Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • 2007 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 - 2015 Muradiye Devlet Hastanesi / Genel Cerrahi
 • 2008 - 2009 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Acil Tıp Bölümü
 • 2007 - 2008 Doğubeyazıt 1 Nolu Sağlık Ocağı
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Adoption of robotic technology in Turkey: A nationwide analysis on caseload and platform used. Int J Med Robot. 2018 Oct 17:e1962. doi: 10.1002/rcs.1962 Esen E, Aytac E, Ozben V, Bas M, Bilgin IA, Aghayeva A, Baca B, Hamzaoglu I, Karahasanoglu T.
 • Simultaneous laparoscopic totally extraperitoneal and transabdominal preperitoneal repair for bilateral inguinal hernia in a patient with a history of robotic prostatectomy - a video vignette Colorectal Dis. 2018 Sep 14. doi: 10.1111/codi.14421 Yozgatli TK, Bilgin IA, Bengur FB, Bas M, Ozben V, Aytac E, Baca B, Hamzaoglu I, Karahasanoglu T.
 • Laparoscopic management of bowel obstruction due to multiple congenital adhesion bands in pregnancy - a video vignette Colorectal Dis. 2018 Sep 8. doi: 10.1111/codi.14407 Bengur FB, Bas M, Aktas A, Yozgatli TK, Bilgin IA, Ozben V, Aytac E, Baca B, Hamzaoglu I, Karahasanoglu T.
 • Top down no-touch" technique in robotic complete mesocolic excision for extended right hemicolectomy with intracorporeal anastomosis Tech Coloproctol. 2018 Aug;22(8):607-611 Hamzaoglu I, Ozben V, Sapci I, Aytac E, Aghayeva A, Bilgin IA, Bayraktar IE, Baca B, Karahasanoglu T.
 • Predictive parameters of early postoperative complications in Crohn''s disease: Single team experience Turk J Gastroenterol. 2018 Jul;29(4):406-410 Atasoy D, Aghayeva A, Bilgin IA, Erzin Y, Bayraktar İE, Baca B, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ.
 • Jejunoileal Diverticulosis has Heterogeneous Pathophysiology and Requires Special Consideration During Treatment Turk J Colorectal Dis 2018;28:140-144 Begür FB, Yozgatlı TK, Bilgin IA, Bayraktar İE, Aytac E.
 • Does Robot Overcome Obesity-related Limitations of Minimally Invasive Rectal Surgery for Cancer? Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2018 Feb;28(1):e8-e11 Bayraktar O1, Aytaç E, Özben V, Atasoy D, Bilgin IA, Erenler Bayraktar İ, Baca B, Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T.
 • Role of Robotic Approach for Management of Complicated Jejunoileal Diverticulosis Colorectal Dis. 2017 Nov 25. doi: 10.1111/codi.13975. [Epub ahead of print] Bilgin IA, Aytac E, Bengur FB, Yozgatlı TK, Erenler Bayraktar I, Baca B, Hamzaoğlu I, Karahasanoğlu T.
 • Totally Robotic Total Mesorectal Excision with High Vascular Tie for Rectal Cancer Colorectal Dis. 2017 Dec;19(12):1121-1122 Erenler E, Aytac E, Esen E, Bilgin IA, Baca B, Hamzaoglu H, Karahasanoglu T.
 • Robotic Mesocolic Excision with "Top to Down No-Touch" Technique for Right Colon Cancer Colorectal Dis. 2017 Sep;19(9):866-867 Bilgin IA, Aytac E, Erenler I, Atasoy D, Ozben V, Akpinarli B, Baca B, Hamzaoglu I, Karahasanoglu T.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55