Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2010 Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2005 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2019 - 2022 Liv Hospital Ulus İstinye Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
 • 2017 - 2019 Prof. Dr. İlhan Varan Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2012 - 2017 Zonguldak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi
 • 2011 - 2012 Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi
ÜYELİKLER
 • TJOD
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Clinical Experience in Peripartum and Postpartum Blood Transfusion Patients Zeynep Kamil Med J. 2020; 51(1): 31-34 Elçin işlek Seçen, Mehmet Akif Sargın, Esra Çamurşen, Idris Yetimoğlu, Özge Kaymaz Yılmaz, Niyazi Tuğ
 • Adneksiyal Kitlelerin Malignite Tanısında Över Kanseri Semptom İndeksi, Ca 125 ve Transvajinal Ultrasonografinin Değerliliği The Worthiness of Ovary Symptom Index, Cal25 and Transvaginal Ultrasonography In Screening Malignancies of Adnexial Masses Zeynep Kamil Tıp Bülteni; 2018;49( 1 ):54-58 Özge Kaymaz YILMAZ , Ali Doğukan ANGIN , Zehra Meltem PİRİMOĞLU
 • Assessment of atrial conduction time in patients with polycystic ovary syndrome J Interv Card Electrophvsiol. 2014 Nov;41(2):137-43. doi: 10.1007/sl0840-014-9925-8. Epub 2014 Jul 9. Zehir R1, Karabay CY, Kocabay G, Kalayci A, Kaymaz O. Aykan AC, Karabay E, Kirma C.
 • Dequalinium Chloride is it an Effective Altemative for Local Treatment of Vaginal Infections? Gynecol Obstet Reprod Med 2012;18:16-20 Esra ESİM BÜYÜKBAYRAK, Özge KAYMAZ, A. Yasemin KARAGEYIM KARŞIDAĞ, Bülent KARS, Meltem PİRİMOĞLU, Serap GENCER, Orhan ÜNAL, Cem TURAN
 • Serum concentrations of CA 125, CA 15-3, CA 19-9 and CEA in normal pregnancy: a longitudinal study 2) Arch Gvnecol Obstet. 2012 Mar;285(3):579-84. doi: 10.1007/s00404-011-2025-4. Epub 2011 Jul 27. Ercan S1, Kaymaz Ö, Yücel N. Orcun A.
 • Caesarean delivery or vaginal birth: Preference of Turkish.pregnant women and influencing factors Journal of Obstetrics and Gynaecology, February 2010;30(2): 155 -158 Esra ESİM BÜYÜKBAYRAK, Özge KAYMAZ, A. Yasemin KARAGEYIM KARŞIDAG, Bülent KARS Erdoğan BEKTAS, Orhan ÜNAL,Cem TURAN
 • Diagnosis of vulvovaginitis: comparison of clinical and microbiological diagnosis 2) Arch Gvnecol Obstet. 2010 Nov;282(5):515-9. doi: 10.1007/s00404-010-1498-x. Epub 2010 May 12 Esim Buyukbayrak E, Kars B. Karsidag AY, Karadeniz BL Kaymaz O. Gencer S, Pirimoglu ZM. Ünal O, Turan MC.
 • Uterine Rupture in A Pregnancy Complicated By A Giant Placental Chorioangioma: Case Report Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2009; 19(6) Oluş APİ, MD, Aybala AKIL, MD, Mine GÜRAY UZUN, MD, Esra CAN, MD, Özge KAYMAZ, MD, Melin GEÇER, MD, Cem TURAN, MD, Orhan ÜNAL, MD

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?