Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Robotik cerrahi, cerrahların minimal invaziv operasyonları robotik kollar ve 3D kamera yardımıyla gerçekleştirdiği bir tekniktir. Cerrah, kontrol konsolundan robotik kolları yönetir ve hareketlerini taklit eder. Robotik cerrahi, daha az kanama, daha hızlı iyileşme ve daha küçük kesilerle yapılan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, kanser tedavisinden obezite ameliyatlarına, kalp ve damar hastalıklarından kulak burun boğaz cerrahisine kadar geniş bir yelpazede uygulanır. Robotik cerrahi eğitimi almış uzman cerrahlar tarafından yapılır ve genellikle hızlı ve ağrısız iyileşme süreci sağlar.
İçindekiler

Robotik Cerrahi Nedir?

Robotik cerrahi ilk olarak Amerikan Uzay Dairesi (NASA) tarafından yaralanmış olan askerlere uzaktan müdahale etmek üzere dizayn edildi. Robotik Cerrahi sisteminde cerrah, küçük kesiyle operasyonu gerçekleştiriyor. Cerrah, operasyonu konsol başında oturarak gerçekleştiriyor.

Robotunun cerrahi enstrümanları, konsol başındaki cerrahın komutlarını eş zamanlı olarak uyguluyor. Operasyon sırasında hasta başında duran bir cerrah konsoldaki cerraha yardım ediyor. Robotik cerrahide operasyonlar, tıpkı laparoskopik cerrahide olduğu gibi, 'port' adı verilen küçük kanallar yoluyla yapılıyor.

Robotik Cerrahi Hangi Alanlarda Kullanılır?

Jinekolojik Kanser Tedavisinde Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi özellikle kanser hastaları için tercih edilen bir cerrahi yöntemidir. Önceleri 20-25 cm’lik kesilerle yapılan ameliyatların birkaç delikten yapılmasına olanak sağlar. Taburcu olma süresini kısaltır ve kişiyi bir hafta içinde günlük yaşama döndürebilir. Robotik cerrahi, özellikle tedavide zamanın çok önemli olduğu kanser hastalığı için önemlidir. Çünkü cerrahi müdahaleden sonra, kemoterapi ve radyoterapi alabilmek için ameliyat kesisinin iyileşme süresini azaltabilir.

Yumurtalık Kisti Ameliyatında Robotik Cerrahi

Yumurtalık kistleri ameliyatları genellikle 3 veya 4 delikten laparoskopik olarak yapılır. Ancak bu ameliyatlar son dönemde sadece göbek deliği kullanılarak, tek delikten de yapılabiliyor. Standart laparoskopik cerrahi ile dar bir alanda aletleri kullanarak ameliyatı yapmak zor olduğu için, yani sağdaki aleti sol el ile soldaki aleti sağ el ile kullanmak gerektiği ve adapte olması zaman aldığı için son yıllarda robotik teknolojiden faydalanılıyor. Robotik cerrahinin bilgisayar programı teknik zorlukları hafifletebiliyor.

Ürolojide Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi sistemlerinin kullanıldığı alanların başında üroloji geliyor. Özellikle radikal prostatektomi (prostatın çıkarılması) başta olmak üzere birçok ürolojik operasyon için cerrahlar robotik cerrahiyi tercih ediyorlar.

Kalp ve Damar Hastalıklarında Robotik Cerrahi

Yaşam alışkanlıklarını değiştirmenin ve diğer tedavi yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, kardiyovasküler cerrahi tekniklerine başvurulabiliyor. Robotik cerrahinin en sık ve en yaygın olarak kullanıldığı alanların başında kardiyovasküler cerrahi geliyor. Bu ameliyatlar arasında en fazla gerçekleştirilenleri ise; mitral kapak onarımları, koroner by-pass ameliyatları (özellikle ön yüzeydeki damarların değişiminde), ritim bozuklukları, sağ kapak tamiri, delik tamiri, sağ ve sol kulakçık problemleri olarak biliniyor.

Genel Cerrahide Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı alanlardan birisi de genel cerrahi.

Kolorektal Hastalıklarda Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi; kolorektal kanserler (kolon ve rektum kanserleri) divertikül, enflamatuar bağırsak hastalıkları başta olmak üzere pek çok kolorektal hastalığın cerrahi tedavisinde kullanılabiliyor. Rektum cerrahisinde ameliyat alanının yakınında bulunan sinirlerin korunması sağlıyor.

Obezite Hastalıklarında Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi ile yapılan obezite ameliyatları arasında da ilk sırada gastrik by-pass ameliyatları geliyor. Bu yöntem hem midenin küçültülmesine hem de bağırsakların bir kısmının devre dışı bırakılarak alınan gıdaların emiliminin azaltılmasını amaçlıyor.

KBB'de Robotik Cerrahi

Robotik Cerrahi, günümüzde kullanıldığı alanlar arasında kulak-burun-boğaz ve baş-boyun cerrahisi de bulunuyor. TORS (Transoral Robotik Cerrahi) olarak tanımlanan yöntem; ağız, larenks (gırtlak), dil ve bademcik ile ilgili iyi veya kötü huylu tümörlerinin çıkarılmasına olanak tanıyor.

Robot yardımlı cerrahi teknikle, ameliyatlar hiçbir kesi yapılmadan doğal giriş yeri olan ağız yoluyla gerçekleştirilebiliyor. Robotik cerrahi tekniği, cerrahlara da, sunduğu büyütülmüş görüntü ile hareket yetenekleri fazla olan enstrümanları sayesinde, pek çok sinirin ve damarın bulunduğu bu hassas ve dar bir alanda çalışma imkanı veriyor.

Robotik cerrahi ile gerçekleştirilen KBB ameliyatlarında işlemler, diğer cerrahi dallarında olduğu gibi 4 kolla değil, 2 ince kol ve bir kamera yardımıyla gerçekleştiriliyor. Gerekli bazı durumlarda bu kollara lazer başlıkları da eklenebiliyor.

Tiroit Hastalıklarında Robotik Cerrahi

Soluk borusunun her iki yanında yer alan tiroit bezinin operasyonları boyunda izler açılması bazı kişiler için estetik açıdan rahatsız edici olabiliyor.

Bu ameliyatın yapılabilmesi için tek şartsa hastanın vücut kitle indeksinin (ağırlık/boy uzunluğunun karesi) 30’un altında olması. Robotik cerrahi ile, koltuk altından girerek boyundaki tiroide ulaşması ve çok büyük guatrların çıkarılması hariç birçok tiroit ameliyatı yapılabiliyor. Bu hastaların koltuk altında tamamen gizli bir kesi dışında boyunlarında herhangi bir iz bulunmuyor.

Robotik cerrahi ile uygulanan tiroit ameliyatlarında; boyunda hiç kesi olmaması estetik sorunlara dair kaygıları ortadan kaldırıyor ve laringeal sinir hasar riskini önleyebiliyor.

Daha Önce Ameliyat Geçirenlerde Kullanılmaz

Tiroit ameliyatlarında, boyunda kalacak izden rahatsız olanlar için robotik cerrahi ile koltuk altından ameliyat mümkündür. Robotik cerrahide koltuk altında bir kesi açılıp cilt altından tünel oluşturulur. Robotun kolları buradan içeri sokularak çalışma alanı oluşturulur. Bu yöntem tiroit kanseri ve boyun lenf kusurlarında bir kulaktan diğerine uygulanan kesilerin önüne geçer. Fakat tiroid ameliyatların çok büyük guatrlarda, daha önce ameliyat geçirmiş kişilerde, çok ileri kanserlerde ve vücut kitle indeksi 30’un üstüne olan kişilere uygulanamaz. Ameliyatta adale kesilmediği ve gerilmediği için ağrı olmaz, kişi ertesi gün evine gidebilecek durumda olur.

Robotik Cerrahi Hangi Hastalıklarda Kullanılıyor?

Robotik cerrahi kadın hastalıkları , üroloji , kulak burun boğaz gibi birçok tıp branşında kullanılıyor. Robotik Cerrahi yönteminin kullanıldığı hastalıklar aşağıdaki gibidir.

Robotik Cerrahi Nasıl Yapılır?

Robotik cerrahi operasyonları şöyle gerçekleşiyor. Robotu kullanmak için ameliyathanede uzman olan bir cerrah ve bir asistan bulunması gerekir. Cihazın kollarına gerekli cerrahi aletler takılır. Cerrah ise "konsol" adı verilen ve yine ameliyathanede bulunan kumanda merkezinin başında oturur. Bir ya da birkaç delikten vücuda giren cerrahi aletleri kumanda eder.

Robotik cerrahi , laparoskopik (kapalı yöntem) cerrahide karşılaşılan bazı teknik zorlukların önüne geçebilir. Laparoskopide organlar arasındaki boşlukların içerisine deliklerden borular sokularak girilir, şişirilen bu boşlukların içerisine itilen aletler ve kamera eşliğinde 2 boyutlu görüntü elde edilir. Organa doğrudan temas edilmez, kesi yerleri çok küçük olur, kişi daha az kan kaybeder, çabuk iyileşir ve ameliyat izi kalmaz.

Robotik cerrahide görüntü üç boyutlu ve yüksek çözünürlüklü olarak elde edilir. İçeri itilen aletler 540 derece dönebilir. Özellikle üroloji ve bağırsak cerrahisinde organların daha aşağıda ve derinde olması nedeniyle robotik cerrahi önem kazanır. Robotik cerrahi ile hata riskinin minimuma inmesi hedeflenir.

Ameliyatı Robot mu Yapıyor?

Robotik cerrahi yönteminde yapılan işlem, ‘robot yardımlı laparoskopi ameliyatı’ olarak tanımlanıyor. ‘Açık ameliyat’ ve ‘laparoskopik ameliyat’ tanımlarının yanında yeni geliştirilmiş üçüncü bir ameliyat yöntemi olarak benimseniyor. Genel kanının aksine ameliyatı robot yapmıyor; robotu kullanma konusunda uzman bir kadro gerçekleştiriyor.

Bugün robotik cerrahi sistemiyle başta üroloji, kardiyovasküler cerrahi, genel cerrahi, jinekoloji ve KBB olmak üzere farklı cerrahi dallarında pek çok operasyon yapılabiliyor.

Robotik cerrahi yöntemi, miyom ameliyatlarında da kullanılır. Bu operasyonlarda miyom çıkartılırken rahim duvarında geniş boşluklar meydana gelir ve bu boşlukların ve rahim duvarının kişinin gelecekteki hamileliğini etkilememesi için çok iyi kapatılması gerekir. Robotik cerrahi 3 boyutlu görüntü ve robot kollarının el bilek hareketlerini yapabilmesi nedeni ile aynı açık ameliyatta olduğu gibi dikiş atabilir. Özellikle büyük miyomlarda kapatılması gereken alan daha büyüktür.

Robotik Cerrahinin Teknikleri Nelerdir?

3 Boyutlu Kamera

Robotik cerrahi sistemi her bir göze ayrı ayrı görüntü ileten iki adet kameraya sahip. Böylece cerrah, tıpkı gözlerimizde olduğu gibi, konsolda derinlik hissi olan 3 boyutlu görüntü altında operasyonu gerçekleştiriyor. Ayrıca bu kameralarla operasyon alanı 10-12 kat daha büyütülüyor.

Cerrahi Enstrümanlar

Robotik cerrahi sisteminin kollarında bulunan enstrümanlar 7 kademeli serbest hareket etme özelliğine sahip olan küçük aletler olarak tanımlanabilir.

Bu aletlerin uçları ‘endowrist’ adı verilen sistem sayesinde kendi eksenleri etrafında 540 derece dönebiliyor (el bileğinizin kendi etrafında yaklaşık 2 kere döndüğünü hayal edin) ve insan elinin bilek hareketlerini taklit edebiliyor.

Bu aletler aracılığı ile çok dar ve derin bölgelerde cerrahi müdahale yapılabiliyor. Robotik cerrahi sistemi “titreme önleyici” özelliği ile cerrahın operasyon anındaki olası el titremesini hiçbir şekilde aletlere iletmiyor. Ayrıca bu aletler cerrahın kontrolü dışında çalışmıyor.

Cerrahi Konsol

Robotik cerrahi sistemi ile cerrah konsolun başında oturur pozisyonda çalışıyor. Ameliyat bölgesine 3 boyutlu olarak görüyor, kamerayı ve diğer aletleri ellerinin ve ayaklarının yardımıyla kullanarak komutlar veriyor. Bu komutlar eş zamanlı olarak uygulanıyor. Cerrah ameliyatı oturarak yapıyor.

Robotik cerrahide ameliyatlar, tıpkı laparoskopik cerrahide olduğu gibi, ‘port’ adı verilen küçük borucuklar yoluyla yapılıyor. Robotun kollarından biri kamerayı, diğer kollar cerrahi aletleri tutuyor. Ameliyat sırasında hasta başında duran bir cerrah konsoldaki cerraha yardım ediyor.

Üç Boyutlu Görüntü

Robotik cerrahi sistemi ile elde edilen görüntüler ilgili bölgeye üç boyutlu görüntü ve derinlik hissi ile müdahale edilmesine olanak sağlıyor. Kamera cerrahın kontrolünde olduğu için derin ve dar bölgelerdeki anatomik yapılara dair büyültülmüş, görüntüler elde edilebiliyor. Ameliyat esnasında oluşabilecek yaralanmalar aza indirilebiliyor.

Robotik Cerrahide Hareket Kabiliyeti

Robotik cerrahinin kollarının ucundaki aletler insan bileğine benzer şekilde her yöne 180 derece dönebiliyor. Bu aletler aynı zamanda insan bileğinin hareket kabiliyetinin çok ilerisinde bükülebildiği gibi 540 derece de döndürülebiliyor. Bu sayede vücudun birçok noktasına (özellikle dar ve küçük alanlarda) ulaşıp cerrahi müdahalelerde bulunabiliyor.

El Titremesi Ortadan Kalkıyor

İnsan eli fizyolojik olarak az veya çok titreyebiliyor; ancak robotik cerrahinin kollarındaki hassas hareket kabiliyeti bu titremeyi ortadan kaldırabiliyor. Bu sayede riskli bölgelerde yapılacak müdahalelerde insan eline bağlı hatalar da azaltılabiliyor.

Cerrahi Ameliyat Esnasındaki Fiziki Şartları

Ameliyat esnasında cerrahlar genellikle ayakta olurlar ve bu da uzun süren cerrahi müdahalelerde yorgunluk nedeniyle ayakta durmayı zorlaştırabilir. Robotik cerrahide cerrah ameliyatı oturur vaziyette karşısındaki konsoldan yönetiyor. Bu sırada fiziksel yorgunluğa bağlı stres azalırken cerrahın konsantrasyonu da artıyor.

Robotik Cerrahi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Robotik Cerrahi Nedir?

Robotik cerrahi, cerrahların minimal invaziv operasyonları robotik kollar ve 3D kamera yardımıyla gerçekleştirdiği bir tekniktir.

Robotik Cerrahi Nasıl Çalışır?

Cerrah, kontrol konsolundan robotik kolları yönetir ve hareketlerini taklit eder.

Robotik Cerrahi Hangi Alanlarda Kullanılır?

Robotik Cerrahi; üroloji, jinekoloji ve genel cerrahi olmak üzere birçok farklı alanda tercih edilen bir yöntemdir.

Robotik Cerrahi Kimler İçin Uygundur?

Genel sağlık durumu iyi olan ve minimal invaziv cerrahiye uygun hastalar için uygundur.

Robotik Cerrahi Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Genellikle daha hızlı ve ağrısızdır, hastalar kısa sürede günlük aktivitelerine dönebilirler.

Robotik Cerrahiyi Hangi Doktorlar Yapar?

Robotik cerrahi eğitimi almış uzman cerrahlar tarafından gerçekleştirilir.

 • Ameliyatı Bir Robot Mu Yapıyor?

  Çocukluğumuzdan beri robot kavramı bize hep çekici gelmiştir. Şimdi robotik cerrahi deyince akla şu sorular geliyor: Ameliyatı bir robot mu yapıyor? Yani ameliyatın aşamaları robota öğretiliyor ve robot bunları kusursuz bir şekilde uyguluyor mu? Bu soruya rahatlıkla ‘hayır’ diyebiliriz. Ameliyatı yapan robot değil yine bir cerrah: Cerrah robota komut veriyor. Robot, cerrahtan aldığı komutlara eş zamanlı olarak ameliyatı yapıyor.

 • Açık Cerrahi, Laparoskopik Cerrahi ve Robotik Cerrahi Arasında Ne Gibi Farklar Bulunuyor?

  Açık cerrahi ameliyatlarında, cerrah ameliyat edilecek organa ulaşmak için uzun bir kesi yapıyor ve bunu genişletiyor. Laparoskopik cerrahide ise organa ulaşmak için, küçük kesiden, standart bir monitöre bağlı olan kamera, elle yönetilen enstrümanlar sokuluyor ve operasyon bu şekilde yürütülüyor.

  Robotik cerrahi sisteminde de, tıpkı laparoskopik cerrahide olduğu gibi kamera ve enstrümanlar yine küçük kesilerden sokuluyor. Ancak yine de, bazı operasyonları gerçekleştirmek için en uygun teknik ‘açık cerrahi’, bazıları için ‘laparoskopik cerrahi’ bazıları için de ‘robotik cerrahi sistemi’ olabiliyor.

 • Robotik Cerrahi Ameliyatlarında Ameliyat Kesileri Nerede Oluyor ve Operasyon Ne Kadar Sürüyor?

  Ameliyat kesilerinin yeri ve süresi tamamen yapılacak operasyonun türüne bağlı olarak değişiyor. Çoğu batın (karın) ameliyatında, birkaç cm’lik kesiler, 4-6 adet olmak üzere karın bölgesinde bulunuyor. Robotik cerrahi operasyonları, açık cerrahi operasyonlarına kıyasla bir miktar daha uzun sürebiliyor. Bunun nedeni ameliyatın hazırlık aşamasının uzun olması.

 • da Vinci, Günümüzde Hangi Ülkelerde Kullanılıyor?

  Günümüzde, pek çok gelişmiş ülkede da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi kullanılıyor. Tüm dünyada yaklaşık 3 bin adet robot bulunuyor. Robotik cerrahiyi kullanan ülkeler arasında ABD, Kanada, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hindistan, Hollanda, Romanya, Suudi Arabistan, Singapur, İsveç, İsviçre, İngiltere ve Avustralya sayılabilir.

 • da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi’nin FDA (A.B.D. Gıda ve İlaç Dairesi) Onayı Var Mı?

  ABD Gıda ve İlaç Dairesi, da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi’nin çok fazla sayıda cerrahi operasyonda güvenle kullanımına onay vermiştir.

 • Bu Tip Sistemlerin Gelişmesi Bir Gün Cerrahların Varlığını Gereksiz Kılabilir Mi?

  Sistemin adında robot kelimesi olmasına rağmen aslında operasyonu baştan sona gerçekleştiren cerrahlar. Aslında burada bir ‘master-slave’ yani ‘usta-çırak’ ilişkisi bulunuyor. Robotik sistem, cerrahın el hareketlerini spontan şekilde taklit eden, gerçeğe dönüştüren bir araç. Bu sistemin önceden programlanması ve cerrahsız kullanılması mümkün değil.

 • da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi’nde Cerrah, Operasyonu Hastanın Başında Değil, Bir Konsolda Oturarak Yapıyor. Acaba İleride Hastadan Daha Da Uzaklaşması, Operasyonu Başka Bir Şehirden ya da Ülkeden Yapması Mümkün Olabilir Mi?

  Aslında şu anda bile teorik olarak bu, mümkün. Ancak günümüzde canlı yayınlarda bile görüntü karşı tarafa bir ya da birkaç saniyelik gecikmelerle gidiyor. Bu durumun da operasyonda riskli durumlara yol açabileceği düşünülüyor.

 • da Vinci’yi Kullanan Cerrah, Ameliyatı ‘Sanal Görüntü’ Üzerinde Mi Gerçekleştiriyor?

  Hayır, bu sistemde cerrah operasyonu hastadan birkaç adım ileride gerçekleştirse de, görüntüler ve yapılan işlemler tamamen gerçek. Sadece cerrah, çalıştığı bölgeyi kameralar aracılığıyla görüyor ve buradaki işlemler robotik cerrahi enstrümanları aracılığıyla yapıyor. İşlem tamamen eş zamanlı olarak yürütülüyor ve her şey cerrahın kontrolü dahilinde gerçekleştiriliyor.

 • Bu Sistemle Ameliyatı Yapan Bir Cerrah, Hastanın Organ ve Dokularını Dokunuyormuş Gibi Hissedebilir Mi?

  Evet, sistemin teknolojik donanımları bunu mümkün kılıyor. Kullanılan enstrümanlarda ‘feedback’ yani ‘geri bildirim’ olarak tanımlanabilecek bir özellik var ve bu özelliğin 3 boyutlu görüntüyle birleşmesi, cerrahın doku ve organlara dokunuyormuş gibi hissetmesini sağlayabiliyor.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe

Doktorlar

Robotik Cerrahi biriminde görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

Medikal Teknolojiler

Robotik Cerrahi biriminde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımızı görüntülemektesiniz.

Birimin Tüm İlgi Alanları

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?