalp kapakçığı ameliyatı olan çocukların yeniden ameliyat olma riskini azalır. Çocuk geliştikçe buna paralel olarak kalp de büyümeye başlar. Protez kapağın küçük kalması sonucunda da tekrar ameliyat gereksinimi gibi sorunlar gelişir. Bunun aksine çocuğun canlı dokusundan oluşturulan kapak, 3-5 yılda bir yeniden ameliyat olma riskini ortadan kaldırır. Yetişkinlerde biyolojik kapaklar zamanla dejenere olup yeniden ameliyat gereksinimi gösterebilir. Ozaki yönteminde bu risk düşüktür.

Kapakçıktaki dikişler nedeniyle kalp yorulabilir

Protez kapaklar, çevresini saran dikiş halkalarıyla aort damarına dikilir. Ancak bu halkalar nedeniyle kapak alanının daralması sonucu damardan geçen kan miktarı azalır. Kalp de vücudun ihtiyacı olan kanı pompalayabilmek için daha çok çalışmak zorunda kalınca yorulur. Ozaki yönteminde ise dikiş halkası olmadan tıpkı bir kumaş gibi her iki doku birbirine dikildiği için damarda herhangi bir daralma sorunu yaşanmaz ve bu sayede de kalp yorulmaz.

Niye kalp pili kullanılır?

Protez kapaklardaki dikiş halkası gerginlik yaratıp kalpte ileti bozukluğuna neden olabilir. Gelişen ritim bozukluğu nedeniyle de bazı durumlarda kişiye kalıcı pil takmak zorunda kalınabilir. Ozaki yönteminde ise dokulara zarar verecek yabancı bir madde kullanılmadığı için ritim bozukluğu yaşanmaz, dolayısıyla pil kullanılmaz.

Uzun süreli kullanım

Kalp kapakçığı protezlerinin genellikle 10-15 yılda bir değiştirilmeleri gerekir. Ozaki yönteminde kişinin kendi kalp zarı kullanıldığı için dayanıklılık süresinin biyolojik kapaklardan daha fazla olacağı öngörülüyor.