Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1998 - 1999 Arhus University, Kommunehospitalet- Orthopaedic Research Lab, Arhus, Denmark
 • 1998 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 1992 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2011 - 2022 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • 2018 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2018 Murat Bozkurt Eklem Cerrahisi Kliniği / Halen
 • 2010 - 2018 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
 • 2013 Endoklinik, Hamburg, Germany
 • 2011 Hospital for Special Surgery, New York, USA
 • 2008 - 2010 Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
 • 2005 - 2008 Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
 • 2004 - 2005 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
 • 2000 - 2004 Ankara Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
 • 1999 - 2000 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
ÜYELİKLER
 • Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği
 • European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy Arthroschool
 • International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and orthopedic Sports Medicine
 • European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (Turkish Delegate)
 • International Cartilage Repair Society
 • Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traunmatologie (SICOT)
 • Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD)
 • Kalça ve Diz Artroplasti Derneği
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
 • American Academy of Orthopaedic Surgeons
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The Co-Use of Stromal Vascular Fraction and Bone Marrow Concentrate for Tendon Healing. Curr Stem Cell Res Ther. 2023. Aydın E, Aşık M, Aydın H, Çay N, Gümüşkaya B, Çağlayan A, Torabi A, Yüksel S, Veizi E, Bozkurt M
 • The adductor magnus tendon is a viable option for medial patellofemoral ligament reconstruction, but with a busy surrounding neurovascular topography. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2023 Güngör Y, Veizi E, Yılmaz M, Açar Hİ, Bozkurt M
 • Low local curvature index and history of previous surgery are risk factors for revision in focal metallic inlay implants. Knee. 2023 Jun 1;43:42-50. Veizi E, Güven Ş, Naldöven ÖF, Çepni Ş, Çay N, Işık Ç, Bozkurt M
 • Posteromedial Compartment Arthroscopy of the Knee and Resection of Osteophytes: An Anatomic Perspective on Posteromedial Knee Impingement. Arthrosc Tech. 2022 Oct 20;11(11):e1911-e1916. Bozkurt M, Gungor Y, Apaydin N, Feigl G, Acar HI.
 • Lateral Meniscus Allograft Transplantation in Combination with BMAC (Bone Marrow Aspirate Concentrate) Injection: Biologic Augmentation of the Allograft. Arthrosc Tech. 2022 Apr 22;11(5):e767-e773. Bozkurt M.
 • A New Concept of Mosaicplasty: Autologous Osteoperiosteal Cylinder Graft Covered With Cellularized Scaffold. Arthrosc Tech. 2022 Mar 28;11(4):e655-e660. Bozkurt M, Uysal O, Kilic E, Emre F, Kaya O.
 • Segmental Medial Meniscus Transplantation in Combination With BMAC (Bone Marrow Aspirate Concentrate) Injection to Improve Healing and Prevent Extrusion. Arthrosc Tech. 2022 Oct 20;11(11):e1997-e2001. Bozkurt M.
 • Development of a Sequential Antibiotic Releasing System for Two-Stage Total Joint Replacement Surgery. Biomed Nanotechnol. 2019 Nov 1;15(11):2193-2201. Aşık MD, Kaplan M, Yalınay M, Güven EÖ, Bozkurt M.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI