Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı / Profesör
 • 2014 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı / Doçent
 • 2009 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 2002 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji
 • 1997 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2006 - 2017 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı / Üroloji Uzmanı
 • 2005 - 2006 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı / Üroloji Uzmanı
 • 2004 - 2005 Indiana University School of Medicine /Department of Pediatric Urology / Riley Children Hospital
 • 2002 Astra Zeneca Scholarship Program / Vanderbilt University Medical Centre Nashville/Tennessee
 • 2002 - 2004 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı / Çocuk Ürolojisi
 • 2001 European Urological Scholarship Program Erasmus University
ÜYELİKLER
 • Türk Çocuk Ürolojisi Derneği
 • Avrupa Üroloji Derneği (EAU)
 • Avrupa Çocuk Ürolojisi Derneği (ESPU)
 • Ankara Ürologlar Derneği
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The effect of intradetrusor botulinum neurotoxin type A on urinary NGF, TGF BETA-1, TIMP-2 levels in children with neurogenic detrusor overactivity du Neurourol Urodyn. 2017 Jan 16. Top T, Sekerci CA, Isbllen-Basok B, Tanidir Y, Tinay I, Isman FK, Akbal C, Simsek E, Tarcan T.
 • Is 40 cm H(2) O detrusor leak point pressure cut-off reliable for upper urinary tract protection in children with myelodysplasia? Neurourol Urodyn. 2016 Apr 15. doi: 10.1002/nau.23017. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27080436. Tarcan T, Sekerci CA, Akbal C, Tinay I, Tanldir Y, Sahan A, Sahin B, Top T, Simsek F.
 • Effects of platelet-rich plasma against experimental ischemia/repeıfusion injury In rat testis. Journal of Pediatric Urology DOI:http://dx, doi, orq/10, i016/i, ipurol. 2016.12.016 Sekerci CA, Tanidir Y, Şener TE, Şener G, Çevik O, Yarat A, Alev-Tuzuner B, Cetinel S, Kervancioglu E, Sahan A,
 • The Effects of Melatonin on Ethylene Glycol-induced Nephrolithiasis; Role on Osteopontin mRNA Gene Expression. Urology. 2017 Jan;99:287.e9-287.el5. doî:10.1016/j.urology.2016.09.032. PubMed PMID: 27717860. Şener TE, Şener G, Çevik O, Eker P, Cetinel S, Traxer O, Tanidir Y, Akbal C.
 • Nonalcoholic Fatty Liver Disease is Associated with Erectile Dysfunction; A Prospective Pilot Study. J Sex Med. 2016 Mar;13{3):383-8. doi; 10, 1016/j.jsxm, 2015.12.030. PubMed PMID: 26853046. Duman DG, Biçakci E, Çelikel ÇA, Akbal C.
 • Resistant pediatric priapism: A real challenge for the urologist. Can Urol Assoc J. 2015 Jul-Aug;9(7-8):E562-4. doi: 10.5489/cuaj.2952. PubMed PMID: 26609335;PubMed Central PMC1D: PMC4641879. Sekerci CA, Akbal C, SenerTE, Sahan A, Sahin B, Baltacioglu F, Simsek F.
 • Melatonin and tadalafil treatment improves erectile dysfunction after spinal cord injury in rats. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2014 Apr;41(4):309-16. doi: 10.1111/1440-1681.12216. PubMed PMID: 24552354. Tavukçu HH, Sener TE, Tinay I, Akbal C, Erşahin M, Çevik O, Cadirci S, Reiter R3, Şener G
 • Mesenchymal stem cell therapy in treatment of erectile dysfunction: autologous or allogeneic cell sources? Int 3 Urol. 2014 Dec;21(12):1280-5, doi: 10.1111/iju.12585. PubMed PMID: 25074479. Mangir N, Akbal C, Tarcan T, Simsek F, Turkeri L.
 • Intradetrusor Injections of Onabotulinum Toxin-A in Children With Urinary Incontinence due to Neurogenic Detrusor Overactivity Refractory to Antimusca Korean 3 Urol. 2014 Apr;55(4):281-7. doi:10.4111/kju.2014.55.4.281. PubMed PMID: 24741419; PubMed Central PMCID: PMC3988441. Tarcan T, Akbal C, Sekerci CA, Top T, Şimşek F.
 • Apocynin attenuates testicular ischemia-reperfusion injury in rats, J Pediatr Surg. 2015 Aug;50(8):1382-7. doi: 10, 1016/j.jpedsurg.2014.11.033. PubMed PMID: 25783298, Şener TE, Yüksel M, Özyı!maz-Yay N, Ercan F, Akbat C, Şimşek F, Şener G.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55