Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji
 • 2010 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 2006 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2019 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2019 Bursa Medicana Hastanesi
 • 2016 - 2019 Çanakkale Devlet Hastanesi
 • 2014 - 2016 Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi
BİLİMSEL YAYINLAR
 • İdiopatine vvciuhl loss due to an entero- enteric fıstula frotn a gossypiboma retained for 27 vears. Turk J Surg. 2018 Jan 3;34(l):65-67. doi: 10.5152/turkjsurg.2017.3181. eCollection 2018. PMID:2975611.2 Tanrıkulu Y, Tanrıkulu CŞ, Yılmaz G, Bıçakçı E.
 • Is the neııtrophil-to-lvmphocyte ratio a potential diagııostic marker for peptic uleer perforation? A retrospective cohort studv Am J Emerg Med. 2016 Mar;34(3):403-6. doi: 10.1016/j.ajem.2015.11.009. Epub 2015 Nov 10. PMID:26643159 Tanrikulu Y, Sen Tanrikulu C, Sabuncuoglu MZ, Kokturk F, Temi V, Bicakci E.
 • Nonalcoholic Fatty Liver 1 lisense is Associated v\illi Erectile Dvsfunction: A Prospective Pilot Study J SexMed. 2016 Mar;13(3):383-8. doi: 10.1016/j.jsxm.2015.12.030. Epub 2016 Feb 4. PMID:26853046 Duman DG, Biçakci E, Çelikel ÇA, Akbal C.
 • The effccts of psvchiatric treatment on depression, anxietv. guality of life, and sexual dvsfunction in patients wit.h inflammatory bowel disease Neuropsvchiatr Dis Treat. 2016 Mar 24; 12:673-83. doi: 10.2147/NDT.S106039. eCollection 2016. PM1D:27069364 Yanartas O, Kani HT, Bicakci E, Kilic I, Banzragch M, Acikel C, Atug O, Kuscu K, Imeryuz N, Akin H.
 • Survival in patients with hypoechoic muscularis propria lesions suggestive of gastrointestinal stromal tumors in gastric wall Acta Gastroenterol Belg. 2015 Jan-Mar;78(l): 12-7. PMID:26118573 Yeğin EG, Kani T, Banzragch M, Kalayci C, Bicakci E, Duman DG.
 • Assessment of psvchiatric symptoms and gualitv of life in patients with inflammatorv bowel disease Journal of Mood Disorders (JMOOD) 2014;4(3): 115-21 Ömer Yanartaş, Ercan Bıçakçı, Zeynep Şenkal, Kübra Karaman, Asibe Türkkan, Kübra Temel, Nida Kara, Pelin Yılmaz, Hakan Akın, Neşe İmeryüz, Mehmed Kema
 • Association of clinical and pathological variables vvitlı survival in thymoma. Med Oncol. 2012 Sep;29(3):2221-8. doi: 10.1007/sl2032-011-0101-z. Epub 2011 Nov 6. PM !D:22057358 Aydiner A, Toker A, Sen F, Bicakci E, Sağlam EK, Erus S, Eralp Y, Tas F, Oral EN, Topuz E, Dileğe S.
 • Hvpertensive retinopathy: incidence. risk factors, and comorbidities Clin Exp Hypertens. 2012;34(6):397-401. doi: 10.3109/10641963.2012.663028. Epub 2012 Apr 2. PM İD: 22468968 Erden S, Bicakci E
 • Biological Agents in the Treatment of Inflammatory Bowel Diseases. Türkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol-Special Topics 2012;5(3): 106-11 Ercan BİCAKCİ. Özlen A TUG.
 • Systemic lupus erythematosus presenting with severe anemia and generalized lymphadenomegaly SCIE. 2009; 20(2): 90-94 Naciye Demirel Yıldırım, Demet Aydın, Meral Mert, Savaş Tuna, Ercan Bıçakçı, Meliha Nalçacı, Öner Doğan.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?