Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 2006 Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
ÜYELİKLER
 • Türk Ortopedi ve Travma Birliği Derneği
 • Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi
 • Türk Ortopedi ve Travma Eğitim Konseyi
 • Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği
 • Eskişehir Tabip Odası
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Can C-reactive protein-based biomarkers be used as predictive of 30-day mortality in elderly hip fractures? A retrospective study Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 28 (6), 849-856 (2022) Orhan Balta, Harun Altınayak, Mehtap Gürler Balta, Sezer Astan, Cihan Uçar, Recep Kurnaz, Eyüp Çağatay Zengin, Mehmet Burtaç Eren
 • Reliability of Fossae Lumbales Laterales and Pelvic Incidence for Estimating Transsacral Corridors Assessed Using Reconstruction Computed Tomography Clinics in Orthopedic Surgery 14 (3), 417-425 (2022) Orhan Balta, Mehmet Akif Yılmaz, Kürşad Aytekin, Recep Kurnaz, Harun Altinayak, Mehmet Burtaç Eren, Eyüp Çağatay Zengin
 • Mid-term clinical and radiological outcomes of arthroscopic repair of isolated and combined subscapularis tears: A single-center experience Acta Orthop Traumatol Turcica 55 (6), 473-479 (2021) KURNAZ RECEP, ERGÜN SELİM, AŞÇI MURAT, AKGÜN UMUT, GÜNES TANER
 • Effect of platelet-rich plasma and platelet-rich fibrin matrix on healing of vertical meniscal tears in a rabbit model Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 54(2), 186-195., (Kontrol No: 6174367) (2020) KURNAZ RECEP,BALTA ORHAN
 • Knotless anchors offer better prevention of meniscal excursion than knotted anchors: An experimental study of the bovine knee Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 54(1), 97- 103., (Kontrol No: 6091730) (2020) EREN MEHMET BURTAÇ,ASÇI MURAT,TÖNÜK ERGIN,BALTA ORHAN,KURNAZ RECEP
 • Turnikesiz Unilateral Total Diz Artoplastisi Sonrası Kanama Kontrolünde Topikal Uygulanan Traneksamik Asitin Etkinligi Journal of Contemporary Medicine, 10(1), 86-90., (Kontrol No: 6285023) (2020) KURNAZ RECEP
 • Minimally Invasive Surgical Approach Using an Equal-Sized Plate as an External Guide to Lateral Malleolar Fractures Journal of the American Podiatric Medical Association, 109(5), 367-373., Doi: 10.7547/17-073, (Kontrol No: 5464457) (2019) AYTEKIN KÜRSAD,BALTA ORHAN,Sahiner Göksel G,KURNAZ RECEP,DANISMAN MURAT,ESENYEL CEM ZEKI
 • Horizontal butterfly technique in repair of radial meniscus tears: A biomechanical study. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 52(5), 392-396., Doi:10.1016/j.aott.2018.07.002, (Kontrol No: 5464442) (2018) ASÇI MURAT,BALTA ORHAN,KURNAZ RECEP,EREN MEHMET BURTAÇ,KUYUCU YUNUS EMRE,GÜNES TANER
 • Rotator manset yırtıgı tedavisinde artroskopik tek ve çift sıra (transosseöz esdegeri) tamir tekniklerinin karsılastırılması Gaziosmanpasa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(2), 57-70., (Kontrol No: 6104937) (2018) KURNAZ RECEP
 • Travmatik Sternoklaviküler Eklem Çıkıgı Cerrahisi Sonrası Implant Migrasyonu. Gaziosmanpasa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(1), 40-45., (Kontrol No: 6115953) (2018) KURNAZ RECEP,BALTA ORHAN,ASÇI MURAT,AYTEKIN KÜRSAD,GÜNES TANER

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?