Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1997 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
 • 1988 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Profesör
 • 1987 Chicago Üniversitesi Pediatrik Kemik İliği Transplantasyonu Ünitesi
 • 1982 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Doçent
 • 1981 Chicago Üniversitesi Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji / Uzman
 • 1977 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1967 - 1973 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 1997 - 2013 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,Hematoloji /Onkoloji Bilim Dalı / Öğretim Üyesi
 • 2007 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1994 - 1997 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı / Başkan
 • 1985 - 1993 İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı / Başkan
 • 1987 - 1988 Chicago Üniversitesi Pediatrik Kemik İliği Transplantasyonu Ünitesi / Fellow
 • 1982 - 1986 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı / Başkan
 • 1979 - 1981 Chicago Üniversitesi Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı / Fellow
 • 1973 - 1979 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Uzman
ÜYELİKLER
 • International Society of Pediatric Oncology (SIOP)
 • Children''s Oncology Group (COG)
 • Türk Pediatri Kurumu
 • American Society of Pediatric Hemotolog, Oncology (ASPHO)
 • Türk Tabipler Kurumu
 • Milli Pediatri Kurumu
 • Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği (TPOG)
 • Türk Pediatrik Hemotoloji Derneği (TPHD)
 • Türk Hemotolji Derneği (THD)
 • European Hacmetology Association (EHA)
 • International Society of Hemotology (ISH)
 • American Society of Clinical Oncology (ASCO)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Efficacy, Tolerability and Acceptability of Iron Hydroxide Polymaltose Complex Versus Ferrous Sulfate: A Randomized Trial in Pediatric Patients With Iron Deficiency Anaemia. Int J Pediatrics 2011;520-524 Yasa B, Agaoglu L, Unuvar E.
 • Respiratory syncytialvirus infection out break among pediatric patients withoncologic diseases and /or bmt Pediatr Pulmonol 2010; 45(3): 307-11 Anak S, Atay D, Unuvar A, Garipardic M, Agaoglu L, Ozturk G, Karakas Z, Devecioglu O.
 • How tomanage an unresectable or recurrentsial oblastoma. Pediatr Blood Cancer. 2010; 55(2): 374-6. Saribeyoglu ET, Devecioglu O, Karakas Z, Anak S, Unuvar A,Agaoglu L, Celik A, Gulluoglu M, Bilgic B.
 • Prognostic significance of NOTCH1 and FBXW7 mutations in pediatric T-ALL. Devecioglu O, Yildiz I, Ozbek U. / Dis Markers. 2010 Jan 1;28(6):353-60. Erbilgin Y, Sayitoglu M, Hatirnaz O, Dogru O, Akcay A, Tuysuz G, Celkan T, Aydogan G, Salcioglu Z, Timur C, Yuksel-Soycan L, Ure U, Anak S, Agaoglu L,
 • Efficacy and Safety of Deferasirox (Exjade®) in Patients with ß-Thalassemia Major Treated for up to 5 Years. Clark J, Kattamis A. / ASH 51th Annual Meeting and Exposition, Blood 2009. Cappellini MD, Perrotta S, Agaoglu L, Aydinok Y, Capra M, Canatan D, Drelichman G, Kilinc Y, Magnano C, Porter JB, Piga A, Griffel L, Lagrone D,
 • Prospective evaluation of patient-reporte dout comes during treatment with defera sirox or defero xamine for iron overload in patients with beta-thalassemia. Cario H, Zoumbos N, Vichinsky E, Opitz H, Ressayre-Djaffer C, Abetz L, Rofail D, Baladi JF. /ClinTher. 2007 May;29(5):909-17. Cappellini MD, Bejaoui M, Agaoglu L, Porter J, Coates T, Jeng M, LaiME,Mangiagli A, Strauss G, Girot R, Watman N,Ferster A, Loggetto S, Abish S,
 • Effects of iron deficiency anemia on cognitive function in children. Arzneimittel-Forschung-Drug-Research 2007;57(6A):426-30. Agaoglu L, Torun O, Unuvar E, Sefil Y, Demir D.
 • A phase 3 study of deferasirox (ICL670), a once-daily oral iron chelator, in patients with beta-thalassemia. DrelichmanG,Magnano C, Verissimo M, Athanassiou-Metaxa M, Giardina P, Kourakli / Blood. 2006 May 1;107(9):3455-62./Blood. 2006 May 1;107(9):3455-62. Cappellini MD, Cohen A, Piga A, Bejaoui M, Perrotta S, Agaoglu L, Aydinok Y,Kattamis A, Kilinc Y, Porter J, Capra M, Galanello R, Fattoum S,
 • The effect of iron deficiency anemia on the function of theimmune system. Hematol J 5(7): 579-583, 2005 Ekiz C, Agaoglu L, Karakas Z, Gurel N, Yalcın I.
 • NAD(P)H: Quinone oxido reductase 1 null genotype is not associated with pediatric de novoa cute leukemia. Pediatr Blood Cancer2004; 43: 568-70. Sirma S, Agaoglu L, Yildiz Y, Cayli D, Horgusluoglu E, Anak S, Yuksel L, Unuvar A, Celkan T, Apak H, Karakas Z, Devecioglu O, Ozbek U.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI