YENİ NORMAL SÜREÇTEKİ UYGULAMALARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2012 Doçent Doktor
 • 2009 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Hastane Yöneticiliği / İşletme Yüksek Lisans Bitirme projesi:Aydınlatılmış Rızanın hukuki sınırları
 • 2008 İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Merkezi Moleküler Tıp ABD Doktora; Phd, Moleküler Tıp Bilim Doktoru
 • 2002 İstanbul Polis Hastanesi (Üsküdar Devlet Hastanesi) / Üroloji Uzmanlığı
 • 2000 University of North Carolina Depart, of Urology / Visiting fellow USA
 • 1996 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji
 • 1989 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2017 Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı / Eğitim Görevlisi
 • 2002 - 2012 Üsküdar Devlet Hastanesi / Üroloji Uzmanlığı ve Başhekim Yardımcılığı
 • 1997 - 2013 Üsküdar Devlet Hastanesi
 • 1997 - 1999 Gölcük Deniz Kuvvetleri Hastanesi Üroloji Uzmanı / Askerlik görevi
 • 1989 - 1991 Gökçeyazı Sağlık Ocağı Tabipliği / Mecburi hizmet
ÜYELİKLER
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • Üroonkoloji Derneği
 • Türk Üroloji Derneği
 • European Association of Urology (EAU)
 • Cinsel Sağlık ve Eğitim Derneği Kurucu Üyeliği
 • Hekimler Hukuki Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu Üyeliği
 • Kök Hücre ve Gen Dedavisi Derneği Kurucu Üyeliği
 • Türk Moleküler Tıp Derneği Başkanlığı
 • American Urological Association (AUA)
 • Moleküler Tıp Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Üretral Yabancı Cisim: İlginç Bir Olgunun Literatür Eşliğinde Değerlendirilmesi TR 2016;27(2): 158-160. Cahit Şahin, Mehmet Kutlu Demirkol, Fehmi Narter, Bilal Eryildirim, Kemal Sarıca. J Kartal
 • Mesane kanseri tedavisinde re-transüretral rezeksiyonun önemi. Üroonkoloji Bülteni 2016, 15, 94-97. Fehmi Narter, Fatih Tarhan, Erkin Sağlam, Gökhan Faydacı, Kutluhan Erdem, Övünç Kavukoğlu, Emre Çamur
 • Mesane Kanserinde genetik faktörler. Türk Kanser Vakfı, Mesane Kanseri özel sayısı, 2016, 4/4; 13-19. Fehmi Narter.
 • Parsiyel nefrektomi yapılan renal kanser olgularında yalancı kapsül varlığı ve kalınlığı. Üroonkoloji Bülteni 2016, 15; 136-139 Fehmi Narter, Fatih Tarhan, Emre Çamur, Şükran Sarıkaya, Kayhan Başak. Murat Tuncer, İstem Köse, Aydın Özgül
 • Invasion mechanisms of the bladder cancer: A molecular review. Journal of Urological Surgery, 2016; 3: 66-73 Fehmi Narter, Kubilay Sabuncu
 • Böbrek Kanserlerinin Oluşumundaki Moleküler Faktörler: Hedefe Yönelik Tedavinin Temeli Nedir? Türk Kanser Vakfı, Böbrek Kanseri özel sayısı, Haziran 2015, vol 3/2, 11-23. Fehmi Narter, Ayşe Özer.
 • Urinary Stones in Neonates; Dilemma between urolithiasis and nephrocalcinosis Journal of Urological Surgery, 2015; 1: 1-6 Fatma Narter, K.F. Narter, K.Sarıca.
 • How I do it: Radical Perineal Prostatectomy. Journal of Urological Surgery, 2015; 2: 111-115 Cemal Göktaş, A. Cihangir Çetine], K. Fehmi Narter.
 • Mesane kanseri için tarama: Uygunluğu ve kısıtlılıkları. ''Screening for Bladder Cancer: Reliability and limitations K.F.Narter, C. Şahin Üroonkoloji Bülteni Üroonkoloji Bülteni 2015; 14: 38-45
 • Mesane kanserinde moleküler ve genetik mekanizmalar. Türkiye Klinikleri J Urology-Special Topics 2014;7(2):5-16 F.Narter, C.Çetinel,
YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55