Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2023 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Doçentlik
 • 2021 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kalp ve Damar Cerrahisi / Başhekim Yardımcısı
 • 2019 Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 2013 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2024 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 Başhekim Yardımcısı, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2021 Akademik Kurul Başkanlığı, Klinik Araştırmalar Komisyonu Başkanlığı, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2021 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Uzman Hekimi
 • 2019 - 2021 Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Uzman Hekimi
 • 2019 University of Debrecen Medical and Health Sciences Çenter Pediatri Kliniğinde Staj, Debrecen, Macaristan
 • 2019 Editöryel Asistan, Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
 • 2018 Rhön-Klinikum Bad Neustadt Kalp Cerrahisi Kliniğinde Dr. Patrick Perier yanında gözlemcilik, Bad Neustadt/Saale, Almanya
 • 2015 Albert Einstein University Montefiore Heart Çenter Kalp Yetmezliği Kliniğinde Gözlemcilik, New York, ABD
 • 2013 - 2014 Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi / Pratisyen Hekim
 • 2010 CHU Estaing Dahiliye Kliniğinde Staj, Clermont-Ferrand, Fransa
ÜYELİKLER
 • Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
 • Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği
 • European Association for Cardio-Thoracic Surgery
BİLİMSEL YAYINLAR
 • 24th hour vasoactive inotrope score is associated with poor outcome in adult cardiac surgery. Rev Assoc Med Bras. 2023 May Evren Müge Taşdemir Mete, Murat Bastopcu , Murat Acarel
 • The Association of Lower Perioperative Mean Arterial Pressure and Primary Failure in Distal Radiocephalic Arteriovenous Fistula Operations. 2023 Abdulkerim Özhan, Mehmet Şenel Bademci, Cemal Kocaaslan, Fatih Avni Bayraktar, Ahmet Öztekin, Defne Cansu Karamanlı, Ömer Arda Uslu, Murat Baştopçu
 • May myocardial work predict the risk of cardiomyopathy in patients with prematüre ventricular complex? Açta Cardiol. 2023 Aug Nursen Keleş, Erkan Kahraman, Kemal Emrecan Parsova, Murat Bastopcu, Mesut Karatas, Nizamettin Selçuk Yelgec
 • Robot-Assisted Minimally Invasive Multivessel Coronary Bypass Guided by Computerized Tomography. 2023 Jun Gökhan Arslanhan, Zeynep Sıla Özcan, Şahin Şenay, Murat Baştopçu, Muharrem Koçyiğit, Aleks Değirmencioğlu, Deniz Alis, Cem Alhan.
 • Echocardiographic assessment of pulmonarv capillarv wedge pressure in patients with freauent prematüre ventricularcomplexes. Echocardiography. 2023 Jun Erkan Kahraman, Nursen Keleş, Kemal Emrecan Parsova, Murat Bastopcu, Mesut Karatas.
 • Assessment of atrial conduction times in patients with freguent prematüre ventricular complex. J Arrhythm. 2023 Jan Erkan Kahraman, Nursen Keleş, Kemal Emrecan Parsova, Murat Bastopcu, Mesut Karatas.
 • The Utilityof RiskScores in Postcardiotomy Extracorporeal Membrane Oxygenation. Perfusion. 2023 Jan Sevinç B Erdoğan, Murat Bastopcu, Mehmet Kağan Usça, Arif Yasin Çakmak, Murat Sargın, Serap Aka.
 • Culprits for Retrosternal Deformation After Coronary Artery Bypass Surgerv. Brazilian Journal of Cardiothoracic Surgery. 2022 May Abdulkerim Özhan, Murat Bastopcu.
 • Could prematüre ventricular contractions lead to atrial remodeling? Echocardiography. 2022 Dec Nursen Keleş, Erkan Kahraman, Kemal Emrecan Parsova, Murat Bastopcu, Mesut Karatas, Nizamettin Selçuk Yelgec
 • Do thromboembolic events increase in the emergency department during COVID-19 era? Cardiovasc Surg Int. 2020 Jul 28 Bastopcu M, Çelik A, Özhan A.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI