Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1996 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • 1991 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 1977 - 1984 İstanbul Erkek Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi
 • 2019 - 2022 Acıbadem Bahçeşehir Tıp Merkezi
 • 2017 İstanbul Üniversitesi- İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, Endoskopi Ünitesi
 • 2016 Acıbadem Beylikdüzü Cerrahi Tıp Merkezi
 • 2000 - 2016 Acıbadem Bakırköy Hastanesi
 • 2000 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1997 - 2000 Florance Nighingale Gayrettepe Metropolitan Hastanesi
 • 1996 - 1997 İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD (Uzman Doktor)
ÜYELİKLER
 • İstanbul Tabib Odası
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Histogram Analysis of Computed Tomography Images for Quantitative Assessment of Gastric Cancer Invasiveness Istanbul Medical Journal, 22(3), 192-196., Doi: 10.4274/imj.galenos.2021.20744 (Yayın No: 7144978) (2021) YARDIMCI AYTÜL HANDE, MERMUT ÖZLEM, YARDIMCI VEYSİ HAKAN, SEL İPEK, TURAN BEKTAŞ CEYDA
 • Usual and Unusual Pathologies of Appendicitis: A Retrospective Analysis of 385 Patients Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, 12(3), 645650., Doi: 10.31067/acusaglik.888217 (Kontrol No: 7125407) YARDIMCI VEYSİ HAKAN, URAS CİHAN
 • Less postoperative pain and more frequent recurrence: Can this dilemma caused by the stapled haemorrhoidopexy procedure be avoided? International Journal of Clinical Practice, 75(12), 1-7., Doi: 10.1111/IJCP.14981 (Yayın No: 7250982) (2021) YARDIMCI VEYSİ HAKAN
 • Outcomes of Two Treatments for Uncomplicated Pilonidal Sinus Disease: Karydakis Flap Procedure and Sinus Tract Ablation Procedure Using a 1470nm Diode Laser Combined with Pit Excision Lasers in Surgery and Medicine, 52(9), 848-854., Doi: 10.1002/lsm.23224 (Yayın No: 6221438) (2020) YARDIMCI VEYSİ HAKAN
 • Computed tomography texture analysis in patients with gastric cancer: a quantitative imaging biomarker for preoperative evaluation before neoadjuvant chemotherapy treatment. Japanese Journal of Radiology, 38(6), 553-560., Doi: 10.1007/s11604020-00936-2 (Yayın No: 6447766) (2020) YARDIMCI AYTUL HANDE, TURAN BEKTAŞ CEYDA, SEL İPEK, YARIKKAYA ENVER, DURSUN NEVRA, BEKTAŞ HASAN, USUL AFŞAR ÇİĞDEM, GÜRSU RIZA UMAR, YARDIMCI VEYSİ
 • Farklı Dozlarda Intraperitoneal 5-Fluorouracil Kullanımının Deneysel Intestinal Anastomozların İyileşme Süresi Üzerine Etkileri. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(12), 310-325., Doi: 10.38079/igusabder.731424 (Kontrol No: 7647282) (2020) YARDIMCI VEYSİ HAKAN
 • Primary epiploic appendagitis: CT manifestations. Clinical Imaging, 24(6), 357-361., Doi: 10.1016/s0899-7071(00)00236-9 (Yayın No: 6040809) ŞİRVANCI MUSTAFA, TEKELİOĞLU MEHMET HAKAN, DURAN CİHAN, YARDIMCI HAKAN, ONAT LEVENT, ÖZEL KADİR
 • Gastrointestinal Kanserlerde Çeşitli Tümör Belirteçlerinin Karşılaştırılması Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 27(3), 119-120. (Kontrol No: 6962324(1996) URAS CİHAN, YARDIMCI VEYSİ HAKAN, SERALP ŞENER, BALCISOY ÜMİT, AKÇAL TARIK
 • Peritoneal cytology in the determination of free tumour cells within the abdomen in colon cancer Surgical Oncology, 5(6), 259-263., Doi: 10.1016/s09607404(96)80030-2 (Yayın No: 6040912) (1996) URAS CİHAN, ALTUNKAYA ENGİN, YARDIMCI HAKAN, GÖKSEL SÜHA, YAVUZ NİHAT, KAPTANOĞLU LEVENT, AKÇAL TARIK
 • Meme Kanserli Hastalarımızın 5 Yıllık Sonuçları ve Takiplerinde Tümör Belirteci MCA''nın Değeri. Meme Hastalıkları Dergisi, 3(3), 119-124. (Kontrol No: 7021343) (1996) URAS CİHAN, YARDIMCI VEYSİ HAKAN, MOLİNAS MANDEL NİL, BALCISOY ÜMİT, AKÇAL TARIK

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI