Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2015 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 2011 Tıpta Uzmanlık Kurulu Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
 • 1993 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1985 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2002 - 2010 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Klinik Şef Muavini
 • 2006 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2000 - 2002 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Şef Muavini
 • 1997 - 1999 Özel Haznedar Hastanesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
 • 1996 - 1997 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Başhekim Yardımcısı
 • 1993 - 1997 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Başasistan Doktor
 • 1989 - 1993 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Asistan Doktor
 • 1987 - 1989 108. Topçu Alayı / Tabip Asteğmen
 • 1985 - 1987 Anıtkaya Sağlık Ocağı Tabipliği / Pratisyen Doktor
ÜYELİKLER
 • Türk Jinekoloji Derneği
 • Jinekolojik Onkoloji Derneği
 • The European Society of Gynecological Oncology
 • American Association of Gynecologic Laparoscopists
 • The American Society for Colposcopy and Cervical Pathology
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Should Cesarean Scar Defect Be Treated Laparoscopically? A Case Report and Review of the Literature J Minim Invasive Gynecol. 2015 Jun 26. pli: S1553-4650(15)00501-4. doi: 10.1016/j.jmig.2015.06.013. Apl M, Boza A, Gorgen H, Api O
 • Diagnostic accuracy of two endocervical sampling method: randomized controlled trial. Arch Gynecol Obstet. 2013 Jan;287(l):117-22, doi: 10.1007/s00404-012-2542-9. Goksedef BP, Api M, Kaya O, Gorgen H, Tarlaci A, Cetin A.
 • Borderline Over Tümörlü 25 Olgunun Retrospektlf Analizi Türk Jin Obs Derneği Dergisi, 2011; 8(2): 107-112 Baran ŞY, Göksedef BP, Görgen H, Çetin A
 • Preoperative serum CA 125 level as a predictor for metastasis and survival in endometrioid endometrial cancer .J Obstet Gynaecol Can. 2011 Aug;33(8):844-50. Goksedef BP, Gorgen H, Baran SY, Api M, Cetin A.
 • Epitelyal Over Kanserinde Prognoza Etki Eden Faktörler Türk Jin Obs Derneği Dergisi, 2010; 7(4): 299-304 Gültekln EE, Göksedef BP, Görgen H, Çetin A
 • The correlation of the antral follicle count and Serum anti-mullerian hormone J Turk Ger Gynecol Assoc. 2010 Dec 1; 11(4):212-5 Göksedef BP, Idiş N, Görgen H, Asma YR, Api M, Cetin A.
 • The Significance of Serum Ca 19-9 in the Evaluation of Adnexiai Cysts; Whether it Is elevated in Dermoid Cysts Türkiye Klinikleri J Gynecol Obstet 2009; 19(6): 322-8 Görgen H, Api M, Badoğlu B, Çetin A
 • Use of the Levonorgestrel-IUS in the treatment of menorrhagla; Assessment of quality of life In Turkish users Arch Gynecol Obstet 279(6):835-40 (2009) Görgen H, Api M, Akça A, Çetin A
 • Primary adnexiai hydatid cyst mimicking ovarian tumor J Turkish-German Gynecol Assoc 2009; 10:232-4 Görgen H, Api M, Çetin A
 • Postmenopozal uterus kanamalarında transvaginal ultrasonogram, sonohisterografi ve hlsteroskopi kullanımının tanısal değeri İst Tıp Fak Derg 70:57-63; 2007 Öztürk S, Çetin A, Görgen H, Dane C

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI