YENİ NORMAL SÜREÇTEKİ UYGULAMALARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2006 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji
 • 2000 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2010 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2009 - 2010 İstanbul Cerrahi Hastanesi
 • 2008 - 2009 Konya Asker Hastanesi Üroloji Kliniği
 • 2006 - 2007 Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi / Başhekim Yardımcısı
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Üroloji Derneği
 • Türk Androloji Derneği
 • Avrupa Üroloji Derneği
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Anjiyografi ile Koroner Arter Hastalığı Tanısı Konulan Hastalarda Erektil Disfonksiyon Görülme Sıklığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İsviçre Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul Güner D, Çakır H, Alp T, Doğan M, Vatandaşlar F, Arkan İ
 • Stres Üriner Enkontinansta Dinamik ve Endovajinal Pelvik MR PTT Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul PTT Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul Alp T, Eren MT, Güner D, Çakır H, Tasalı N, Vatandaşlar F
 • Stres Üriner İnkontinansa Konservatif Yaklaşım: Vajinal Koni T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Alp T, Guner ND, Çakır H, Çıtlak MB, Karaman Mİ.
 • Transrektal Prostat Biyopsisinde Neden Power Doppler? T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul Alp T, Güner D, Çakır H, Eren MT, Çıtlak MB, Karaman Mİ.
 • Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisinde intrarektal lokal anestezik ve analjezik ajan kombinasyonunun (100 mg. diklofenak ve lidokain jel) etkinliği: prospektif randomize bir çalışma PTT Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İSTANBUL Çakır H., Güner D., Alp T., Doğan M., Kazancı G., Vatandaşlar F.
 • Üriner sistem obstrüksiyonlu hastalarda MR ürografi sonuçlarımız T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Alp T, Güner D, Çakır H, Eren MT, Çıtlak MB, Vatandaşlar F
YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55