Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2019 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. - Ankara Profesör Doktor
 • 2013 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.- Ankara Doçent Doktor
 • 2013 Ufuk Üniversitesi / Doçentlik
 • 2011 - 2013 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Ankara / Yardımcı Doçent
 • 2007 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 2001 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 - 2023 Muayenehane
 • 2014 - 2021 Özel Koru Ankara Hastanesi
 • 2009 - 2011 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Ankara
 • 2007 - 2009 Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi - Ankara-Uzman Doktor
 • 2002 - 2007 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.-Ankara-Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Ankara Tabip Odası
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
 • International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim ve Araştırma Konseyi (TOTEK)
 • Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD)
 • European Society of Sports Traumatogy Knee Surgery &Artroscopy (ESSKA)
 • TOTBİD Spor Travmatoloji Şubesi
 • Türk Tabibler Birliği
 • Kalça Diz Artroplasti Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Experiences and results with a cementless femoral stem design: SL-Plus Mia Experimental Biomedical Research d(2):115-123 (2023) Köken M, Akan B, Basat CH, Karagüven D, Gümüş D
 • Investigation into the efffect of systemic single high-dose erythropoietin on the healing of Achilles tendons in rats Acta Orthop Traumatol Turc 56(6):357-360 (2022) Köker Y, Armangil M, Karaduman M, Tenekeci GY, Acar B, Akan B
 • Can primary insert be used in revision knee prosthesis Medicine Science 10(3):881-885 (2021) Bozduman O, Koker Y, Polat I, Akan B
 • Mid-term results of two-stage revision total knee arthroplasty for infected total knee arthroplasty? Traumatology and orthopedics of Kazakhstan 56(1) 12-16 (2021) Köker Y, Yüzügülen M, Karagüven D, Akan B. Doral MN
 • Two cases with HSS/DRESS syndrome developing after prosthetic joint surgery: does vancomycin laden bone cement play a role in this syndrome? BMJ Case Report 28:2015 DOI 10.1136/bcr-2014-207028 (2015) Guner MD, Tuncbilek S, Akan B, Calıskan-Kartal A
 • Arthroscopic stabilization of anterior shoulder instability using a single anterior portal Acta Orthop Traumatol Turc 49(1)6-12 (2015) Armangil M, Basat HÇ, Akan B, Karaduman M, Demirtaş M
 • Cementless total hip arthroplaty in developmental dysplasia of the hip with end stage osteoarthritis: 2-7 years clinical results Hip Int 25(5)442-6 (2015) Yildirim T, Guclu B, Karauven D, Kaya A, Akan B, Cetin İ
 • The triangle between the anterior and posterior cruciate ligaments : an arthroscopic anatomy study Acta Orthop Traumatol Turc 49(5):478-82 (2015) Kaya A, Köken M, Akan B, Karagüven D, Güçlü B
 • Outcomes for revision total knee replacement after unicompartmental knee replacement Acta Orthop Traumatol Turc 48(4):419-23 DOI:10.3944/AOTT.201413.0067 (2014) Akan B, Yildirim T, Guclu B, Kaya A, Karagüven D, Cetin I
 • Cemented versus uncemented Oxford unicompartmental knee arthroplasty: Is there a difference? Adv Orthop 2013:245915 DOI: 10.1155/2013/245915 (2013) Akan B, Karaguven D, Guclu B, Yildirim T, Kaya A, Armangil M, Cetin I

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI