Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Pulmoner fibrozis, akciğerlerdeki küçük hava keselerinin (alveoller) duvarlarının kalınlaşıp sertleşmesiyle meydana gelir. Duvarlardaki aşırı kalınlaşma ve sertleşme kan ile hava arasındaki gaz geçişini zorlaştırır. Dolayısıyla vücuttaki dokuların oksijen ihtiyacı karşılanamaz.
Pulmoner fibrozun nedeni bilinmemektedir, böyle durumlarda hastalığa idiyopatik (nedeni bilinmeyen) pulmoner fibrozis adı verilir; fakat pulmoner fibrozis bazı hastalıklara veya durumlara bağlı olarak da gelişebilir.  Pulmoner fibrozun, diğer hastalıklara ya da durumlara bağlı olarak geliştiği nedenler şunlardır;

 • Romatoid artrit (el ve ayak eklemlerinin iltihaplanması)
 • Skleroderma 
 • Lupus (kelebek hastalığı)
 • Kas hastalıkları
 • Silika, asbest, metal veya kömür tozuna maruz kalma
 • Tahıl tozu, küf, bakteri, kuş ve hayvan dışkıları gibi çevresel tahrişlere uzun süre maruz kalma
 • Sigara 
 • İlaç kullanımı
 • Radyasyon tedavisi
Pulmoner fibrozis genellikle yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Hastalığın erken evrelerinde, belirtileri çok anlaşılamayabilir. Fakat ilerleyen dönemlerde; giyinme, banyo yapma ve yeme - içme gibi günlük yaşamsal aktiviteleri önemli derecede etkileyebilir.

Pulmoner fibrozis belirtileri, diğer akciğer hastalıklarına benzer şekilde, aşağıdaki gibidir:

 • Şiddetli öksürük
 • Nefes darlığı
 • Yorgunluk
 • Halsizlik
 • Göğüs ağrısı
 • İştah kaybı
 • Açıklanamayan kilo kaybı
 • Çomaklaşmış parmaklar ve ayak parmakları

Pulmoner fibrozisin ve diğer akciğer hastalıklarının teşhisi, kapsamlı bir fizik muayene ile testlerle konulabilir. Pulmoner fibrozis hastalığının tanısında kullanılan bazı testler aşağıdaki gibidir;

Akciğer Röntgeni

Akciğerlerin genel görüntüsü hakkında fikir verir, benzeri klinik bulgulara neden olabilecek akciğer enfeksiyonları, pnömotoraks gibi hastalıkların olup olmadığının kontrol edilmesinde kullanılabilir.

Kan Testleri

Çevresel veya alerjik reaksiyonlardan şüpheleniliyorsa tam kan testi istenebilir.

Arteriyel Kan Gazı

Bu kan testi, kandaki oksijen - karbondioksit miktarını kontrol eder ve kanda bulunan asit oranını ölçer.

Solunum Fonksiyon Testi (PFT)

Solunum probleminin şiddetini belirlemek için spirometre kullanarak, akciğerler tarafından solunan havanın hacmi ve hızı ölçülür.

Bilgisayarlı Tomografi (CT)

Bu yüksek çözünürlüklü teknoloji, röntgenden daha ayrıntılı olarak, kesitsel bir tarama sunar, böylece doktorunuz akciğerinizin anatomik özelliklerini detaylıca inceleyebilir.

Bronkoskopi

Bronkoskopi, sert veya esnek ve ucunda kamera bulunan bir sistemle akciğerdeki solunum yollarının incelenmesidir. Tanıdaki rolü, interstisyel fibrozis ile benzeri bulgulara sahip olabilecek diğer hastalıkların dışlanmasıdır. Bronkoskopi esnasında küçük örnekler alınabilir.

Cerrahi Biyopsi

Torakoskopik (kamera eşliğinde yapılan göğüs cerrahisi) cerrahi yöntemler ile akciğerlerden parça alınmasıdır. Alınan parçalar bir patalog tarafından incelenerek hastalığın şiddeti ve seyri belirlenir.

İnterstisyel akciğer hastalığı (birkaç bulgunun bir arada bulunduğu) ve pulmoner fibrozisin tedavisi, nedenine, semptomların şiddetine, fizyolojik bozukluğa ve diğer ilgili koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 • Pulmoner fibrozisin tedavisinde kullanılan bazı yöntemler ise aşağıdaki gibidir;
 • Pulmoner rehabilitasyon (fizyoterapist ile uygulanan, hastaların daha rahat bir şekilde nefes almasını amaçlayan bir tedavi yöntemi)
 • Sigara dumanı ve kimyasal maddelere maruz kalmaktan kaçınma
 • İlaç tedavisi (özellikle alveol duvarlarının daha fazla kalınlaşmasını engellemek için kortikosteroid adı verilen ilaç grupları ve bu kalınlaşmanın aşırı bağışıklık yanıtından oluştuğu düşünülüyorsa bağışıklık sistemini baskılayıcı kimi ilaçlar kullanılmaktadır)
 • Oksijen tedavisi
 • Akciğer nakli 
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?