Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Beyin pili tedavisinde hastaya ilk olarak beyin MR'ı çekilir. Hastanın bulgularına göre belirlenmiş olan beyin pilinin koyulacağı hedef MR üzerinde belirlenir. Ameliyat sabahı lokal anestezi ile hastanın kafasına çerçeve yerleştirilip Beyin tomografisi çekilir.

Beyin tomografisi ile MR görüntüsü birleştirilerek hedefin koordinatları düzenlenir. Ardından hasta ameliyathaneye alınır ve 2 aşamalı olan bu operasyonun ilk aşaması başlar.

Hasta uyutulmadan, lokal anestezi altında, belirlenen koordinatlara göre uzun çubuklar (elektrot) hedefe yönlendirilir.

Bu aşamada hasta ile konuşularak ilerlenir. Beyindeki hücrelerin sesleri mikroelektrod kayıt ile takip edilerek hedefin doğruluğu teyit edilir. Hastanın bulgularında düzelme görüldüğü alana kalıcı olarak 2 tane elektronik çubuk (elektrot) yerleştirilir.

Ardından hastanın kafasındaki çerçeve çıkarılır. Hasta tamamen uyutulur ve ameliyatın 2. aşamasına geçilir. Yerleştirilmiş olan elektronik çubuklar cilt altından köprücük kemiğinin altına yerleştirilen pil ile uzatma kablosu yardımı ile birleştirilir.

Beyin Pili Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Beyin cerrahisinin uyguladığı birçok ameliyata göre daha az riski mevcuttur. Beyin kanaması, enfeksiyon, damar tıkanıklığı, kol ve bacaklarda güçsüzlük, görmede bozulma, depresyon vb. şeklinde %1-2 oranında gözlenebilir.

Beyin Pilinin Parkinson Hastalığına Nasıl Faydası Olur?

İlaç alımına bağlı görülen, istemsiz kasılmalar (diskinezi) gibi yan etkilerde düzelme görülür. İlaç alımları arasında vücutta ilacın azalmasına bağlı gelişen şiddetli dalgalanmalar azalır. Cerrahi hedefe göre değişmekle birlikte ilaç dozlarında azalma olur.

Hastaların artan bağımsızlığı ile günlük yaşama katılım oranı yükselir.

Beyin Pili Başka Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Bunların yanında obezite , alzheimer , ilaç bağımlılığı, baş ağrısı gibi hastalıkların tedavisinde beyin pili ile ilgili yapılan çalışmalar dünya çapında devam etmektedir.

Beyin Pili Hastaları Nasıl Takip Edilir?

Ameliyatın ardından nöroloji hekimleri tarafından takip edilerek beyne yerleştirilen elektrotların uzaktan kumanda benzeri bir aletle ayarlaması yapılır.

Beyin Pili Şarj Edilebilir Mi?

Kullanılan ilk beyin pillerinin ömrü ortalama 5 yıl civarında olup gelişen teknoloji ile 25 yıl şarj edilebilir piller geliştirilmiştir. Beyin pilinin güç kaynağı köprücük kemiğinin altındaki alanda bulunur ve pil değişimi esnasında yalnızca bu bölge açılarak kısa sürede yeni batarya ile değiştirilir.

Beyin Pili (DBS) Günlük Yaşamı Etkiler Mi?

Beyin pili operasyonu geçiren hastaların günlük yaşamında herhangi bir değişiklik yaşanmıyor. Hastalar beyin pilinin takılması ile birlikte günlük işleri kolayca halledebiliyorlar.

Beyin Pili tedavisi hizmetimiz Acıbadem Atakent ve Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nde verilmektedir.

Benzer İlgi Alanları

Tıbbi Birimler

 • Beyin pili ameliyatı için zamanlama sınırı var mıdır? Ameliyat için geç kalınma söz konusu mudur?

  Yapılan yeni çalışmalarda hastalığın erken döneminde uygulanan beyin pilinin, hastalığın genel süreci üzerinde daha etkili olduğu savunulmaktadır. Uzun süredir parkinson hastalığı tanısı olsa bile, beyin pili için uygun kriterlere sahip olan hasta için en kısa zamanda beyin pili uygulanması hastayı mevcut halinden daha pozitif bir sürece sokmaktadır.

 • Beyin pili için yaş sınırı var mıdır?

  Kesin bir yaş sınırı mevcut değildir. Beyin pilinden yarar görüp görmeyeceği yaştan çok diğer faktörlere bağlıdır. Bunlar, ilaç tedavisinden (L-dopa) fayda görüp görmesi, bilişsel fonksiyonların iyi olması ve parkinsonun tipik motor bulgularının olmasıdır (ellerde titreme- hareketlerde yavaşlık gibi).

 • Beyin pilinde enfeksiyon ne sıklıkla görülür?

  Klinik çalışmaların gösterdiği rakam ortalama %3 civarındadır. Sıklıkla göğüs üzerinde bataryanın yerleştirildiği alanda gözlenir.

 • Parkinson hastalığında hangi bulgular tipik olarak beyin pili ile düzelir?

  Yavaşlık, katılık, titreme, L-Dopa ya yanıt veren yürüme problemleri, diskinezi(ilaç tedavisine bağlı istemsiz kasılmalar), distoni (kollarda parmaklarda boyunda istemsiz kas aktivasyonu sonucu oluşan ağrılı kasılmalar), gece ilaç dozu azalmasına bağlı semptomlarda kötüleşme.

 • Parkinson hastalığında hangi bulgular beyin pilinden belirgin fayda görmez?

  Konuşma problemleri, yutma güçlüğü, bilişsel problemler(demansiyel bulgular), duygu durum problemleri (depresyon anksiyete), ilaç tedavisiyle hiç fayda görmeyen yürüyüşte donma, yavaşlık, mesane bağırsak ve seksüel problemler.

 • Parkinson hastalığı genetik geçişli midir?

  Parkinson hastalarının birçoğu sporadik diye tanımlanan aile öyküsü olmayan gruplardır. Bu sporadik gruplarda görülmesinin nedeni halen açıklanabilmiş değildir. Çok az bir kısmında genetik değişiklikler görülmüştür. Yapılan araştırmalar sonucunda ailesel parkinson hastalığı olan gruplarda LRRK2, PARK2, PARK7, PINK1 ve SNCA genlerinde ya da isimlendirilmemiş başka genlerdeki mutasyon kaynaklı olabileceği açıklanmıştır.

 • Parkinson hastalığı ne kadar yaygın bir hastalıktır?

  Genel populasyonda %0.3 oranında görülür, 60 yaş üzerinde 1% ve 80 yaş üzerinde %3 oranında gözlenir. Türkiye de 100.00 den fazla parkinson hastası mevcuttur.

 • Beyin pili olanlar güvenlik cihazlarından geçebilir mi? Tomografi ya da MR çektirebilir mi?

  Beyin pili olan hastaların x-ray/tomografi çektirmesinde sakınca yoktur. Güvenlik tarama cihazlarından geçişlerde bir sorun olmamaktadır. Beyin pili olan hastalar uygun MR cihazında beyin görüntüleme yapılabilirken, vücut MR çekimi önerilmemektedir

 • Beyin pili olan hastaların spor veya egzersiz yapması sakıncalı mıdır?

  Beyin pili ameliyatı sonrası egzersiz yapmakta sorun yoktur sadece yakın temas sporları ve kafa travmasına açık sporlardan kaçınılması önerilir.

 • Şarj edilebilir beyin pili uygulanmış bir hasta, şarj etmeyi unutursa cihazda arıza gelişir mi?

  Yapılan çalışmalara göre şarj olabilir cihazların modeline göre değişmekle birlikte pil kapandıktan sonra tekrar şarj edilebilmesi mümkündür.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?