Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2016 - 2020 İstanbul Esenyurt Üniversitesi / Sağlık Bilimleri MYO / Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Odyometri / Yardımcı Doçent
 • 2003 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
 • 1997 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2024 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2020 İstanbul Necmi Kadıoğlu Esenyurt Devlet Hastanesi / Genel Cerrahi Uzmanı / Doç. Dr.
 • 2018 - 2020 Acıbadem Atakent Üniversite Hastanesi / Acıbadem International Hastanesi / Genel Cerrahi Uzmanı / Organ Transplantasyonu ( Böbrek ) / Dr. Öğr. Üyesi
 • 2016 - 2018 Acıbadem İnternatıonal Hastanesi / Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Transplantasyonu ( Böbrek ) / Dr. Öğr. Üyesi
 • 2014 - 2016 Acıbadem Aile Hastanesi / Acıbadem İnternational Hastanesi / Organ Nakli ( Böbrek) Sorumlu Uzmanı, Mesul Müdürü
 • 2009 - 2014 Acıbadem Aile Hastanesi / Acıbadem İnternational Hastanesi / Genel Cerrahi Uzmanı / Organ Nakil ( Böbrek) Sorumlu Uzman Yardmcısı
 • 2005 - 2006 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi / Endoskopi Bölümü ( Görevlendirme ) / Op. Dr.
 • 2003 - 2005 Çorum Mecitözü Devlet Hastanesi / Genel Cerrahi Uzmanı ( Mecburi Hizmet) / Op. Dr.
 • 1998 - 2003 İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Laporaskopik Cerrahi Derneği
 • Diyaliz Hekimleri Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Long-term outcomes of left versus right laparoscopic living donor nephrectomy with multiple renal arteries European Surgical Research, 63, 46-54., Doi: 10.1159/000522315 (Çeyreklik Dilim=Q3) KARAY AĞ İZ ABDULHAK HAMİT, BEŞLİ ŞEVVAL, YILMAZ GÜLAY, ÖZDEMİR EBRU, ÇAKIR ÜLKEM, BERBER İBRAHİM
 • Graft and Patient Survival in Kidney Transplant Recipients Overthe Age of Sıxty- Five Cureus, 14(1), Doi: 10.7759/cureus.20913 YILMAZ GÜLAY, ÖZDEMİR EBRU, YILDAR MURAT, KARAYAĞIZ HAMİT, BERBER İBRAHİM, ÇAKIR ÜLKEM
 • Renal Arterial and Venous System Variations in 1,073 Kidney Donors in Turkey İstanbul Medical Journal, 22(4), 257- 260., Doi: 10.4274/imj.galenos.2021.31957 KARAYAĞIZ ABDULHAK HAMİT, ULUKAN CENAL, ERTÜRK TÜRKER, ÖZDEMİR EBRU, POLATKAN SEYİT ALİ VOLKAN, YILMAZ GÜLAY, ÇAKIR ÜLKEM, BERBER İBRAHİM
 • Comparison of Long- Term Outcomes of Standard and Transvaginal Kidney Extraction in Laparoscopic Living Donor Nephrectomy. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques, 31(11), 1309- 1314., Doi: 10.1089/lap.2020.0949 (Çeyreklik Dilim=Q3) KARAYAĞIZ ABDULHAK HAMİT, ÖZDEMİR EBRU, BEŞLİ ŞEVVAL, POLATKAN SEYİT ALİ VOLKAN, YILMAZ GÜLAY, ERTÜRK TÜRKER, ÇAKIR ÜLKEM, BERBER İBRAHİM
 • Transplantation of a Blue Kidney: A Case Report. Transplantation Proceedings, 51(4), 1190-1192., Doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.091 (Çeyreklik Dilim=Q4) NOKAY ECE, ERTÜRK TÜRKER, KARAYAĞIZ ABDULHAK HAMİT, ÖZDEMİR EBRU, BABA ZELİHA FÜSUN, NOKAY HAMİT GÖKHAN, ÇAKIR ÜLKEM, BERBER İBRAHİM
 • Multifocal/multicentric breast cancer harbours higher metastatic potential: Is there a relation with tumour biology? European Breast Cancer Conference, (Özet bildiri) (2014) EREN BÖLER DENİZ, CABIOĞLU NESLİHAN, BOZDOĞAN ATİLLA, KARA HALİL, KARAYAĞIZ ABDULHAK HAMİT, TOPRAK FATMA, SAĞLICAN YEŞİM, URAS CİHAN
 • Surgical management of phyllodes tumors of breast. Yeditepe Medical Journal, 7(26), 613-618. (2013) EREN BÖLER DENİZ, URAS CİHAN, GÜRLÜLER ERCÜMENT, KARAYAĞIZ ABDULHAK HAMİT, SAĞLICAN YEŞİM, GÜRKAN ALİHAN, CABIOĞLU NESLİHAN

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI