Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2023 Helios Endo-Klinik Hamburg, Protez Cerrahisi- İleri Cerrahi Teknikler
 • 2023 Münih Teknik Üniversitesi (Klinikum rechts der Isar)- Spor Cerrahisi İleri Cerrahi Teknikler
 • 2022 FIFA Medical Diploma
 • 2022 Midwest Orthopaedics at Rush University-Spor Cerrahisi
 • 2022 Hospital Quironsalud Barcelona (Instituto Cugat)- Spor Cerrahisi Fellowship
 • 2021 Robotik Diz ve Kalça Cerrahisi Sertifikası (MAKO 2021)
 • 2017 İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 2011 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık ve Performans İcra Kurulu Üyeliği
 • 2019 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2017 - 2019 Batman Bölge Devlet Hastanesi / Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
 • 2012 - 2017 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği
 • Türkiye Spor Yaralanmaları Derneği
 • European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy ( ESSKA)
 • Turkish Medical Association (TTB)
 • International Society of Orthopedic Surgery and Traumatology (SICOT)
 • Turkish Society of Shoulder and Elbow Surgery (ODCD)
 • Turkish Society of Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery (TUSYAD)
 • Turkish Society of Orthopaedic and Traumatology ( TOTBID)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Outcome of Corticosteroid Injections, Extracorporeal Shock Wave Therapy, and Radiofrequency Thermal Lesioning for Chronic Plantar Fasciitis Foot Ankle Int. 2021;42(1):69-75. Erden T, Toker B, Cengiz O, Ince B, Asci S, Toprak A.
 • Comparison of the outcomes of isolated anterior cruciate ligament reconstruction and combined anterolateral ligament suture tape augmentation and anterior cruciate ligament reconstruction Jt Dis Relat Surg. 2021;32(1):129-36. Erden T, Toker B, Toprak A, Taser O.
 • Long-term results of osteochondral autograft transplantation of the talus with a novel groove malleolar osteotomy technique. Jt Dis Relat Surg. 2020;31(3):509-15. Toker B, Erden T, Cetinkaya S, Dikmen G, Ozden VE, Taser O.
 • Does performing total joint arthroplasty in the afternoon or evening increase the risk of prosthetic joint infection? Arch Orthop Trauma Surg. 2020. Yildiz F, Aliyev O, Erden T, Gungoren N, Ucan V, Tuncay I.
 • All arthroscopic coracoclavicular button fixation is efficient for Neer type II distal clavicle fractures Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020. Kapicioglu M, Erden T, Bilgin E, Bilsel K.
 • A novel method to assess intraarticular screw penetration into the joint space Jt Dis Relat Surg. 2020;31(2):218-22. Ceylan HH, Erden T, Kapicioglu M, Kucukdurmaz F.
 • Periprosthetic joint infection with streptococcus dysgalactiae subspecies equisimilis: Case report Jt Dis Relat Surg. 2020;31(2):399-402. Erden T, Gultepe BS, Kucukdurmaz F.
 • Is femoral trochlear dysplasia related to global joint hypermobility? J Orthop Sci. 2019;24(3):458-62. Erden T, Aksoy DO, Ceylan HH, Kapicioglu M, Bilsel K, Elmali N.
 • Biomechanical Comparison Of Humeral Nails With Different Distal Locking Mechanisms: Insafelock Nails Versus Conventional Locking Nails Acta Orthop Traumatol Turc. 2019. Erden T, Kapicioglu M, Demirtas A, Bilsel K, Akpinar F, Kuduz H.
 • The reliability of use of WhatsApp in type 1 and type 2 pediatric supracondylar fractures Eklem Hastalik Cerrahisi. 2019;30(2):149-54. Kapicioglu M, Erden T, Agir M, Kucukdurmaz F.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI