Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Üroloji, üriner sistem adı verilen, böbrek, böbrekten mesaneye idrarı taşıyan tüpler olan üreterler, mesane ve idrarın mesaneden atılmasını sağlayan tüp olan üretranın hastalıklarını teşhis ve tedavi eden bilim dalıdır.

Her ne kadar tüm bu organlar her iki cinsiyette ortak da olsa, kadın üriner sistemi gerek anatomik yapısı gerekse komşuluk yaptığı organlar bakımından erkeklerinkine kıyasla bir takım farklı özelliklere sahiptir.

Kadın Üriner Sistem Anatomisi

Pelvis Bölgesi

Kadınlarda göbek hizasının altıyla pelvis (leğen) kemikleri arasında kalan bölgedir. Pelvis kemikleri arasında mesane, idrar yolu, rahim, yumurtalıklar, fallop tüpleri ve vajina yer alır.

Pelvik Taban

Pelvis içinde yerleşmiş olan organları yani mesaneyi, rahim (uterus), vajeni ve rektumu alttan destekleyen kaslar, bağlar ve sinirlerdir.

Üreter

Böbrekte üretilen idrarı mesaneye taşıyan tüplerdir. Her bir böbrek için bir tane üreter vardır.

Mesane

İdrarı depolar. Diğer adı idrar torbasıdır. Mesanenin ana işlevi, idrar yapmaya hazır olana kadar idrarı tutmaktır. Mesanede belirli bir hacme ulaşan idrar, işeme hissi ile dışarı atılır.

Üretra

İdrarın vücuttan atılmasından sorumludur. Mesaneyi dış ortama bağlayan boru şeklindeki yapıdır.

Kadın Ürolojisinin İlgilendiği Konular

Kadınlardaki başlıca ürolojik sorunlar şunlardır:

 • Fistül (üriner sistem ile başka bir boşluklu organ arasında oluşan geçit)
 • Aşırı aktif mesane dahil idrar kaçırma sorunları
 • İnterstisyel sistit (ağrılı mesane sendromu)
 • Pelvik ağrılar
 • Mesane prolapsusu (mesane sarkması)
 • Üretral sendrom
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • İşeme disfonksiyonu (fonksiyon bozukluğu)
 • Vajinal yama (mesh) cerrahisinden kaynaklı komplikasyonlar (ağrı ve fistül)
 • Üriner Fistül (Vezikoaginal Fistül, Üretral Divertikül, Üretral Fistül)
 • Yatak ıslatma

Birçok kadın idrar kaçırma gibi konularda doktora gitmekten çekinir ancak bu sorunlar yaygındır ve çoğu zaman basit tedavilerle çözümü mümkündür.

Diğer yandan tedavi edilmezse yaşam kalitenizi ve psikolojik durumunuzu kötü etkiler. Ayrıca daha ciddi hastalıkların da göstergesi olabilir ve bir an önce tedavi edilmelidir.

Sık Görülen Rahatsızlıklar

Kronik Pelvik Ağrı

Kadınlarda göbek hizasının altıyla pelvis kemikleri arasında kalan bölgede meydana gelen, aralıklı ya da devamlı, altı aydan daha uzun süren ağrı olarak tanımlanıyor. Pelvik ağırının nedenleri jinekolojik, sindirim sistemi ya da kas sistemi sorunları olabiliyor. Ürolojik nedenler arasında interstisyel sistit (ağrılı mesane sendromu) ve böbrek taşları bulunuyor.

Diğer yaygın nedenler genital enfeksiyonlar, endometriozis (çikolata kisti), miyomlar, zor doğumlar, irritabl bağırsak sendromu ve psikolojik nedenler. Üroloji ve kadın doğum uzmanları bu sorunların tedavisinde birlikte çalışıyor.

Mesane-İdrar Torbası Sarkması (Sistosel)

Mesane ile vajinal duvar arasındaki destekleyici dokunın zayıflaması ve mesanenin vajinaya doğru sarkması ile oluşuyor.  Zor doğumlar, hormonal nedenler, fazla kilolu olmak ya da obezite, sürekli ağır kaldırmak, bağırsak hareketi ile gerilme, kronik öksürük ya da bronşit nedeniyle oluşabiliyor.

Üretral Sendrom

Nedeni tam saptanamayan ya da bilinmeyen idrar yolu enfeksiyonu, idrar kaçırma, ağrılı idrar yapma, pelvik ağrı ya da diğer idrar sorunlarına verilen isimdir. Üretral sendromu olan kişiler iltihaplı veya tahriş olmuş bir idrar yoluna sahiptir.

Hormonal dengesizlikler, bazı gıdalar, radyasyon tedavisi, kemoterapi, spermisid jeller ya da kondom, banyo tuzları gibi ürünlere karşı alerjik reaksiyon, koku veya parfüm, üretra yaralanması, ıslak mendil ile temizlenmesi bu sorunlara neden olabilir.

İşeme Disfonksiyonu

Çoğunlukla pelvik tabanın sinirleri ve kaslarının olması gereken şekilde kasılmadığı durumda ortaya çıkar. İşeme disfonksiyonu, mesanenin boşaltılmasında zorluk, idrarda duraksama, yavaş veya zayıf idrar akışı, ani idrara çıkma isteği, idrar sıklığı veya idrar toplanması gibi çok çeşitli semptomlar olarak ortaya çıkabilir. Kadınlarda idrar kaçırma ve interstisyel sistite yol açabilir.

İnterstisyel Sistit

Üriner sistemde görülen bu rahatsızlıkta, mesanede enfeksiyon belirtisi olmadan sistit şikayetlerin olmasıdır. Hastalarda sık idrara çıkma, idrar yaparken ağrı ve acı, mesanede basınç hissi ve idrar yaparken ağrı hissi görülüyor. Bazen pelvis bölgesindeki kaslarda spazm tarzı ağrılara da rastlanabiliyor.

Kadınlarda ürolojik sorunlar pek çok farklı şekilde belirti verebiliyor. İdrar, mesane ya da pelvik ağrı sorunları aynı belirtileri gösterebiliyor.

Bu nedenle sorunun belirlenerek uygun tedavinin uygulanması için, aile hekiminiz, üroloji ve kadın hastalıkları doğum doktorlarına başvurmanız önem taşıyor.

 Aşağıdaki semptomlardan birini yaşıyorsanız, mutlaka doktorunuza başvurmalısınız.

 • İdrarda kan
 • İdrar yaparken ağrı ya da acı hissetme
 • Sık idrara çıkma ya da aniden gelen idrara çıkma hissi
 • İdrarın renginde değişiklik
 • İdrar yaparken mesaneyi tamamen boşaltamama
 • Uzun süreli karın ağrısı ya da bel ağrısı, belde baskı hissi
 • Merdiven çıkarken, cinsel ilişki sırasında, idrara veya dışkıya çıkarken ya da hiçbir neden yokken ağrı
 • Vajinadan dışarı sarkıklıklar
 • Hapşırırken, öksürdüğünüzde, güldüğünüzde veya kendinizi fiziksel olarak zorladığınızda idrar kaçırma
 • İşeme disfonksiyonu (zayıf idrar akımı / mesanenin yavaşça boşaltılması)

İdrarla ilgili yakınmalarınız, bel ve leğen kemiği bölümünde ağrılarınız ya da böbrek taşı olabilecek ağrılarınız varsa, bir Üroloji uzmanına başvurmanız gereklidir.

Kadın doğum uzmanı ise fizik muayene ile idrar yolu ve üreme organlarınızın incelemesini yaparak doğru tanıyı koymaya çalışır. Gerekirse ayrıntılı testler, tanı ve tedavi süreci için sizi bir üroloji uzmanına yönlendirecektir.

Kadınlardaki Ürolojik Sorunlar İçin Yapılan Ayrıntılı İncelemeler Şunlardır

İdrar Akım (Üroflowmetri) Testi

Bu prosedür mesanedeki idrar miktarını ve idrarın akma hızını ölçer. Kişiden idrarın hızını ölçen özel bir cihaza ya da tuvalete idrar yapması istenir. Zor ve rahatsızlık yaratabilecek bir test değildir.

Sistometri

Sistometrogram olarak da adlandırılan bu işlem, mesanedeki basıncı ölçmek için uygulanır. Test sırasında hastanın mesanesi bir sonda aracılığıyla steril ve ılık bir su ile yavaşça doldurulur. Dolum sırasında stres tipi idrar kaçırmayı kontrol etmek için mesane kaçağı test edilir. Bu prosedür mesanenizin boşalması için ne kadar efor gerektiğini gösteren basınç-akım çalışması ile birlikte yapılabilir.

Sisto-Üretroskopi

Sistoskopi olarak da bilinen bu test, mesanenin ve idrar yolunun incelenmesinde kullanılır. Sistoskop cihazında yer alan elastik ince boru idrar kanalının içine sokularak mesane ve idrar yolu görsel olarak incelenir, gerekirse parça alınabilir.  Kısa incelemelerde lokal anestezi, parça alma gibi işlemlerde genel anestezi altında yapılabilir.

İşeme sonrası rezidüel (kalan) idrar miktarının ölçümü: İdrar yapma sonrası mesanede ne kadar idrar kaldığını belirler. Eğer mesanenizi tamamen boşaltamadığınız hissini yaşıyorsanız, özellikle yaşlıysanız, daha önce mesane ameliyatı geçirdiyseniz ya da diyabet hastası iseniz, doktorunuz bu testi isteyebilir. Ölçüm için işeme sonrası ince bir tüp (sonda) idrar yolunuzdan geçirilerek mesanenize yerleştirilir. Sonda, kalan idrarı boşaltır ve miktarı ölçülür. Ya da doktorunuz ultrason ses dalgaları ile mesanenizi görüntüleyebilir.

Basınç-Akım Çalışması

Bu test mesanenin ve üretranın idrarı uygun şekilde boşaltabilmesiyle ilgili sorunları ortaya koymak için yapılır.

Transrektal ve Transanal 3 Boyutlu Ultrason

Bu ultrason cihazları ile çeşitli anorektal rahatsızlıkları olan hastalarda kalın bağırsağın sonu yani rektum bölgesi, anal bölgedeki (dış bölümdeki) kaslar ve kadınlarda pelvik taban bölgesinden ultrason cihazı ile 3 boyutlu ayrıntılı görüntü alınabiliyor.

Üretral Basınç Profilometrisi

Bu prosedür idrar yolundaki basıncı açığa çıkarır. Sonuçlar doktorların cerrahi tedaviye rehberlik etmesine yardımcı olabilir.

Video Ürodinamik Test

Mesaneniz çalışırken ultrasona benzer özel bir cihaz ile görüntü alınmasıdır. X ışınında görünen bir boya ile karıştırılmış ılık sıvı, görüntüler kaydedilirken kademe kademe mesanenize bir sonda ile verilir. Mesane dolduktan sonra, mesane boşalana kadar işeme sırasında da görüntüleme devam eder.

İdrar Günlüğü

Doktorunuz idrar kaçırmayla ilgili sorunlarınız için idrar çıkma sıklığınızı kayıt altına almanızı isteyebilir. Ne kadar su içtiğiniz ve kaç kere idrara çıktığınızı her seferinde yazmalısınız. Ayrıca gülme, ıkınma gibi idrar kaçırmanıza neden olan durumları da kaydetmelisiniz. Bu bilgiler doktorunuz için tanı ve tedavi sürecinde faydalı olacaktır.

Ürolojik sorunlar, başka branşların da katıldığı multidipliner bir tanı ve tedavi süreci ile çözüme kavuşturulur.

Tedavide Üroloji Uzmanını Yanı Sıra Şu Uzmanlar Yer Alabilir

 • Kadın Doğum Doktoru
 • Ürojinekoloji alanında uzmanlaşmış Kadın Doğum Doktorları
 • Gastroenteroloji Uzmanı
 • Pelvik bölgenin cerrahisinde uzmanlaşmış genel cerrahlar
 • Fizik Tedavi Uzmanı
 • Psikologlar

Kadınlarda Görülen Ürolojik Sorunların Tedavisinde Kullanılan Yöntemler Şunlardır

 • Hormon terapisi
 • Enfeksiyon veya ağrılar için ilaç tedavisi
 • Pesser haklası (pelvik organları desteklemek için çıkarılabilir aparat)
 • Pelvik kasları uyarmak veya güçlendirmek için fizik tedavi

Ameliyat Gerektirebilen Durumlar

 • Fistül onarımı
 • Sarkan mesanenin yerine sabitlenmesi
 • Mesanenin boynunu desteklemek için bir askılama
 • Mesane pili yerleştirme
 • Mesane kasına tabakasına kolajen edilmesi
 • Cerrahi yolla idrar yolunu genişletme
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe

Tıbbi Birimler

Medikal Teknolojiler

Kadın Ürolojisi biriminde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımızı görüntülemektesiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?