Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 2007 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1999 Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 1992 Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 2013 - 2014 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 2008 - 2014 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi / Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığı
 • 2007 - 2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 2012 Shoulder and Elbow Surgery, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA / Visiting Fellow
 • 2009 - 2012 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2009 Shoulder and Knee Surgery, Marienkrankenhaus, Dusseldorf, Almanya / Visiting Fellow
 • 2009 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2009 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2004 - 2007 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı / Deney Hayvanları Etik Kurulu Başkanlığı
 • 2002 - 2007 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yrd. Doç.
 • 2002 - 2006 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi / Bilgi-İşlem Komisyon Başkanlığı
 • 2003 - 2004 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Omuz ve Dirsek Cerrahisi / Yrd. Doç.
 • 2002 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi / Başhekim Yardımcılığı
 • 2001 - 2002 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2000 - 2001 T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Devlet Hastanesi
 • 1999 - 2000 İstanbul Kasımpaşa Deniz Hastanesi
 • 1994 - 1999 T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1992 - 1994 T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 • Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
 • Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi 2013 - )
 • American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS)
 • International Cartilage Research Society (ICRS)
 • European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA)
 • European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow (SECEC-ESSSE) (Website Committe Üyesi 2014 -)
 • Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama, Geliştirme Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi 2013-2015)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • "Rotator cuff-quality of life scale: adaptation to Turkish" Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 23(2), 6003-607 (2015) Gunes T, Erkorkmaz U, Kurnaz R, Bilgic E, Asci M.
 • "Effect of radiofrequency microtenotomy on degeneration of tendons: An experimental study on rabbits" Foot Ankle Surg, 20(1), 61-66 (2014) Gunes T, Bilgic E, Erdem M, Bostan B, Koseoglu RD, Sahin SA, Sen C.
 • "Intraarticular Hyaluronic Acid Injection after Microfracture Technique for the Management of Full-Thickness Cartilage Defects Does Not Improve the Quality of Repair Tissue" Cartilage, 3(1):20-26, (2012) Gunes T, Bostan B, Erdem M, Koseoglu RD, Asci M, Sen C.
 • "The "butterfly" suture technique for meniscal repair" Arch Orthop Trauma Surg, 131(3):331-3, (2011) Gunes T, Bostan B, Erdem M, Asci M, Sen C, Kelestemur MH.
 • "Biomechanical evaluation of arthroscopic all-inside meniscus repairs" Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 17(11):1347-53, (2009) Gunes T, Bostan B, Erdem M, Asci M, Sen C, Kelestemur MH.
 • "Arthroscopic excision of the osteoid osteoma at the distal femur" Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 16(1):90-3, (2008) Gunes T, Erdem M, Bostan B, Sen C, Sahin SA.
 • "Quality of life in patients with varus gonarthrosis treated with high tibial osteotomy using the circular external fixator" Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 16(3):311-6, (2008) Gunes T, Erdem M, Bostan B, Yeniel K, Sen C.
 • "Tibial Slope and High Tibial Osteotomy Using the Circular External Fixator" Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 15(2), 192-198 (2007). Gunes T, Sen C, Erdem M.
 • "Irreducible Galeazzi Fracture-Dislocation due to Intraarticular Fracture of the Distal Ulna" J Hand Surg [Br], 32(2), 185-187 (2007). Gunes T, Erdem M, Sen C.
 • "Knee Arthrodesis Using Circular External Fixator in the Treatment of Infected Knee Prosthesis: case report" Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 13(4), 329-334 (2005). Gunes T, Sen C, Erdem M.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?