Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi
 • 2003 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1997 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 - 2022 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Nöroloji Uzmanı
 • 2014 - 2016 Adana Çocuk Hastanesi / Çocuk Nöroloji Uzmanı
 • 2012 - 2014 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Nöroloji Uzmanı
 • 2006 - 2008 Köyceğiz Devlet Hastanesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
 • 2003 - 2006 Rize Devlet Hastanesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
ÜYELİKLER
 • International Child Neurology Association
 • Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Plasma and Erytrocyte Oxidative Stress Markers in Children with Frequent Breath-Holding Spells Klinische Pâdiatrie, Doi: 10.1055/a-1369-9426 (2021) DİLBER BERİL, AKBULUT ULAŞ EMRE, SERİN HEPSEN MİNE, ALVER AHMET, MENTEŞE AHMET, Kolaylı Ceyda Çevriye, CANSU ALİ
 • Spike wave characteristics and temporal spike evolution on serial EEG in childhood epilepsy with centrotemporal spikes Seizure, 87, 75-80., Doi: 10.1016/j.seizure.2021.02.032 (2021) TEKGÜL HAŞAN, KANMAZ SEDA, SERİN HEPSEN MİNE, KESKİN YILMAZ SANEM
 • Clinical spectrum, treatment and outcome of myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG) antibody-associated disease in children: a tertiary çare experience. Açta Neurologica Belgica, 121, 231-239., Doi: 10.1007/Sİ3760-020-01499-9 (2021) SERİN HEPSEN MİNE,KESKİN YILMAZ SANEM,ŞİMŞEK ERDEM,KANMAZ SEDA,ERASLAN CENK,AKTAN GÜL,TEKGÜL HAŞAN,GÖKBEN SARENUR
 • Cerebral folate transporter deficiency: a potentially treatable neurometabolic disorder. Açta Neurologica Belgica, Doi: 10.1007/sl3760-021- 01700-7 (2021) Kanmaz Seda, ŞİMŞEK ERDEM, KESKİN YILMAZ SANEM, DURMAZ ASUDE, SERİN HEPSEN MİNE, GÖKBEN SARENUR
 • CSF levels of a set of neurotrophic factors (brain-derived neurotrophic factor, nerve grovvth factor) and neuropeptides (neuropeptide Y, galanin) in epileptic children Journal of Clinical Neuroscience, 76, 41-45.(2020) TEKGÜL HAŞAN,SERİN HEPSEN MİNE,ŞİMŞEK ERDEM,KANMAZ SEDA,GAZETECİ TEKİN HANDE,AZARSIZ ELİF,ÖZGÜR SU,KESKİN YILMAZ SANEM,AKTAN GÜL,GÖKBEN SARENUR
 • Neuropsychological outcome in cases with acute disseminated encephalomyelitis The Turkish Journal of Pediatrics, 62(4), 594 (2020) KANMAZ SEDA,KÖSE SEZEN,ERASLAN CENK,ŞİMŞEK ERDEM,SERİN HEPSEN MİNE,KESKİN YILMAZ SANEM,AKTAN GÜL,TEKGÜL HASAN,ERERMİŞ HATİCE SERPİL,GÖKBEN SARENUR
 • Sulthiame add-on treatment in children with epileptic encephalopathy with status epilepticus: an efficacy analysis in etiologic subgroups Neurological Sciences (2020) KANMAZ SEDA, ŞİMŞEK ERDEM, SERİN HEPSEN MİNE, KESKİN YILMAZ SANEM, AKTAN GÜL, TEKGÜL HAŞAN, GÖKBEN SARENUR
 • The Effect of Antiepileptic Drug Therapy on Bone Metabolism and its Relationship with Vitamin D Receptor Gene Türkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, 28(3), 121-127., Doi: 10.5336/pediatr.2019-70621 (2019) ÇAY ÖZCANLI ÖZLEM,SERİN HEPSEN MİNE,KOÇ ZEHRA PINAR,EROL DENİZ,YILMAZ ERDAL
 • Neurological Symptoms of Vitamin B12 Deficiency: Analysis of Pediatric Patients Açta Clinica Croatica, 58(2), 295-301., Doi: 10.20471/acc.2019.58.02.13 SERİN HEPSEN MİNE,Arslan Acar Elif
 • Intracranial Hypertension in Children: Etiological, Clinical Features, Treatment and Prognosis Türkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, 27(3), 89-95., Doi: 10.5336/pediatr.2018-61528 (2018) SERİN HEPSEN MİNE,ŞİMŞEK ERDEM,KANMAZ SEDA,DEMİRKILINÇ BİLER ELİF,ÜRETMEN ÖNDER,KESKİN YILMAZ SANEM,AKTAN GÜL,TEKGÜL HAŞAN,GÖKBEN SARENUR

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?