Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2003 İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1998 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2019 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2010 Course of Advanced Techniques in Operative Gynecological Endoscopy, IRCAD , Laparoscopic Training Center , Strasbourg, France
 • 2010 European Institute of Surgery. Certificate of Training in Minimal Access Surgery,IRCAD - University of Strasbourg,France
ÜYELİKLER
 • Türk Perinatoloji Derneği
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği
 • Büyük Kulüp
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Vulvar pigmented lesions: a retrospective study and a review of literatüre. Eur. J. Gynaecol. Oncol. -ISSN: 0392-2936 XXXVIII, n. 4, 2017 doi: 10.12892/ejgo3625.2017 I.E. Aydingoz, E. Meseci.
 • See and treat strategy by LEEP conization in patients with abnormal cervical cytology. Ginekol Pol. 2017;88(7):349-354. doi: 10.5603/GP.a2017.0066. Demirkiran F, Kahramanoglu I, Turan H, Yilmaz N, Yurtkal A, Meseci E, Bese T, Ilvan S, Arvas M
 • FINDRISC questionnaire as a potential screening strategy for gestational diabetes mellitus. Front Womens Healt, 2016 doi: 10.15761/FWH.1000101 Elif Meseci , Yasar Ozlem Mericliler, Ayse Gulcin Demirdoven, Erdogan Aslan, Semra Kayatas Eser, Yasemin Kanek, Mustafa Serteser,and Ali Murat Yayla
 • Fertility Sparing Surgical Options in Early Stage Cervical Cancers. Group SM e-Book Chapter. January 2015. Elif Meseci.
 • Heterotopic Cervical Pregnancy With Fetal Survival. January 2014.DOI 10.5505/tjod.2014.77500 Semra Kayataş Eser, Elif Meşeci, Erbil Çakar, Sevcan Arzu Arınkan,Kadir Güzin
 • Experience of hysteroscopy indications and complications in 5,474 cases. Api M. Clin Exp Obstet Gynecol. 2014;41(4):451-4. Kayatas S, Meseci E, Tosun OA, Arinkan SA, Uygur L,
 • The surgical outcomes of abdominal radical trachelectomy: does transrectal ultrasonography determine the cervical incision site during surgery Eur J Gynaecol Oncol. 2014;35(5):566-70. Demirkiran F, Bese T, Meseci E, Onculoglu C, Erenel H, Sal V, Arvas M
 • Embryonal rhabdomyosarcoma of the uterine cervix in a pregnant woman. Taiwan J Obstet Gynecol. 2014 Sep;53(3):423-5. doi: 10.1016/j.tjog.2013.10.042. Meseci E, Onculoglu C, Ince U, Teomete M, Eser SK, Demirkıran F.
 • A 34-week ovarian pregnancy: case report and review of the literatüre. J Turkish-German Gynecol Assoc 2013; 14: 246-9 Elif Meşeci, Yılmaz Güzel, Ebru Zemheri, Semra Kayataş Eser, Şeyma Özkanlı, Pınar Kumru
 • An unusual case : actinomyces abscess imitating pelvic malignancy wıth ureteral involvement . Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst; 19(4), 227-31 (2009) Kadir Güzin, Nail ÖZGÜNEŞ,Yıldız AYHAN TUNCAY, Erdoğan ASLAN,Sedat TOMRUK, Elif MEŞECİ, Neşe YÜCEL, Ebru ZEMHERİ

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?