Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2012 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji
 • 2009 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
 • 2003 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2013 - 2014 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Gastroenteroloji Uzmanı ( Zorunlu Hizmet)
 • 2012 - 2013 Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Gastroenteroloji Uzmanı ( Zorunlu Hizmet)
 • 2009 - 2012 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Gastroenteroloji Bilim Dalı / Araştırma Görevlisi
 • 2010 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2009 Mardin Savur Devlet Hastanesi / İç Hastalıkları Uzmanı ( Zorunlu Hizmet)
 • 2003 - 2009 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği / Dahiliye Asistanı
ÜYELİKLER
 • European Crohn''s and Colitis Organisation (ECCO) Üye, 2012
 • Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Üye, 2012
 • Türk Gastroenteroloji Derneği Üye, 2012
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Succesful treatment of type-1 gastric carsinoid by endoscopic polypectomy and argon plasma coagulation. ACTA GASTROENTEROLOGICA BELGICA, (Kontrol No: 1173685) Sisman Gurhan, Bashan Yagmur, Ozel Mustafa, Ozis Aysegul (2014)
 • Endoscopic treatment of heterotopic pancreas localized in the duodenum. Turkısh Journal of Gastroenterology, (Kontrol No: 1173616) Sisman Gurhan, Erzin Yusuf, Tuncer Murat, Senturk Hakan (2014)
 • Activated platelets in patients suffering from inflammatory bowel disease. Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, (Kontrol No: 1173552) Tekelioglu Yavuz, Uzun Hikmet, Sisman Gurhan (2014)
 • Familial chylomicronemia syndrome related chronic pancreatitis: a single-center study. Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International, (Kontrol No: 1173584) Sisman Gurhan, Erzin Yusuf, Hatemi Ibrahim, Caglar Erkan, Boga Salih, Singh Vikesh, Senturk H(2014)
 • Diagnosis of adrenocortical carcinoma via endosonography-assisted fine-needle aspiration of inferior vena cava thrombosis: first case in the literature. Digestive Endoscopy, (Kontrol No: 1173335) Sisman Gurhan, Erzin Yusuf, Senturk Hakan (2013)
 • Concordance of endoscopic ultrasonography-guided fine needle aspiration diagnosis with the final diagnosis in subepithelial lesions. Clinical Endoscopy, Atıf Sayısı: 3, (Kontrol No: 1173468) Caglar Erkan, Hatemi Ibrahim, Atasoy Deniz, Sisman Gurhan, Senturk Hakan (2013)
 • Primary biliary cirrhosis developing in a patient with Crohn''s disease during the course of infliximab treatment: the first case in the literature. Journal of Crohn''s and Colitis, Atıf Sayısı: 3, (Kontrol No: 1173487) Sisman Gurhan, Erzin Yusuf, Bal Kadir (2013)
 • The role of EUS and EUS-FNA in the management of pancreatic masses: five-year experience. HEPATO-GASTROENTEROLOGY, (Kontrol No: 1173376) Caglar Erkan, Senturk Hakan, Atasoy Denız, Sisman Gurhan, Billur Ikbal Canbakan, Tuncer Murat (2013)
 • Collagenous colitis and ileitis under treatment with duloxetine. ACTA GASTRO-ENTEROLOGICA BELGICA, Atıf Sayısı: 3, (Kontrol No: 1173287) Sısman Gurhan, Sadri Seviıl, Batur Sebnem, Dobrucali Ahmet (2012)
 • Endosonography-assisted transmural endoscopic drainage of pancreatic pseudocysts: a single center experience. Turkısh Journal of Gastroenterology, (Kontrol No: 1173317) Sisman Gurhan, Hatemi Ibrahim, Erzin Yusuf, Tuncer Murat, Senturk Hakan (2012)

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?