Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2022 Avrupa Spor Travmatolojisi, Diz Cerrahisi ve Artroskopi Derneği (ESSKA) Arthrex Spor Cerrahisi Eğitim Bursu ile Norveç Oslo Üniversitesinde ileri diz cerrahisi eğitimi
 • 2017 Avrupa Kalça Cerrahisi Derneği (EHS) Gezici Eğitim Bursu ile Fransa Marsilya, St. Etienne, Quimper şehirlerinde ileri kalça cerrahisi eğitimi
 • 2012 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 2011 Hospital for Special Surgery, New York, USA Akademik Gözlemci, Protez Cerrahisi, Spor Cerrahisi ve Ekstremite Rekonstrüksiyonu
 • 2006 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 - 2024 ESSKA-EKA Digital Orthopedic Focusing Research Group (Robotic Surgery, VR, AR, Aİ)
 • 2022 - 2024 ESSKA U45 Committee Board Member
 • 2022 Türk Futbol Federasyonu Sağlık ve Performans İcra Kurulu Üyeliği
 • 2016 Beşiktaş Jimnastik Klubü Futbol Akademi Takımlar ve Kadın Futbol A Takım Doktorluğu - Halen Aktif
 • 2015 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD
 • 2013 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2012 - 2013 Ağrı Devlet Hastanesi Ortopedi Bölümü / Mecburi hizmet
ÜYELİKLER
 • European Hip Society 2015
 • AO Trauma (2011)
 • ASAMI Turkey (2012)
 • TUSYAD (2012)
 • Tuskish Hip and Knee Arthroplasty Society 2015
 • TOTDER (2006)
 • TOTBİD (2008)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi Üyeliği 2016 Halen
 • ESSKA-European Knee Associate-EKA (2019)
 • Pediatric Research in Sports Medicine-PRISM (2018)
 • European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery& Arthroscopy-ESSKA (2018)
 • ESSKA-European Sport Medicine Associate-ESMA (2019)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Long-term retrospective study on the placement of the cementless acetabular cup and clinical outcomes in patients undergoing femoral head autografting for hip dysplasia and total hip arthroplasty Journal of Orthopedic Scinece (2018) Doi: 10.1016/j.jos.2018.02.009 Ozden VE, Dikmen G, Beksac B, Tozun IR
 • Intraoperative neuromonitoring of anterior root muscle response during hip surgery under spinal anesthesia . J Clin Monit Comput. 2018. Nov 10. doi: 10.1007/s10877-018-0212-6 Dikmen P.Y, Ozden VE, Beksac B, Tozun IR.
 • Dual-mobility Bearings for patients with Abductor-Trochanteric Complex Insufficiency Dual offset metaphyseal-filling stems in primary total hip arthroplasty in dysplastic hips after a minimum follow-up of ten years Hip Int. 2018 accepted malnuscript. Doi: 10.5301/hipint.5000377 DOI: 10.5301/hipint.5000598 / Int Orthop. 2018 Sep 19 doi: 10.1007/s00264-018-4161-y Ozden VE, Dikmen G, Beksac B, Tozun IR.
 • Oxidized zirconium on ceramic; Catastrophic coupling. Orthop Traumatol Surg Res. 2017 Feb; 103(1): 137-140. Doi: 10.1016/j.otsr.2016.10.004. Epub 2016 Nov 18. Ozden VE, Saglam N, Dikmen G, Tozun IR.
 • Tapered stems one-third proximally coated have higher complication rates than cylindrical two-third coated stems in patients with high hip dislocation undergoing total hip arthroplasty with step-cut shortening osteotom Orthop Traumatol Surg Res. 2017 Jun; 103(4): 569-577. Doi: 10.1016/j.otsr.2017.01.010. Epub 2017 Mar 11. Ozden VE, Dikmen G, Beksac B, Tozun IR.
 • Total hip arthroplasty with step-cut subtrochanteric femoral shortening osteotomy in high riding hip dislocated patients with previous femoral osteot J Orthop Sci. 2017 May; 22(3): 517-523. Doi: 10.1016/j.jos.2017.01.017. Epub 2017 Feb 21. Ozden VE, Dikmen G, Beksac B, Tozun IR.
 • Is acute compression and distraction superior to segmental bone transport techniques in chronic tibial osteomyelitis? Comparison of Distraction Osteogenesis Techniques Acta Orthop. Belg., 2016, 82, 599-609. Levent Eralp, Halil İbrahim Balcı, Mehmet Kocaoglu, Cengiz Sen, Mustafa Celiktas, Yılmaz Tomak, Mahir Gu?lşen, Goksel Dikmen.
 • Biomechanical comparison of oblique and step-cut osteotomies used in total hip arthroplasty with femoral shortening. J Orthop Sci. 2016 Jun 9. pii: S0949-2658(16)30046-X. doi: 10.1016/j.jos.2016.04.015 Yıldız F, Kılıçoğlu ÖI, Dikmen G, Bozdağ E, Sünbüloğlu E, Tuna M.
 • The cementless fibre mesh coated anatomic femoral stem: 12 to 23 years clinical and radiological outcome study. Hip Int. 2016 Jul 7:0. Doi: 10.5301/hipint.5000377. Ozden VE, Dikmen G, Kilicoglu OI, Beksac B, Tozun IR.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?