Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?


Böbrek nakli, son dönem böbrek yetmezliğin etkin tedavi yöntemidir. Bununla birlikte nakil ameliyatı sonrası uyulması gereken zorunluluklar vardır. Böbrek nakli olanlar, ameliyat sonrası ve taburculuğundan itibaren özel bir takip programına alınırlar.

 • Böbrek nakli olanlar, vücutlarında doku grubu kısmen farklı bir organ taşıdığından, kendilerine verilen programa ve ilaç kullanımına uymak zorundadırlar. Aksi takdirde, takılan böbreğin vücutlarında sağlıklı çalışma süreleri olumsuz etkilenir.
 • Böbrek nakli olanlar, özellikle ilk 6 ayda, enfeksiyonlara duyarlı olduklarından, kalabalıklardan ve hastalıklı kişilerden uzak durmalıdır. Bedensel hijyenlerine maksimum özeni göstermelidirler.
 • Böbrek nakli olanlar verilen ilaçların kullanımı yanında beslenme rejimlerine de uymak durumundadır. Verilen diyet önerilerini dikkatle uygulamalıdırlar.
 • Böbrek nakli olanlar taburculukları sonrası evlerinde özel bir hazırlık yapmalı, ilaçları için not defteri tutmalı ve tercihan tansiyon ölçümlerini kendileri yapabilmelidir.
 • Verilen ilaçların kullanımı aksatılmamalı, herhangi bir sebeple ilaç kullanamadıysa hemen merkeze başvurmalıdır.
 • Böbrek nakli olanlar kısa sürede üretim hayatlarına dönebilirler. Bedensel ağır şartlar dışında çalışmalarında bir sakınca yoktur. İş yerinde kalabalıktan uzak durabilmelidirler. Grip gibi bulaşıcı hastalığı olanlardan uzak durmalıdırlar.

Böbrek Nakli İçin Gerekli Şartlar, Böbrek Nakli İçin Yapılan Testler

Böbrek nakli için gerekli şartlar hukuki ve medikal olarak sınıflanabilir. Böbrek nakli için gerekli hukuki şartlar şunlardır;
 • Canlı vericili nakil için 4.dereceye kadar akrabalık, eş veya yakın dost (sonuncusu için etik kurul kararı gerekir)
 • 18 yaşından küçük olanlar canlı verici olamazlar.
 • Akıl sağlığı tam olmayanlar canlı verici olamazlar.
 • Kadavra vericili nakil için Türk vatandaşlığı şartı aranmaktadır.

Böbrek Nakli İçin Gerekli Medikal Şartlar İse;

 • Enfeksiyon hastalığı bulunmamak, kanser tanısı almamış olmak, kardiyoloji olarak uygun olmak, hayatı kısıtlayan yandaş bir hastalığı olmamaktır.
 • Geçmişte kanser tedavisi olanlar, kanserin türüne göre, iyileştikten 2 veya 5 yıl sonra nakil olabilirler.
 • Böbrek nakli için gerekli şartları yerine getirenler, böbrek nakli için yapılan testlere başlayabilirler.

Böbrek Nakli İçin Yapılan Testler, Alıcı ve Verici İçin Farklıdır.

Takılan böbreğin ömrünü belirleyen en önemli konu doku benzerliği ve antikor (red edici hücre) düzeyleridir.

Öncelikle alıcı ve verici adaylarının doku testleri ve alıcının antikor düzeyi testi yapılır. Antikor düzeyi yüksek ise single antijen (tek boncuk testi) bakılır.

Alıcı ve verici arasında cross match (karşılaştırma) testi yapılması esastır. Cross match pozitifliği varlığında böbrek nakli yapılmaz. Başka bir verici adayı bulunmalıdır.

Vericide, enfeksiyon kontrolü, böbrek fonksiyon testleri, tümör taramaları ve genel testler yapıldıktan sonra radyolojik olarak böbrekler detaylı incelenir ve alınacak taraf belirlenir.
Böbrek nakli için alıcıda yapılacak diğer testler; enfeksiyon ve tümör taramaları, kalp, solunum sistemi ve mide barsak sistemi kontrolüdür.

Böbrek Nakli Öncesi ve Böbrek Nakli Sonrası

Böbrek nakli öncesi bir hazırlık dönemi vardır. Böbrek yetmezliği son döneme ulaşınca, hasta böbreğin yerine sağlıklı böbrek koyma tedavisi gerekir. Böbrek nakli, diyaliz tedavilerine göre böbrek fonksiyonlarında tam iyilik hali yaratır.

Böbrek Nakli ameliyatı olacak hastaların canlı verici adayları varsa, verici adayları böbrek nakli ameliyatı öncesi ayrıca incelenir. Verici adayında şeker hastalığı, hipertansiyon, enfeksiyon gibi detaylar irdelenir. Alıcı ile verici arasındaki doku uyumu değerlendirilir ve immünolojik karşılaştırma testi (cross-match) yapılır.

Verici adayında tıbbi bir problem varsa veya cross match uygun değilse böbrek nakli ameliyatı yapılmaz. Tıbbi engel yoksa son olarak böbrekleri değerlendirmek için BT, anjio ve renal sintigrafi yapılır.

Canlı vericili nakilde uygunsa önce sol böbrek seçilir, eğer sol böbrek uygun değilse sağ böbrek alınır. Fonksiyonu daha iyi olan böbrek vericide kalmalıdır.

Canlı verici adayı olmayıp kadavra listesine yazılan hastalarda da canlı böbrek alan hastalardaki gibi böbrek nakli öncesi hazırlık gerekmektedir. Hastanın bağışıklama-antikor düzeyi (PRA), kardiyolojik, mide-bağırsak ve solunum sistemi detaylı gözden geçirilir. Gerekirse koroner anjiyo ve gastroskopi yapılır.

Koroner By-Pass olan hastalar, kalp ameliyatından 2-3 sonra böbrek nakli olabilirler. Kadavra listesinde böbrek beklerken her 6 ayda bir tıbbi kontrol yapılır. Ölüden böbrek bekleme listesinde böbreğin çıkacağı zaman belli olmadığından, sürekli hazır olma zorunluluğu vardır.

Canlı ve ölüden nakil yapıldıktan sonra hasta, canlı vericili nakilde ortalama 5-6 gün, kadavra vericili nakilden sonra ise ortalama 8-9 gün hastanede kalır.

Taburculuk günü evde yaşam şekli ve alacağı ilaçlar ile ilgili eğitim verilir. Böbrek nakli ameliyatı sonrası belirli bir program içinde takip vardır. Böbrek nakli sonrası erken dönemde sık takip varken, zamanla takip aralıkları uzar.

Takiplerde detaylı kan ve idrar testleri yapılmaktadır. Problem saptandığında hasta yine hastanede gözlem altına alınır ve tedavisi yapılır. Hasta, böbrek nakli sonrası, ameliyat olduğu merkezden uzak bir yerde yaşıyorsa, yaşadığı yere en yakın nefroloji hekimi tarafından takip edilir.

Böbrek nakli sonrası takip dönemlerinde ciddi bir problem ortaya çıkarsa, hasta yine böbrek nakli ameliyatı olduğu merkeze başvurur.

Böbrek nakli sonrası ilk altı ayda enfeksiyonlara duyarlılık artmıştır. Bu nedenle kalabalık ve enfeksiyon riski olan yerlerde kaçınılması gerekir. Diğer insanlarla veya evcil hayvanlarla yakın temas istenmez.

Beslenme, taburculuk eğitiminde önerildiği şekilde olmalıdır. Çalışan kişiler işlerine devam edebilirler. Böbrek nakli sonrası, ağır şartlar altında çalışanlar dışında iş değişikliği gerekmez.

Böbrek Nakli Sonrası Red (rejeksiyon) Krizleri Olabilir

Red krizleri erken girişimlerle geriye döndürülebilir. Yıllar sonra kronik red başlayabilir ve tüm tedavilere rağmen böbrek, ilk böbrek hastalığına benzer şekilde bir süre sonra fonksiyonlarını yitirebilir ve hasta tekrar hemodiyaliz programına döner ve ikinci böbrek nakline hazırlanır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba

Birimin Tüm İlgi Alanları

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?