Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji
 • 2008 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
 • 1995 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzman Yardımcı Doçent Doktor
 • 2013 - 2014 İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı
 • 2011 - 2013 S.B Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı
 • 2008 - 2011 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi / Yan Dal Araştıma Görevlisi
 • 2003 - 2008 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Araştırma Görevlisi
 • 1996 - 2003 Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi / Hemodiyealiz Sorumlu Hekimi
ÜYELİKLER
 • American Society Of Medical Oncolog (ASCO)
 • Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası
 • European Society Of Medical Oncology (ESMO)
 • Europan School Of Oncology (ESO)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • W(ıtch One is More Effective, Filgrastim or Lenograstim, During Febrile Neutropenia Attack in Hospitalized Patients with Solid Tumors? Asian Pac J Cancer Prev. Özlem Uysal Sönmez, Ertuğrul Güçlü, Ümmügül Üyetürk, Onur Esbah, İbrahim Türker, Öznur Bal, Burçin Budakoğlu, Ülkü Yalçıntaş Arslan, Oğuz Karabay, Ber
 • Progesterone receptor status in determining the prognosis of estrogen receptor positive/ HER2 negative breast carcinoma patients J BUON Öznur Bal, Ülkü Yalçıntaş Arslan, Ayşe Durııah. Ümmügül Üyetürk, Ayşe Demirci, Didem Tastekin, Ahmet Ekinci, Onur Esbah, İbrahim Türker, Özlem Uysal S
 • Treatment Decisions Plans Matter in Elderly Patients with Gastrointestinal Cancer Suboptimal or Optimal? J BUON. Ümmügül Üyetürk, İbrahim Türker, Öznur Bal, Ayşe Demirci, Özlem Uysal Sönmez,
 • Assessment of tumor characteristics and factors affecting survival in patients with primary metastatic breast carcinoma: a Multicenter Study of the An Medical Oncology Ümmügül Üyelürk, Berna Öksüzoğlu, Tülay Akman, İbrahim Türker, Nur Şener, Didem Taştekin, Öznur Bal, Veli Berk, Ülkü Yalçıntaş Arslan, Zuhat Urakçı, C
 • Bevacizumab plus irinotecan in recurrent or progressive malign glioma: a multicentcr study of the Anatolian Society of Medical Oncology J Cancer Res Clin Oncol Umut Demirci, Gülnihal Tufan, Bilge Aktaş, Ozan Balakan, Ahmet Alacacıoğlu, Faysal Dane, Hüseyin Engin, Mehmet Ali Kaplan, Yusuf Günaydın, Nuriye Yıld
 • Multiceııter evaluation of patients with cutaneous malignant melanoma in Turkey MELAS study. Asian Pac J Cancer Prev. Özlem Uysal Sönmez, Özgür Tannverdİ, Onur Eşbah, Ümmügül Üyetürk, Kaan Helvacı, Öznur Bal. Ülkü Yalçıntaş Arslan, Burçin Budakoğlu, Berna Özksüzoğlu
 • Primary anorectal malignant melanoma: rare but highly lethal malignancy. Turkish Journal of Medical Sciences özlem Sönmez, Ümmügül Üyetürk, Kaan Helvacı, İbrahim Türker, Fahriye Tuğba Köş, Lütfi Doğan. Burçin Budakoğlu, Ülkü Yalçıntaş Arslan, Ömür Berna Çakma
 • Anatolian Society of Medical Oncology (ASMO). Prognostic factors and treatment outcomes in 93 patients with uterine sarcoma from 4 centers in Turkey Asian Pac J Cancer Prev. Ayşe Durnalı, Saadet Tokluoğlu , Nuriye Özdemir, Mevlüde İnanç , Necati Alkış Nurullah Zengin. Özlem Uysal Sönmez .Mehmet Küçüköner
 • XELOX vs. FOLFOX4 as second line chemotherapy in advanced pancreatic cancer. Hcpatogastroenterology Veli Berk, Nuriye Ozdemir, Metin Özkan, Sercan Aksoy, Nedim Turan, A1İ İnal, Ozan Balakan, NurgÜl Yaşar, Olcun Ümit Ünal, Mustafa Benekli, Ayşe Durnal
 • Hyperkalemia in a Patient with Advanced Hepatocellular Carcinoma probably due to Sorafenib Türkiye Klinikleri J Med Sci Ümmügül Üyetürk, Burçin Budakoğlu, Kaan Helvacı, Özlem Uysal Sönmez, İbrahim

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI