Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Çeşitli sağlık sorunlarından muzdaripken, bir sağlık kurumuna başvurduğunuzda durumun tespiti için sizden rutin istenen testlerden biri de kan testleridir. Tam kan sayımı, bir diğer adıyla hemogram yapılırken bakılacak parametreler bellidir. 

Bunlar; kan sıvısında bulunan kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin sayısı, kan pulcuklarının sayısı ve bazı biyokimyasal hesaplamalardır. Bu parametreler RDW, HCT, MCHC, HGB şeklinde ifade edilirler. Bunlardan biri de HGB yani hemoglobindir.

Hemoglobin, kemik iliğinde üretilen ve kırmızı kan hücrelerinde depo edilen demir açısından oldukça zengin bir proteindir. Akciğerlere giren havanın içindeki oksijen, kanda bulunan hemoglobine yapışarak vücuttaki dokulara taşınır. Ve dokularda oluşan karbondioksit, hemoglobine yapışarak akciğerlere ulaşır ve oradan da vücuttan atılması sağlanır. Vücut içerisinde gerçekleşen hayati bir döngü, hemoglobin proteininin lojistik desteği ile gerçekleşmektedir. 

Kırmızı kan hücrelerinin disk şeklini alıp, vücutta daha kolay hareket etmesini ve korunmasını yine hemoglobin proteini sağlar.

Vücuttaki demir miktarını ortaya koyan parametre hemoglobin olduğundan dolayı, kansızlık ya da demir eksikliği problemlerinde ilk bakılan parametredir.

Besinlerin vasıtasıyla vücuda alınan demir mineralinin, ihtiyaç doğrultusunda depolanıp, kullanılmasından sorumlu protein kompleksi ferritindir. Ferritin, demirin çözünmesi, depolanması ve salınımından sorumludur ve demir deposu olarak da addedilir. Vücuttaki demir miktarını ölçümlemek amacıyla ferritin testi kullanılır.

Ferritin Nedir?

Çeşitli besinlerle vücudumuza alınan demir minerali, metabolizma işleyişinde önemli bir yere sahiptir. Kanda en fazla oranda yer alan hücreler, kırmızı kan hücreleridir (eritrositler, alyuvarlar). Eritrositler oksijen ve karbondioksitin vücutta taşınmasından sorumludur. Eritrositin bu işi yerine getirebilmesi demir mineraline bağlı olarak gerçekleşir. 

Ferritin, demiri vücutta depolayan, salınımını kontrol eden bir protein olduğu için ona demir deposu da denmektedir. Ferritin proteininde yaklaşık olarak 4.500 adet demir molekülü depolanır. Vücutta yeteri kadar demir olup olmadığını anlamak için ferritin testi yapılabilir. 

Optimum ferritin değeri yaş ve cinsiyet gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterse de, kadınlarda 20-200 ml/ng, erkeklerde ise 20-500 ml/ng değerlerini verebiliriz. Kadınlardaki oranın bariz düşük olma sebebi, her ay düzenli görülen adet kanamalarıdır

Ferritin Düşüklüğü

Optimum değerlerin altında seyreden ferritin oranı vücuttaki demir oranının azlığını gösterir. Demir eksikliği halk arasında kansızlık ya da anemi şeklinde isimlendirilir. Demirin yetersiz olması alyuvar hücrelerinin üretimini de negatif yönde etkileyeceği için demir eksikliği anemisi ortaya çıkar.

Ferritin düşüklüğüne sebep olan faktörler arasında; çay ve kahve tüketimindeki aşırılık hali, düzensiz beslenmek, ağır geçirilen adet dönemleri, gebelik, sık sık doğum yapmak, işlenmiş et ürünlerini sıklıkla tüketilmesi, çölyak hastalığı, C vitamini eksikliği, kronik hastalıklar, çeşitli yaralanmalardan yaşanılan kan kaybı, mide ve bağırsak problemleri sayılabilir.

Demir eksikliğine bağlı olarak yeterli miktarda oksijen alamayan organ ve dokuların işleyişinde bozulmalar meydana gelir. Bu da rahatsızlıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Kendini oldukça bitkin hissetme, uyuşukluk hali, anksiyete krizleri, iştahsızlık problemi, toprak ve kireç yeme arzusu, baş dönmesi ve ağrısı, sürekli devam eden bir üşüme hissi, unutkanlık, odaklanamama problemi, saç dökülmesi problemi, beniz cilt rengi, tırnakların güçsüzlüğü, parmaklarda uyuşukluk hissi, cinsel isteksizlik, huzursuz bacak sendromu gibi belirtiler düşük ferritin oranına bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Ferritin Düşüklüğü Tedavisi

Ferritin oranının düşük olması bazı sağlık sıkıntılarının habercisi olabileceği için altında yatan sebebe odaklanmak çok önemlidir. Kanamaya neden olan hastalıklara bağlı gelişen düşüklük, kanamanın kontrol altına alınmasıyla beraber toparlanır. 

Ferritin düşüklüğü, herhangi bir hastalığa bağlı olarak gelişmediği takdirde hekim onayıyla bazı ilaçlar, demir takviyeleri verilebilir. Bazı durumlarda demir takviyelerinin yanı sıra beslenme düzenini de ona göre şekillendirmek gerekebilir. 

Demir yapıcı besinlerin tüketimi özellikle de kırmızı et tüketimi artırılmalıdır. Yemeklerden hemen sonra çay-kahve tüketilmemesine özen gösterilmelidir. C vitamini alınmalıdır. Bol miktarda meyve tüketmek önemlidir. 

Sakatat, kabuklu deniz hayvanları, brokoli, yeşil fasulye, lahana, fasulye, mercimek, soya peyniri, güçlendirilmiş tahıllar gibi demir yönünden zengin besinlerle beslenmeniz vücudunuzdaki demiri artıracaktır.

Vegan ya da vejetaryen beslenme şekli tercih ediliyorsa, besin takviyesine başvurulmalıdır. Sigara ve alkol tüketiminden vazgeçilmelidir. Bazı durumlarda kan nakli yapılması gerekebilir.

Ferritin Yüksekliği

Ferritin değerinin yüksek olması, vücutta gerekenden çok fazla demir depolandığını gösterir ve ciddi sonuçlara yol açabilecek bir sorundur.

Ferritin yüksekliğine sebep olan hastalıklar; aşırı alkol tüketimine bağlı karaciğer rahatsızlıkları, hemokromatoz, hipertiroidi, lösemi, diyabet, hepatit C’dir.

Cinsel isteksizlik, çarpıntı, bitkinlik, karın ve göğüs bölgesinde ağrı şikayeti, eklem ağrıları, kilo kaybı gibi semptomlar ferritin yüksekliğine işaret eder, kesinlikle önemsenmesi gerekir.

Ferritin Yüksekliği Tedavisi

Ferritin testi neticesinde ferritin yüksekliği tanısı konulduysa, altta yatan nedenlerin ivedilikle araştırılması gerekir. Herhangi bir hastalık mevcut değilse, ilaç tedavisiyle ferritin seviyesi kontrol altına alınabilir. 

Ve takviye olarak da kahve, yeşil çay, kalsiyum yönünde zengin içeriklerin tüketilmesi, uzun süreli egzersiz yapımı, çinko, magnezyum gibi minerallerin alınması önerilebilir. Çünkü bunlar demir emilimini azaltan faktörlerdir.

Kan bağışı da kısmi olarak vücutta bulunan fazla demirin azalmasını sağlayabilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?