Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Barrett özofagus, yemek borusunu mideye bağlayan tüp şeklindeki özofagusta hücresel değişikliklerle karakterize edilen bir durumdur ve genellikle gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) sonucu ortaya çıkar. Reflü hastalığı, mide içeriğinin özofagusa geri kaçmasıyla oluşur ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Barrett özofagus, reflü hastalığının kronikleşmesiyle özofagus hücrelerinde meydana gelen değişiklikler sonucunda gelişir ve zamanla özofagus kanserine dönüşme riski taşır. Bu durumun teşhisi, endoskopi ve biyopsi ile yapılır ve tedavisi reflü yönetimi, düzenli takipler ve gerektiğinde cerrahi müdahalelerle sağlanır.
İçindekiler

Barrett Özofagus Nedir?

Özofagus (yemek borusu), yutak ile mideyi birbirine bağlayan ve yutulan besinlerin mideye ulaşmasını sağlayan tüp şeklinde bir yapıdır. Bu yapı, besinlerin geçişini kolaylaştırırken aynı zamanda mide içeriklerinin özofagusa geri kaçmasını önler.

Mide içeriklerinin özofagusa geri kaçması, yani gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH-reflü), mide ile özofagus arasındaki sfinkter adı verilen kas yapılarının doğru çalışmaması sonucu meydana gelir. Bu durum, mide asidi, safra ve ince bağırsak içeriklerinin özofagusa doğru yükselmesine neden olur ve bu da uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Reflü hastalığının kronikleşmesi ve uzun süre devam etmesi sonucu, mide içeriğinin içerdiği asit ve diğer maddeler özofagus hücrelerinde değişime yol açar. Bu durum, ilk kez 1950 yılında Dr. Noman Barrett tarafından tanımlandığı için, Barrett özofagusu olarak adlandırılır. Barrett özofagusu, özofagus hücrelerinin anormal şekilde değişmesi ile karakterizedir.

Barrett özofagusunun en önemli risklerinden biri, zamanla özofagus kanserine dönüşme ihtimalidir. Bu nedenle, reflü hastalığının tedavi edilmesi ve kontrol altına alınması, Barrett özofagusunun önlenmesi açısından büyük önem taşır. Reflü hastalığının yönetimi, bu komplikasyonun gelişimini engellemek için kritik bir adımdır.

Barrett Özofagus Belirtileri Nelerdir?

Barrett özefagusunun kendine özgü bir belirtisi yoktur. Genel olarak uzun süreli reflü hastalığı bulunan kişilerde yapılan tetkikler neticesinde tespit edilmektedir. Aşağıda bulunan reflü belirtilerinin bulunması durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır:

  • Ağıza acı su gelmesi
  • Göğüste, boğazda yanma hissi
  • Açıklanamayan ses kısıklıkları ve uzun süreli öksürükler
  • Tam iyileşme sağlanamayan veya iyileşmesi uzun süren diş ve diş eti problemleri
  • Uzun süreli hıçkırık atakları
  • Önü alınamayan geğirme hissi
  • Yiyeceklerin yutulmasında ağrı ve güçlük

Barrett Özofagus Nasıl Teşhis Edilir?

Barrett özofagus, genellikle reflü şikayetleri bulunan hastalarda yapılan endoskopi işlemleri sırasında teşhis edilir. Bu teşhis yöntemi, özofagusun iç duvarının ayrıntılı bir şekilde görüntülenmesini sağlar ve gerekirse biyopsi alınarak daha ileri değerlendirmeler yapılır.

Endoskopi işlemi, endoskop adı verilen esnek ve ucunda kamera bulunan bir hortum yardımıyla gerçekleştirilir. Bu hortum, ağızdan geçirilerek yemek borusuna ilerletilir ve özofagusun iç yüzeyi ayrıntılı bir şekilde incelenir. İşlem sırasında, endoskopun ucundaki küçük cımbız benzeri aletlerle özofagus duvarından doku örnekleri alınır. Bu doku örnekleri, patoloji laboratuvarında bir patolog tarafından mikroskop altında incelenir.

Patolog, alınan doku örneklerinde Barrett özofagusuna özgü hücresel değişiklikleri arar. Eğer bu değişiklikler tespit edilirse, Barrett özofagus teşhisi konur. Teşhis, Barrett özofagusunun erken tespit edilmesi ve uygun tedavi planının oluşturulması açısından büyük önem taşır. Bu sayede, olası komplikasyonların önlenmesi ve hastalığın ilerlemesinin durdurulması hedeflenir.

Barrett Özofagus Nasıl Tedavi Edilir?

Barrett özefagusu tanısının konması halinde, şayet displazi adı verilen kanserleşmeye yatkın olma durumu yoksa, reflü hastalığının tedavisi ile periyodik aralıklarla endoskopi yaptırılarak hastalığın kontrol altında tutulması ve gözlenmesi yeterlidir.

Barrett özofagus hastalığında özefagus hücrelerinde bir displazi veya kanser hücresi varsa kitlenin veya etkilenen alanın endoskopik veya açık cerrahi tekniklerle çıkarılması oldukça önemlidir.

Barrett’in özofagusda bulunan displazi ve kanserin tedavisi için çeşitli endoskopik tedaviler vardır; bunların arasında sorunlu bölgenin fiziksel olarak çıkartılması işlemi olan endoskopik mukozal rezeksiyon ve sorunlu bölgenin lazer, ilaç, radyofrekans veya kontrollü elektrik ile işlevsizleştirilmesini sağlayan ablasyon yöntemleri sayılabilir.

Endoskopik işlemlerden fayda sağlayamayacak, kanserleşmiş, büyük ve yayılmış lezyonlarda ise açık cerrahi yöntemleri tercih edilebilmektedir. Bu yöntemlerde hastalığın ilerleme durumuna göre kimi hastalarda kitlenin çıkartılması, kimi hastalarda ise özefagusun çıkartılması işlemi yapılmaktadır.

Bunların yanı sıra, uygun hastalarda reflüye neden olan sfinkterin çalışmaması sorununu gidermek amacıyla da cerrahi operasyonlar tavsiye edilmektedir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi

Birimin Tüm İlgi Alanları

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?