Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Karaciğer yetmezliği, karaciğerin fonksiyonlarını yerine getirememesi sonucu ortaya çıkan ciddi bir durumdur. Bu hastalık, viral enfeksiyonlar, alkol bağımlılığı, hepatit ve siroz gibi nedenlerle gelişebilir. Karaciğer yetmezliğinin belirtileri arasında mide bulantısı, ishal, iştahta azalma, makattan kan gelmesi, halsizlik, sağ üst karında ağrı, kilo kaybı, adet düzensizliği ve jinekomasti yer alır. İleri evrede ise odaklanma problemleri, sarılık, ödem, iştahsızlık, yoğun halsizlik, ruhsal değişimler, karın ağrısı ve şişlik gibi semptomlar görülür. Teşhis için kan testleri, görüntüleme yöntemleri ve biyopsi kullanılır. Tedavi, hastalığın evresine göre ilaç tedavisi veya karaciğer nakli gibi cerrahi işlemlerle yapılabilir. Karaciğer yetmezliğini önlemek için alkol tüketiminin sınırlanması, reçeteli ilaçların önerilen dozda kullanılması ve steril olmayan ortamlardan kaçınılması önemlidir.
İçindekiler

Karaciğer Yetmezliği Nedir?

Karaciğer yetmezliği, karaciğerin arındırma ve safra üretimi gibi fonksiyonlarının yerine getirilememesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bazı viral enfeksiyonlar, alkol bağımlılığı, hepatit hastalıkları ve siroz gibi hastalıklar karaciğer yetmezliğine sebep olan durumlar arasındadır. Aynı zamanda bazı reçeteli ilaçlar, yüksek miktarda alkol kullanımı ve kanser gibi durumlarda da karaciğer yetmezliği görülebilmektedir. En yaygın görülen belirtiler arasında mide bulantısı, ishal, iştahta azalma ve makattan kan gelmesi sayılabilir. Karaciğer yetmezliği teşhisinin konulması için karaciğer fonksiyonlarını ölçmeye yarayan kan testleri, batın BT ve MR gibi görüntüleme tetkikleri ve biyopsi gibi yöntemler tercih edilebilir. Hastalığın başlangıç evresinde tedavi ilaçlar yoluyla yapılabilir. Ancak karaciğer yetmezliğinin ileri evrelere taşınması durumunda karaciğer nakli gibi cerrahi işlemlere ihtiyaç duyulabilir.

Karaciğer Yetmezliği Neden Olur?

Karaciğer yetmezliği karaciğer hasarı sonucu fonksiyonlarını kaybetmesi sonucu oluşan ve çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. Karaciğer yetmezliği nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Bağışıklık sistemi problemleri: Bazı bağışıklık sistemi problemleri karaciğer yetmezliğine sebep olabilir. Özelikle siroz ve otoimmün hepatit gibi hastalıklar karaciğer yetmezliğine sebep olabilir.

Wilson hastalığı: Wilson hastalığı doğrudan karaciğeri etkilediğinden karaciğer yetmezliğine sebep olabildiği bilinmektedir.

Karaciğer kanseri: Karaciğerde kanser oluşması ya da vücudun herhangi bir bölgesinde bulunan kanser hücrelerinin karaciğere metastaz yapması durumunda karaciğer yetmezliği ortaya çıkabilir.

Sepsis: Vücutta bir enfeksiyon bulunması durumunda bağışıklık sisteminin organlar üzerindeki olumsuz etkileri ile ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum karaciğer fonksiyonlarının çalışmasını engelleyebilir ve karaciğer yetmezliğine sebep olabilir.

Hepatitler: Hepatit A, B, C, D ve E hastalıklarını taşıyan bireylerde karaciğer yetmezliği görülebilir. Çocuklarda en sık Hepatit A, yetişkinlerde en sık Hepatit B karaciğer yetmezliğine sebep olan hepatit türleridir.

İlaç kullanımı: Bazı reçeteli ilaçların sık kullanımı karaciğer yetmezliğine sebep olabilir. Özellikle ağrı kesici ve ateş düşürücü ve antibiyotik gibi ilaçların uzun süreli ve sık kullanımından kaçınmak önemlidir.

Asetaminofen: Asetaminofen maddesi içeren ilaçların sık ve yüksek doz kullanımı karaciğer yetmezliğine sebep olabilir.

Alkol kullanımı: Yüksek miktarda ve çok sık alkol tüketmez karaciğer fonksiyonlarını bozarak karaciğer yetmezliğine sebep olabilir.

Karaciğer Yetmezliği Belirtileri Nelerdir?

Karaciğer yetmezliğinin yaygın ve ilk evrede görülebilen belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Yukarıda yer alan semptomlar hastalığın ilk semptomları olarak bilinir. Ancak hastalığı ileri evrelerinde daha ağır semptomlar görülmektedir. Semptomların ağırlaşması ve yeni semptomlar görülmesi halinde hasta daha güçlü tedavilere ihtiyaç duyar ve hastalığın evresi cerrahi işlem gerektirebilir. İleri evre karaciğer yetmezliği semptomları şu şekilde sıralanabilir:

 • Odaklanma problemleri
 • Sarılık
 • Kollar, bacaklar ve karın bölgesinde ödem oluşumu
 • İştahsızlık
 • Yoğun halsizlik
 • Ruhsal ve zihinsel değişimler
 • Karın bölgesinde ağrı ve hassasiyet
 • Kanama
 • Karın bölgesinde şişlik
 • İdrar ve dışkı renginde anormal değişimler
 • Ciltte oluşan kaşıntı ve morarmalar

Karaciğer yetmezliği başlangıçta fark edilir belirtiler vermeyebilir. Hastalığın ilerlemesi bazı durumlarda mide kanaması ve dalakta büyüme gibi problemlere de yol açabilir. Belirtilerin görülmesi halinde iç hastalıkları ya da gastroenteroloji bölümlerine başvurulmalıdır.

Karaciğer Yetmezliği Teşhisi Nasıl Konulur?

Karaciğer yetmezliği teşhisinde öncelikle fizik muayene yapılarak hastanın tıbbi öyküsü ve belirtileri değerlendirilir. Değerlendirme doğrultusunda karaciğer fonksiyonlarının ölçümünde kullanılan kan testleri, idrar testi, görüntüleme tetkikleri ve biyopsi istenebilir.

Karaciğer yetmezliği teşhisi için kullanılan kan testleri:

 • Protrombin Zamanı (PT): PT testi kanın pıhtılaşma süresinin ölçümünde kullanılmaktadır. Karaciğer yetmezliği durumunda kanın pıhtılaşma süresi yavaşlayacağından PT testi teşhisin konulmasına yardımcı olur.
 • Alanin Aminotransferaz (ALT): ALT karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. ALT ve AST bir arada yapılan kombine testlerdir. ALT testi karaciğer fonksiyonlarının durumunun ölçümünde kullanılır.
 • Asparat Aminotransferaz (AST): AST karaciğer fonksiyonlarının ölçümünde kullanılan bir kan testidir. AST testi karaciğerde oluşan hasarın seviyesini ve hastalığın tanısının konulmasında kullanılır.
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram): Hemogram testi kan hücrelerinin ölçümünde kullanılır.
 • GGT (Gamma-Glutamil Transferaz): Karaciğer ve safra problemleri bulunması durumunda GGT değerleri yükselir ve tanının konulmasına yardımcı olur.
 • Bilirubin: Bilirubin testi karaciğerde oluşan problemlerin ölçülmesinde kullanılan bir kan testidir ve karaciğer yetmezliği tanısının konulmasın yardımcı olur.
 • Albümin: Albümin testi karaciğer fonksiyonlarının ölçümünde kullanılır ve karaciğer yetmezliği teşhisinin konulmasına yardımcı olur.

Karaciğer yetmezliği tanısı için kullanılan görüntüleme testleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Batın (Karın) BT: Batın BT, karın bölgesinde bulunan organların taramasında kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Karaciğer yetmezliği teşhisinde en sık kullanılan yöntemlerden biri olan bilgisayarlı tomografi, karaciğerin detaylı bir taraması yaparak hastalık hakkında kesin bilgiler verebilir.
 • Manyetik Rezonans (MR): MR, radyasyon içerisinde radyasyon bulunmayan, karaciğer yetmezliği teşhisi için de kullanılabilen bir görüntüleme tetkikidir.
 • Ultrasonografi (US): Ultrason karaciğer yetmezliği teşhisi için istenebilir ve bazı lezyonların fark edilmesini sağlayabilir. Ancak çok detaylı bir sonuç vermeyebilir.

Karaciğer Yetmezliği Tedavi Yöntemleri Nedir?

Karaciğer yetmezliğinde tedavi yöntemleri hastalığın ilerleme durumuna göre değişebilir. İlk evrede ilaç tedavisi önerilebilir. Hastalığın ileri evrelere taşınması durumunda cerrahi işlemler gerekebilir. İleri safhalarda genellikle karaciğer nakline ihtiyaç duyulmaktadır.

Karaciğer Nakli

Karaciğer nakli karaciğer fonksiyonlarının tamamen işlevini yitirmesi ve ile evrelerdeki karaciğer hastalıkları gibi durumlarda ihtiyaç duyulan cerrahi bir işlemdir.

Karaciğer nakli ameliyatı gerçekleştirilmeden önce karaciğer nakli yapılacak hastalar değerlendirmeye alınır. Bu süreçte hastalığın evresi, karaciğer uyumluluğu ve ameliyatın ne kadar acil olduğuna karar verilir. Vücudun çeşitli bölgeleri herhangi bir enfeksiyon varlığına karşı teste alınır ve ameliyatı başarı oranı değerlendirilir. Sonrasında hasta yapılan değerlendirmelere göre listeye alınır.

Karaciğer nakli ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Karaciğer Yetmezliği Nasıl Önlenir?

Karaciğer yetmezliğinin oluşmasını engellemek için alınabilecek bazı önlemler bulunmaktadır. Bu önlemler genellikle karaciğer yetmezliği oluşumuna sebep olan durumların değerlendirilmesi ve bu durumların önüne geçilmesi ile olur.

Alkol kullanımının sınırlandırılması ya da tamamen bırakılması karaciğer sağlığı için oldukça önemlidir. Herhangi bir karaciğer rahatsızlığı bulunması durumunda alkol kullanımının bırakılması önerilebilir. Önerilere uyulmaması halinde karaciğer yetmezliği riski artabilir. Bu sebeple karaciğer sağlığı için alkol kullanımına dikkat edilmelidir.

Reçeteli ilaç kullanımının önerilen miktar kadarını kullanmak önemli bir durumdur. Bazı ilaçların çok sık aralıklarla ve önerilen miktarlardan fazla kullanılması karaciğer yetmezliğine sebep olabilir. Dolayısıyla reçeteli ilaç kullanımında doktorun önerdiği doza ve kullanım sıklığına uyulması gerekir.

Özellikle hepatit C hastalığından korunmak için steril olmayan ortamlara oldukça dikkat edilmelidir. Hepatit C en çok kan ve cinsel yollar ile bulaşmaktadır. Bu sebeple özellikle steril olmayan ortamlarda dövme yaptırmamaya ve korunmasız cinsel ilişkide bulunmamaya özen gösterilmelidir. Aynı zamanda bir başkasına ait epilasyon makinesi, tıraş bıçağı ve diş fırçası gibi kişisel eşyaları kesinlikle kullanılmamalıdır.

Karaciğer Yetmezliği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Karaciğer Yetmezliğinin Belirtisi Nelerdir?

Karaciğer yetmezliği başlangıçta ishal, mide bulantısı, dışkıda kan, kilo verme, karında ağrı hissedilmesi gibi belirtiler verebilir. Hastalığın ilerlemesi halinde sarılık, odaklanma sorunları, zihinsel ve ruhsal karışıklık, halsizlik, karın şişliği gibi belirtiler verebilir.

Karaciğerde Sıkıntı Varsa Ne Olur?

Karaciğer problemleri yaşanması durumunda doktorun önereceği tedavilere uymak önemlidir. Oluşan problemin ilerlemesi durumunda cerrahi işlemler gerekebilir.

Karaciğer Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Sarılık, deri kaşıntısı, ishal, halsizlik, dışkıda kan görülmesi gibi belirtiler karaciğer hastalıklarının belirtisi olabilir.

Karaciğer Yetmezliğine Ne İyi Gelir?

Karaciğer yetmezliği durumunda alınan tedaviler dışında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de beslenme düzenidir. Çok yağlı yiyeceklerden kaçınmak, meyve ve maydanoz, ıspanak, roka, enginar gibi yeşil sebzeleri tüketmek karaciğer sağlığı için faydalıdır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 3 Haziran 2024 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 3 Haziran 2024 Pazartesi

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?