Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2004 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Prof. Dr.
 • 1999 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Doç. Dr.
 • 1992 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • 1986 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2016 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1991 St. Mary''s Hospital Landra-İngiltere
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Analysis of laparoscopic colorectal surgery in high-risk patients Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2009 Oct;19(5):397-400. Salihoglu Z, Baca B, Koksal S, Hakki Hamzaoglu I, Karahasanoglu T, Avci S, Ozben V.
 • Laparoscopic treatment of pyogenic liver abscess complicating Crohn''s disease: a case report. Turk J Gastroenterol. 2007 Mar;18(1):58-61. Baca B, Hamzaoğlu I, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu HO.
 • Icodextrin and Seprafilm do not interfere with colonic anastomosis in rats. Eur Surg Res. 2007;39(5):318-23. Baca B, Boler DE, Onur E, Akca O, Hamzaoglu I, Karahasanoglu T, Erdamar S, Atukeren P, Dirican A.
 • The contributions of virtual colonoscopy to laparoscopic colorectal surgery. Hepatogastroenterology. 2007 Oct-Nov;54(79):1976-82. Baca B, Selçuk D, Kilic IE, Erdamar S, Salihoğlu Z, Hamzaoğlu I, Karahasanoğlu T.
 • Importance of MutL homologue MLH1 and MutS homologue MSH2 expression in Turkish patients with sporadic colorectal cancer. World J Gastroenterol. 2007 Sep 7;13(33):4437-44. Erdamar S, Ucaryilmaz E, Demir G, Karahasanoglu T, Dogusoy G, Dirican A, Goksel S.
 • Late complication of diaphragmatic gunshot injury: appendix perforation due to colon incarceration Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2007 Jan;13(1):70-3. Baca B, Karahasanoğlu T, Saribeyoğlu K, Arica P, Kol E.
 • Mesh fixation devices and formation of intraperitoneal adhesions. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2006 Oct;16(5):439-44. Memisoglu K, Saribeyoglu K, Pekmezci S, Karahasanoglu T, Sen B, Bayrak I, Arbak S, Sirvanci S.
 • Oxidative stress and nitric oxide in rats with alcohol-induced acute pancreatitis World J Gastroenterol. 2005 Apr 21;11(15):2340-5. Andican G, Gelisgen R, Unal E, Tortum OB, Dervisoglu S, Karahasanoglu T, Burçak G.
 • Are clips useful in the surgical repair of colonic perforations? Acta Chir Belg. 2005 Aug;105(4):410-2. Altinli E, Saribeyoğlu K, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu I, Aydoğan F, Karabiçak I, Alemdaroğlu K.
 • Spiral tacks may contribute to intra-abdominal adhesion formation. Surg Today. 2004;34(10):860-4. Karahasanoglu T, Onur E, Baca B, Hamzaoglu I, Pekmezci S, Boler DE, Kilic N, Altug T.
 • Laparoscopic removal of a retained surgical instrument J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2004 Aug;14(4):241-3. Karahasanoglu T, Unal E, Memisoglu K, Sahinler I, Atkovar G.
 • Adult intussusception due to inverted Meckel''s diverticulum: laparoscopic approach Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2003 Feb;13(1):39-41. Karahasanoglu T, Memisoglu K, Korman U, Tunckale A, Curgunlu A, Karter Y.
 • Is intraluminal clip application an appropriate treatment for iatrogenic gastric perforation? Eur Surg Res. 2003 Jul-Aug;35(4):383-7. Karahasanoglu T, Altinli E, Hamzaoglu I, Aydogan F, Dobrucali A.
 • Benign cystic mesothelioma: a rare cause of ascites in a case with familial Mediterranean fever. Clin Exp Rheumatol. 2003 Jul-Aug;21(4 Suppl 30):S41-3. Curgunlu A, Karter Y, Tüfekci IB, Tunckale A, Karahasanoglu T.
 • Does becaplermin (platelet-derived growth factor-BB) reverse detrimental effects of ischemia on colonic anastomosis? Dis Colon Rectum. 2003 Apr;46(4):516-20. Saribeyoğlu K, Baca B, Hamzaoğlu I, Pekmezci S, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu H.
 • Pentoxifylline in the treatment of radiation-related pelvic insufficiency fractures of bone. Radiat Med. 2003 Sep-Oct;21(5):223-7. Beşe NS, Ozgüroğlu M, Kamberoğlu K, Karahasanoglu T, Ober A.
 • Laparoscopic giant parastomal hernia repair with prosthetic mesh Tech Coloproctol. 2002 Dec;6(3):187-90. Pekmezci S, Memisoglu K, Karahasanoglu T, Alemdaroglu K.
 • Laparoscopically treated liver hydatid cysts. Arch Surg. 2002 Oct;137(10):1170-3. Ertem M, Karahasanoglu T, Yavuz N, Erguney S.
 • Total laparoscopic cystogastrostomy for the treatment of pancreatic pseudocyst. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2002 Apr;12(2):119-22. Pekmezci S, Saribeyoglu K, Karahasanoglu T, Taşçi H.
 • Laparoscopic enucleation of giant liver hemangioma. Surg Endosc. 2001 Dec;15(12):1489. T Karahasanoglu 1, E Altinli, S Ergüney, M Ertem, F Numan.
 • Can laparoscopy be performed safely early after laparotomy? Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2000 Dec;10(6):379-81. Hamzaoğlu I, Saribeyoğlu K, Karahasanoğlu T, Apaydin B, Bayrak I, Sirin F, Sariyar M.
 • Protective covering of surgical wounds with honey impedes tumor implantation Arch Surg. 2000 Dec;135(12):1414-7. Hamzaoglu I, Saribeyoglu K, Durak H, Karahasanoglu T, Bayrak I, Altug T, Sirin F, Sariyar M.
 • Laparoscopic approach to hepatic hydatid disease. Dig Surg. 1998;15(4):333-6. Ertem M, Uras C, Karahasanoglu T, Erguney S, Alemdaroglu K.
 • Rupture of the hydatid disease of the liver into the biliary tracts. Dig Surg. 1998;15(1):25-9. Paksoy M, Karahasanoglu T, Carkman S, Giray S, Senturk H, Ozcelik F, Erguney S.
 • The effects of hyperbaric oxygen on normal and ischemic colon anastomoses. Am J Surg. 1998 Nov;176(5):458-61 Hamzaoğlu I, Karahasanoğlu T, Aydin S, Sahin DA, Carkman S, Sariyar M, Alemdaroğlu K.
 • Effect of growth hormone treatment on the healing of left colonic anastomoses in protein-malnourished rats. Br J Surg. 1998 Jul;85(7):931-3. Karahasanoglu T, Altinli E, Hamzaoglu I, Paksoy M, Yeşildere T, Alemdaroglu K.
 • Effect of fibrin glue on irradiated colonic anastomoses. Dis Colon Rectum. 1997 Oct;40(10):1240-3. Karahasanoglu T, Alcicek S, Altunkaya E, Sahinler I, Goksel S, Sirin F, Ozbal A.
 • Giant intra-abdominal esophageal duplication cyst. Endoscopy. 1997 Nov;29(9):S54-5. Karahasanoglu T, Ozbal A, Alcicek S, Goksel S, Altun M.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55