Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2016 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji
 • 2010 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 Haydarpaşa Numune Hastanesi - Üroloji Doçenti
ÜYELİKLER
 • Türk Üroloji Derneği
 • Türk Üroloji Derneği
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Üroonkoloji Derneği
 • Endoüroloji Derneği
 • European Association of Urology
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Evaluation of the Sexual Functioning of Individuals Living in Turkey During the COVID-19 Pandemic: An Internet-Based Nationwide Survey Study Sexual Medicine, 9(1), 1-7., Doi: 10.1016/j.esxm.2020.10.007 (Yayın No: 6988660) KARSIYAKALI NEJDET, Şahin Yusuf, Ateş Hüseyin Aytaç, Okucu Emrah, KARABAY EMRE
 • Identifying the predictors of estimated glomerular filtration rate after partial nephrectomy with a nonlinear regression model International Journal of Clinical Practice, 75(3), 1-9., Doi: 10.1111/ijcp.13763 (Yayın No: 6988665) (2021) KARABAY EMRE, Tosun Çağatay, KARSIYAKALI NEJDET, Kayar Kemal, AYKAN SERDAR, ASLAN AHMET RÜKNETTİN, Yücebaş Ömer Ergin, ÖZTÜRK METİN İSHAK
 • NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN IS AN EARLY MARKER OF RENAL DAMAGE IN LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN RATS ARCHIVOS ESPANOLES DE UROLOGIA, 73(6), 554-560. (Yayın No: 6574808) KARABAY EMRE,Yucetas Ugur,Aytac Ates Huseyin,Behzatoglu Kemal,Yucetas Esma,KARSIYAKALI NEJDET,KADIHASANOĞLU MUSTAFA,Erkan Erkan
 • Change in Frequency and Predictors of Erectile Dysfunction With Changes in the International Index of Erectile Function-Erectile Function Domain Score in Patients With ST-Elevation Myocardial Infarction: A Prospective, Longitudinal Study JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE, 17(6), 1101-1108., Doi: 10.1016/j.jsxm.2020.03.002 (Yayın No: 6574764) (2020) KARABAY EMRE,Karsiyakali Nejdet,Cinier Goksel,Zeren Gonul,Duvar Serdar,Simsek Baris,Aslan Ahmet Ruknettin,Karabay Can Yucel
 • Renal pelvis urine Gram stain as a traditional, but new marker in predicting postoperative fever and stone culture positivity in percutaneous nephrolithotomy: an observational, prospective, non-randomized cohort study WORLD JOURNAL OF UROLOGY, Doi: 10.1007/s00345-020-03381-y (Yayın No: (2020) KARSIYAKALI NEJDET,Yucetas Ugur,Karatas Aysel,KARABAY EMRE,Okucu Emrah,Erkan Erkan
 • Evaluation of Nephrolithometric Scoring Systems to Predict Outcomes of Retrograde Intrarenal Surgery Urology Journal, 17(4), 346-351., Doi (2020) KARSIYAKALI NEJDET, KARABAY EMRE, ERKAN ERKAN, KADIHASANOĞLU MUSTAFA
 • Clinical features and outcomes of COVID-19 patients with benign prostatic hyperplasia in ageing male: A retrospective study of 18 cases INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, 74(8), 1-6., Doi (2020) TOPAKTAŞ RAMAZAN,Tokuc Emre,KUTLUHAN MUSAB ALİ,Akyuz Mehmet,KARABAY EMRE,Caliskan Selahattin
 • PREDICTIVE VALUE OF PROGNOSTIC NUTRITIONAL INDEX ON TUMOR STAGE IN PATIENTS WITH PRIMARY BLADDER CANCER. ARCHIVOS ESPANOLES DE UROLOGIA, 73(2), 132-139. (Yayın No: (2020) KARSIYAKALI NEJDET,KARABAY EMRE,Yucetas Ugur
 • Evaluation of sexual functions in female rosacea patients: a prospective, case-control study International Journal of Impotence Research, 32(6), 628-634., Doi: 10.1038/s41443 (2020) AKTAŞ KARABAY EZGİ, KARSIYAKALI NEJDET, KARABAY EMRE
 • Comparison of the outcomes of laparoscopic pyeloplasty with and without concomitant pyelolithotomy. INTERNATIONAL BRAZ J UROL, 45(5), 965-973., Doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2018.0781 (Yayın No: 6574791) (2019) KADIHASANOĞLU MUSTAFA,Yucetas Ugur,KARABAY EMRE,Sonmezay Erkan

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?